Filologia angielska - Kielce

Filologia angielska - Kielce

Filologia angielska - Kielce

Studia w Kielcach

Filologia angielska

Odkryj kierunek Filologia angielska w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska - studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Filologia angielska w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJKCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4400 zł.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Filologia angielska +

Filia w Piotrkowie Trybunalskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Sandomierzu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Humanistyczny UJK stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Filologię angielską w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

 

Niemal wszystkie humanistyczne kierunki studiów w Kielcach cechują się bardzo podobnymi wymaganiami rekrutacyjnymi, ze względu na analogiczną procedurę edukacyjną i samą siatkę przedmiotów. Na przyszłych kandydatów do rozpoczęcia Filologii angielskiej będzie czekała konieczność zmierzenia się z rozszerzonym egzaminem maturalnym z języka polskiego, angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Bez wątpienia kandydatów na Filologię angielską w Kielcach nie zabraknie. Dlatego postaraj się rozpocząć przygotowania do egzaminu dojrzałości już dzisiaj, a ponadto zapoznaj się z ustaleniami zamieszczonymi na stronie internetowej wybranego ośrodka akademickiego – tylko w ten sposób uzyskasz świadomość w kwestii wymogów koniecznych do spełnienia podczas rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Kielcach - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA KIELCE STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA KIELCE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA KIELCE STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Kielcach

Możliwość podjęcia Filologii angielskiej w ramach studiów stacjonarnych oraz zaocznych generuje szansę na zorganizowanie czasu w trakcie trwania roku akademickiego w najbardziej przystępny i komfortowy sposób. Wszyscy wiedzą, że zdobywanie pierwszego doświadczenia zawodowego jest niezwykle cenne, jednak pogodzenie studiów z pracą choćby na część etatu może wydawać się problematyczne. Dlatego powstały studia niestacjonarne. Ich charakter pozwala na bezproblemowe podjęcie studiów oraz pracy w tym samym czasie. Nauka odbywa się podczas weekendowych zjazdów, co daje ogrom możliwości wykorzystania czasu w tygodniu roboczym. Studenci Filologii angielskiej niestacjonarnie zobowiązują się do wnoszenia systematycznych opłat za czesne, które mogą przybrać formę jednorazowej wpłaty za wszystkie lata edukacji, bądź opłat ratalnych, podzielonych na poszczególne semestry lub lata.

Studia stacjonarne generują możliwość zdobywania wiedzy codziennie podczas pięciu dni roboczych. Obowiązkowe zajęcia zwykle zostają rozdzielone tak, aby przyswajanie treści programowej przychodziło studentom z łatwością, a natłok nauki nie demotywował do dalszych starań i pogłębiania wiedzy. Zwykle większość kandydatów widzi ogrom plusów związanych ze studiami stacjonarnymi, dlatego tryb ten jest bardziej oblegany niż zaoczny.

Historia ludzkości pokazuje, że pomimo istotnych różnic w językach, jakimi posługiwali się mieszkańcy danych regionów geograficznych, ludzie potrzebowali jednej uniwersalnej mowy, która byłaby zrozumiała dla wszystkich lub przynajmniej dla większości. W zamierzchłych czasach łacina pełniła rolę najbardziej uniwersalnego języka świata, a pozostałości jej niegdysiejszej świetności można zaobserwować chociażby poprzez przeglądanie nazw gatunkowych organizmów, czy różnych preparatów medycznych.

W dzisiejszych czasach łacina została wyparta przez język angielski. Nie bez powodu każda szkoła stawia duży nacisk na edukację językową najmłodszych. Niemal każdy pracodawca wymaga od pracowników co najmniej podstawowej umiejętności władania angielskim nawet jeśli stanowisko, o które ubiega się kandydat nie jest bezpośrednio związane z koniecznością posługiwania się nim na co dzień.

Filologia angielska to jeden z najpopularniejszych kierunków humanistycznych i każdego roku przyciąga całą rzeszę chętnych. Absolwenci tych studiów mogą liczyć na wszechstronne wykształcenie nie tylko ściśle powiązane z językoznawstwem, ale również historią i kulturą anglojęzycznych krajów. Jeśli myślisz o podjęciu Filologii angielskiej, oferta edukacyjna prezentowana przez uczelnię w Kielcach powinna cię zainteresować.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać ludziom, którzy nie mają doświadczenia z żadnym typem filologii, studia te nie ograniczają się jedynie do nauki zagadnień gramatycznych, fonetycznych i leksykalnych. Jeżeli zdecydujesz się na zgłębianie Filologii angielskiej, bądź przygotowany na przyswojenie teoretycznych zagadnień z pogranicza literatury i kultury anglojęzycznych krajów. Dzięki temu posiądziesz cały zestaw kompetencji, dzięki którym znajdziesz wymarzoną pracę. Siatka studiów na opisywanym kierunku będzie składała się między innymi z następujących przedmiotów:

 • literatura angielska,
 • fonetyka,
 • wstęp do językoznawstwa,
 • gramatyka kontrastywna,
 • gramatyka opisowa języka angielskiego,
 • kultura brytyjska i amerykańska.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia filologiczne to zbiór kierunków humanistycznych, które z oczywistych względów powinny być wybierane przez miłośników słowa pisanego i mówionego oraz prawdziwych pasjonatów literatury i kultury określonych obszarów językowych. Dlatego właśnie specyfika Filologii angielskiej niejako ogranicza zbiór potencjalnych kandydatów do takich, którzy posiadają określone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania.

Zatem jeśli jesteś urodzonym humanistą, głodnym wiedzy filologicznej i aspirującym do miana poligloty albo przynajmniej mistrza we władaniu językiem angielskim, to Filologia angielska w Kielcach może okazać się dla ciebie jednym z najlepszych możliwych wyborów.

 

4. Program studiów

Filologia angielska w Kielcach stawia na przygotowanie przyszłych absolwentów do pełnienia wielu różnych ról społecznych i zawodowych. Dlatego program studiów został zaprojektowany w taki sposób, aby studenci mogli zgłębić wszystkie wiadomości i umiejętności kierunkowe, niezbędne do osiągnięcia perfekcji w ulubionej dziedzinie.

Bądź przygotowany na poznanie literatury anglojęzycznej, o której prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszałeś. Czujne oko wykładowców wychwyci wszystkie ewentualne błędy w wymowie i gramatyce angielskiej, dzięki czemu dostaniesz konkretne wskazówki, jak je wyeliminować.

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Kielcach

Studia na kierunku Filologia angielska w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Niemal wszystkie studia filologiczne składają się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia, a Filologia angielska nie stanowi żadnego wyjątku w tej kwestii. Co to oznacza w praktyce? Jako student opisywanego kierunku zmierzysz się z dwoma etapami edukacji, jednak ukończenie jedynie pierwszego z nich da ci gruntowne podstawy pod rozpoczęcie pracy w zawodzie.

Studia licencjackie trwają trzy lata, a po napisaniu i obronie pracy dyplomowej, każdy absolwent może cieszyć się możliwością kształtowania swojej przyszłości zawodowej. Magisterskie studia drugiego stopnia trwają dwa lata, a najlepszym powodem, dla którego warto je podjąć, jest znaczne poszerzenie perspektyw zawodowych oraz zdobycie dodatkowych kompetencji.

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Kielcach

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Kielcach

Kształtowanie swojej przyszłości zawodowej po ukończeniu Filologii angielskiej w Kielcach może przebiegać w różny sposób. Duży wpływ na wybór kariery będzie miała specjalność obrana w trakcie edukacji na studiach – a Filologia angielska oferuje ich kilka. Jedno jest pewne – każdy absolwent opisywanego kierunku znajdzie coś dla siebie, a gratyfikacja finansowa powinna wynagrodzić wszelkie ewentualne trudy nauki.

Jeżeli ukończyłeś specjalność związaną z nauczaniem, zatrudnisz się w przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych, szkołach językowych oraz innych placówkach związanych z oświatą, gdzie przekażesz posiadaną wiedzę młodszym pokoleniom. Istnieje również możliwość wykładania angielskiego na uczelni wyższej, dlatego jeśli szczególnie polubisz miejsce swojej edukacji, będziesz mógł postarać się o zagoszczenie tam na dłuższy czas.

Biura tłumaczeniowe i sądownictwo to kolejne drogi zawodowe, możliwe do podjęcia dla absolwentów Filologii angielskiej. Jedynym zastrzeżeniem jest konieczność wykonania odpowiednich kursów dokształcających po ukończeniu studiów, jednak dla prawdziwych pasjonatów nie powinno stanowić to żadnego problemu.

Praca w międzynarodowych korporacjach, zajmujących się nawiązywaniem kontaktów z klientami zagranicznymi to kolejna opcja zawodowa dla absolwentów Filologii angielskiej. Dlatego jeśli szczególnie cenisz sobie kontakt z drugim człowiekiem, a możliwość ciągłego samorozwoju nawet po ukończeniu studiów ma dla ciebie znaczenie, rozważ tę opcję.

Możliwości zawodowych, generowanych przez ukończenie opisywanego kierunku studiów jest wiele, a ostateczny wybór będzie należał wyłącznie od ciebie.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Kielcach

Skoro dotrwałeś aż do tego akapitu, to z pewnością coraz poważniej zastanawiasz się nad rozpoczęciem Filologii angielskiej w Kielcach. Brak ostatecznej pewności może rozwiać odpowiedź na poniższe pytania.

 • Jesteś urodzonym humanistą i wierzysz w potęgę nauki języków?
 • Od zawsze angielski był twoim konikiem, a do oglądania zagranicznych seriali nie potrzebujesz lektora?
 • Interesuje cię oferta edukacyjna zaprezentowana przez poszczególne uczelnie, oferujące możliwość podjęcia Filologii angielskiej?

W takim razie zastanów się, w jaki sposób zdobyć odpowiednią liczbę punktów, aby mieć realne szanse na rozpoczęcie tego kierunku. Najbardziej oczywistym sposobem jest uzyskanie wysokiego wyniku maturalnego z przedmiotów wiodących. Pamiętaj, że przelicznik procentowy okaże się dla ciebie bardziej korzystny, jeżeli zdecydujesz się na zdawania przedmiotów na rozszerzeniu.

Udział w olimpiadach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim, na przykład językowych, to kolejna z opcji uzyskania dodatkowych, cennych punktów rekrutacyjnych. Jeżeli poszczęści ci się na tyle, że zasłużysz na tytuł laureata lub finalisty, bez najmniejszego problemu rozpoczniesz dowolnie wybrany kierunek studiów.

 

Proces rekrutacji

Udział w elektronicznym postępowaniu rejestracyjnym jest równoznaczny z wyrażeniem chęci do podjęcia Filologii angielskiej. Jeżeli twoje nazwisko znajdzie się na jednej z list przyjętych na te studia, zadbaj o dostarczenie kserokopii matury, dowodu osobistego oraz zdjęcie do legitymacji w odgórnie wyznaczonym terminie.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Kielcach

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Kielcach

Studia w Kielcach na kierunku Filologia angielska od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. O renomie tego kierunku najlepiej świadczą opinie jego praktyków i absolwentów.

Aleksandra, studentka pierwszego roku Filologii angielskiej w Kielcach, mówi:

„Zdecydowałam się na Filologię angielską z jednej prostej przyczyny – od dawna pasjonowałam się kulturą i dorobkiem literackim Wielkiej Brytanii. Teraz bez problemu mogę uczyć się o tym, co dla mnie najważniejsze, a co więcej, coraz lepiej mówię po angielsku! Studiuję w Kielcach, bo to cudowne miasto pełne możliwości rozwoju. Polecam wszystkim.”

Kierunki filologiczne w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)