Geodezja i kartografia - Olsztyn

Geodezja i kartografia - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Geodezja i kartografia studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Geodezja i kartografia to niezwykle zajmujące dziedziny nauki, które zajmują się wyznaczaniem położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania obiektów na mapach, badaniem zmian elementów geometrycznych obiektów w czasie, technikami pomiarów naziemnych i satelitarnych. Absolwenci zajmują się rozpowszechnianiem informacji o Ziemi jako planecie i środowisku geograficznym, a także zapewnianiem bezpiecznej eksploatacji budowli.

Idealni kandydaci na tego typu studia geograficzne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Bardzo ważne są zainteresowania odnoszące się do geografii i kształtu Ziemi. Jeśli interesują Cię nowe technologie i masz analityczny umysł chłonny wiedzy, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie oferują najwyższej jakości kształcenie, które opiera się o interdyscyplinarny program kształcenia oraz nowe technologie.

Program kształcenia zbudowany jest na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wstęp do matematyki wyższej z podstawami algebry, podstawy rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska, prawo w geodezji i gospodarce nieruchomościami, geodezja inżynieryjna, ćwiczenia terenowe z pomiarów inżynieryjnych i fotogrametrii, klasyfikacja bonitacyjna gruntów rolnych i leśnych, urządzanie terenów rolnych i leśnych, elektroniczna technika pomiarowa i monitoring strukturalny i wiele innych.

Praca po studiach

Studia geograficzne w Olsztynie przygotowują studentów do wykonywania pracy odnoszącej się do geodezji, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Absolwenci z powodzeniem zdobywają zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach, które zajmują się wykonawstwem geodezyjnym, a także w jednostkach samorządu terytorialnego.

Abiturienci, którzy stają się wykwalifikowanymi geodetami, zajmują się rozgraniczaniem i podziałami nieruchomości, wykonywaniem wyrysu z ewidencji gruntów, geodezyjną obsługą inwestycji, pomiarami wysokościowymi, inwentaryzacjami, tworzeniem map do celów projektowych. Absolwenci zajmują się geodynamiką, satelitarnymi technikami pomiarowymi, geodezją fizyczną i grawimetrią geodezyjną, pomiarami premieszczeń, zaawansowaną teledetekcją satelitarną i tym podobne.

czytaj dalej wszystko o Geodezja i kartografia - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek geodezja i kartografia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak geodezja i kartografia uchodzą za niezwykle popularne wśród propozycji studiów geograficznych. Kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, fizykę i astronomię, geografię, informatykę, matematykę, język obcy nowożytny. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

GEODEZJA I KARTOGRAFIA OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku geodezja i kartografia możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, idealną opcją będą studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trakcie tygodnia, zastanów się nad studiami w formie zaocznej. Pamiętaj jednak, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza geografii, fizyce i matematyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • wstęp do matematyki wyższej z podstawami algebry,
 • podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa,
 • prawo w geodezji i gospodarce nieruchomościami,
 • podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
 • ćwiczenia terenowe z pomiarów inżynieryjnych i fotogrametrii,
 • zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie,
 • elektroniczna technika pomiarowa i monitoring strukturalny,
 • technologia skaningu laserowego
 • i wiele innych.

Studenci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania w zakresie konkretnych specjalności, takich jak na przykład: geodezja i geoinformatyka, zdalne systemy pomiarowe, geodezja gospodarcza, gospodarka nieruchomościami, geodezja i technologie informatyczne, kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna i wiele innych. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci szczycą się wiedzą i umiejętnościami odnoszącymi się do nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Zapoznają się ze szczegółami nauk takich jak geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami. Rozwijają umiejętności analityczne, techniczne i manualne.

Ile trwają studia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie oferują kierunek geodezja i kartografia w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia geograficzne tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim, zapewniając tym samym tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie mogą podjąć absolwenci także innych pokrewnych kierunków inżynierskich.

Jaka praca po kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku geodezja i kartografia umożliwiają zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach, które zajmują się wykonawstwem geodezyjnym, a także w jednostkach samorządu terytorialnego. Tym samym abiturienci chętnie są zatrudniani w samorządzie gminnym i powiatowym, w jednostkach administracji państwowej, w wydawnictwach kartograficznych, w firmach poszukiwawczych, które zajmują się szukaniem surowców typu węgiel i gaz, w firmach geodezyjnych, które działają na zlecenie inwestorów budowlanych.

Geodeci zajmują się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, ewidencją gruntów i budynków, geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, tworzeniem i udostępnianiem standardowych opracowań kartograficznych, ochroną znaków geodezyjnych, koordynowaniem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, wydawaniem oficjalnych oświadczeń dla osób prywatnych i firm, nadzorowaniem nad mapami terenów gminnych i powiatowych.

Kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie i ważne umiejętności, które umożliwiają zajmowanie się geodynamiką, zaawansowaną teledetekcją satelitarną, satelitarnymi technikami pomiarowymi, pomiarami premieszczeń, geodezją fizyczną i grawimetrią geodezyjną. Studenci rozwijają się w ramach konkretnych specjalności, które tworzą specjalistów na prawdziwie światową skalę w zakresie geodezji i szacowania nieruchomości, geodezji i nawigacji satelitarnej, kataster nieruchomości, geodezji gospodarczej. Studia geograficzne w tym zakresie są niezwykle innowacyjne i ważne dla każdej gminy i powiatu w całej Polsce, a także firm prywatnych, które zlecają działalnościom gospodarczym w zakresie geodezji i kartografii wykonywanie działań w tym zakresie. Są to studia z pewnością dla osób odznaczających się umysłem ścisłym o pojęciu technicznym.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie?

Kierunek geodezja i kartografia w Olsztynie uchodzi za niezwykle renomowany kierunek studiów, ponieważ jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania rynku pracy. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się Ziemia i kwestie geograficzne?
 • Czy masz twórczy, ale także analityczny umysł, który umożliwi Ci pracę w zakresie najnowszych technologii?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, fizykę i astronomię, geografię, informatykę, matematykę, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Matematycznej i tym podobne.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku geodezja i kartografia w Olsztynie?

Studia geograficzne w zakresie geodezji i kartografii uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Damian, student pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Zawód geodety od zawsze wydawał mi się interesujący, dlatego w liceum zdecydowałem się na profil matematyczno-geograficzny, by następnie znaleźć się tutaj, na studiach geodezyjnych. Kierunek bardzo interdyscyplinarny obfituje w wiedzę odnoszącą się do najnowszych technologii. Polecam.

Kierunki geograficzne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)