Filologia - Olsztyn

Filologia - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Filologia studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Flora Lewis powiedziała: „Nauka nowego języka to nie tylko nauka innych słów określających te same rzeczy, to nowy sposób myślenia o różnych sprawach”. Języki obce pozwalają nam zrozumieć ten sam, a jednak inny świat, zagłębić się w inną kulturę i inne perspektywy językowe. Nauki humanistyczne pozwolą nam stać się otwartymi, tolerancyjnymi ludźmi, którzy z szacunkiem podejdą do literatury i historii innych krajów.

Idealni kandydaci na studia filologiczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych. Ważne będą także predyspozycje językowe, które pozwolą swobodnie komunikować się ludźmi innych nacji. Jeśli interesujesz się także literaturą, historią i kulturą, kierunek filologia w Olsztynie może być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek filologia w Olsztynie możesz realizować na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczelnie w Olsztynie starają się zapewnić najwyższą jakość kształcenia i dążą do zaproponowania wielu możliwości rozwoju.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i językowych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: praktyczna nauka języka – konwersacje z leksyką, gramatyka opisowa – fonetyka i fonologia, przekład w perspektywie historycznej, wstęp do literaturoznawstwa, kultura krajów angielskiego obszaru językowego, praktyczna nauka języka germańskiego – pisanie akademickie, historia literatury angielskiej, historia języka polskiego, praktyczna nauka języka: gramatyka praktyczna, konwersacje z leksyką i wiele innych.

Praca po studiach

Studia filologiczne w Olsztynie w ofercie kształcenia mają przede wszystkim filologię angielską, filologię germańską, filologię polską czy filologię rosyjską. Nauka języków obcych nowożytnych przyciąga uwagę wielu kandydatów na studia, ponieważ pozwalają one odnaleźć się w wielu branżach, a także po prostu komunikować się ze światem.

Kierunek filologia w Olsztynie umożliwia studentom podjęcie pracy jako redaktorzy, adiustatorzy, korektorzy w wydawnictwach książkowych i prasowych, tłumacze w firmach, które działają w różnych branżach oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych, konsultanci językowi, pracownicy służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej, nauczyciele języka obcego, pracownicy biur podróży oraz sektora usług i turystyki, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych, pracownicy instytucji kulturalnych, dziennikarze, pracownicy mediów.

czytaj dalej wszystko o Filologia - Olsztyn

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia w Olsztynie?

Studia filologiczne w Olsztynie uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród propozycji kierunków humanistycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób przyjętych jest zawsze ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz obowiązkowo zdawać język polski i język angielski bądź inny język obcy nowożytny najlepiej na poziomie rozszerzonym, oraz jeden przedmiot dodatkowy do wyboru: geografię, historię, matematykę, język łaciński i kulturę antyczną.

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku filologia w Olsztynie?

W zależności od tego, jaką filologię chcesz studiować, uczelnie w Olsztynie ustalają sposób, w jaki studenci będą mogli zgłębiać tajniki wiedzy odnoszącej się do języka i literatury. Studia filologiczne możesz realizować przede wszystkim stacjonarnie, ale w niektórych przypadkach także niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczna nauka, studia dzienne będą dla Ciebie idealne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych. W zależności od wybranej filologii (angielska, germańska czy rosyjska) w siatce przedmiotów znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka: gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką, czytanie ze słuchaniem,
 • wstęp do literaturoznawstwa,
 • historia,
 • historia literatury,
 • historia języka,
 • translatoryka,
 • język specjalistyczny,
 • tłumaczenie pisemne,
 • gramatyka kontrastywna
 • i wiele innych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności: nauczycielskiej lub chociażby tłumaczeniowej. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ propozycje profili kierunkowych są zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu języka, literatury oraz rzeczywistości polityczno-społecznej danego kraju, którego język zgłębiają. Ważne jest także kształcenie odnoszące się do języka specjalistycznego. Studenci rozwijają umiejętności komunikacyjne, udoskonalają predyspozycje językowe i warsztat pisarski i korektorski, co tworzy interdyscyplinarną sylwetkę idealnego pracownika zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych i polityczno-społecznych.

Ile trwają studia na kierunku filologia w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie kierunek filologia oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że filologię możesz studiować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć miesięcy, i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata daje możliwość podjęcia pracy zawodowej oraz dalszą edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, czyli dwa lata, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto także pamiętać o tym, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent jakichkolwiek studiów filologicznych bądź absolwent studiów humanistycznych.

Jaka praca po kierunku filologia w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku filologia dają wiele możliwości zatrudnienia. Absolwenci pracują przede wszystkim jako tłumacze w firmach działających w różnych branżach oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych, redaktorzy, adiustatorzy, korektorzy w wydawnictwach książkowych i prasowych, pracownicy instytucji kulturalnych, konsultanci językowi, dziennikarze, pracownicy mediów, pracownicy służby dyplomatycznej, służby celnej, straży granicznej, pracownicy biur podróży i sektora usług i turystyki, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych, nauczyciele języka obcego.

Studenci są przygotowywani do podjęcia różnorodnych stanowisk pracy, na przykład jako specjaliści do spraw mediacji międzykulturowej, specjaliści do spraw obsługi klientów zagranicznych, lektorzy języków obcych w szkołach publicznych i szkołach językowych specjalistycznych, tłumacze dokumentów, tłumacze literatury naukowej i pięknej, asystenci delegacji zagranicznych, piloci wycieczek lub przewodnicy przyjazdowych grup zagranicznych w wybranym mieście, tłumacze podczas wizyt delegacji na szczeblu politycznym i gospodarczym, specjaliści w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i mediach, tłumacze konferencyjnego języka żywego, tłumacze przysięgli.

Absolwenci odnajdują się w pracy w mediach, polityce, marketingu, administracji, sądownictwie, public relations, w przedsiębiorstwach i korporacjach, w działach HR. Kompetencje językowe są niezwykle cenną umiejętnością, której wymaga niemal każda branża w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwenci przede wszystkim zajmują się translatoryką, szkolnictwem państwowym i prywatnym, turystyką, ale odnajdują się w każdej dziedzinie nauki, stają się tym samym mediatorami kultury, urzędnikami, krytykami, sekretarzami, animatorami kultury, asystentami biurowymi, dziennikarzami, nauczycielami. Wielu studentów decyduje się także na założenie własnej działalności gospodarczej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia w Olsztynie?

Kierunek filologia w Olsztynie zawsze wywołuje duże zainteresowanie wśród przyszłych kandydatów na studia. Języki obce otwierają drzwi do wielu firm i zawodów, a predyspozycje językowe są niezwykle cennym punktem w każdym CV. Nim jednak zadecydujesz o rekrutowaniu na studia filologiczne, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje językowe i szybko przyswajasz języki obce?
 • Czy jesteś osobą otwartą i komunikatywną?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, te studia są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kierunek cieszy się dużą popularnością, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz obowiązkowo zdawać język polski i język angielski bądź inny język obcy nowożytny najlepiej na poziomie rozszerzonym, oraz jeden przedmiot dodatkowy do wyboru: geografię, historię, matematykę, język łaciński i kulturę antyczną. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zajmują najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił zwłaszcza w olimpiadach językowych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak filologia uchodzą za jedne z najbardziej popularnych kierunków humanistycznych.

Dawid, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Znajomość języków obcych to dzisiaj prestiż, który sprawia, że firmy o Ciebie zabiegają, zwłaszcza jeśli jesteś poliglotą. Świat staje się coraz bardziej otwarty, a my musimy się ze sobą komunikować, dlatego jest to tak ważne, by znać jakikolwiek język obcy.

Kierunki filologiczne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W OLSZTYNIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA

Komentarze (0)