Biotechnologia - Olsztyn

Biotechnologia - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Biotechnologia studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Kierunek biotechnologia w Olsztynie przekazuje wiedzę i umiejętności, które w sposób praktyczny pozwolą wykorzystywać materiały i procesy biologiczne. Odnosi się to do tworzenia produktów na skalę przesyłową przy udziale organizmów żywych i układów biologicznych. Studia w Olsztynie w ramach tego typu kierunku są innowacyjną odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy, a realizowane są w innowacyjny sposób przy użyciu najnowszej technologii.

Kandydaci na studia biologiczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza z biologią i chemią. Jeśli interesujesz się fizjologią roślin, mikrobiologią lub anatomią człowieka, a dodatkowo odznaczasz się analitycznym, ale także kreatywnym myśleniem, tego typu kierunek może być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak biotechnologia możesz realizować na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie dbają o wysoki poziom kształcenia i oferują szeroki wachlarz możliwości.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: morfologia funkcjonalna zwierząt, fizjologia roślin z elementami biotechnologii, mikrobiologia i mykologia techniczna, immunologia z elementami biotechnologii, podstawy modelowania molekularnego, podstawy inżynierii genetycznej, inżynieria ekologiczna, pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, biotechnologia w ochronie środowiska, statystyka matematyczna, anatomia funkcjonalna człowieka i wiele innych.

Praca po studiach

Kierunek biotechnologia w Olsztynie przygotowuje studentów do podjęcia pracy w różnych sektorach związanych z biotechnologią. Abiturienci zatrudniani są w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, w laboratoriach diagnostycznych, w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach naukowo-badawczych, w kontroli żywności i zakładach związanych z produkcją żywności.

Abiturienci pracują także w laboratoriach kryminalistycznych, w firmach farmaceutycznych, w laboratoriach kontrolnych, w laboratoriach weterynaryjnych i służby zdrowia, w stacjach ochrony roślin, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w ogrodach botanicznych, w obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Absolwenci zakładają także własną działalność gospodarczą i konsultingową w zakresie biotechnologii środowiska.

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek biotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie biotechnologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zootechnika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku biotechnologia przyciągają uwagę bardzo wielu kandydatów, liczba miejsc jest jednak ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: fizykę i astronomię, biologię, chemię, język obcy nowożytny, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji. Pamiętaj także, że maksymalną ilość punktów z wybranych przedmiotów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Olsztynie?

Studia biologiczne w Olsztynie na kierunku biotechnologia możesz realizować przede wszystkim w formie stacjonarnej. Jeśli odpowiadają Ci regularne spotkania w tygodniu, systematyczna nauka i wiele godzin praktyki zawodowej, tryb dzienny jest właśnie dla Ciebie.

 

 

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • anatomia funkcjonalna człowieka,
 • statystyka matematyczna,
 • fizjologia z elementami biotechnologii zwierząt,
 • fizjologia roślin z elementami biotechnologii,
 • immunologia i immunobiotechnologią,
 • mikrobiologia przemysłowa,
 • technologie fermentacji i biopreparatów,
 • pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
 • praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego,
 • biotechnologia w ochronie środowiska,
 • podstawy projektowania w biotechnologii,
 • ergonomia,
 • morfologia funkcjonalna zwierząt,
 • grafika inżynierska,
 • podstawy genetyki,
 • ochrona własności intelektualnej
 • i wiele innych.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalności, na przykład: biotechnologii farmaceutycznej, biotechnologii przemysłowej lub biotechnologii molekularnej. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w biotechnologii. Rozwija zdolności analityczne i interpretacyjne, co umożliwia mu formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich zarówno symulacyjnych, jak i eksperymentalnych. Abiturienci szczycą się zdolnościami, które usprawnią proces badawczy z użyciem materiału biologicznego oraz obsługę aparatury badawczej i urządzeń technologicznych.

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Olsztynie?

Studia biologiczne w ramach kierunku biotechnologia podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają siedem semestrów, to znaczy trzy i pół roku, i kończą się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala podjąć pracę zawodową, a także umożliwia kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia drugiego stopnia mają poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Studia magisterskie może realizować absolwent pierwszego stopnia biotechnologii lub absolwent innych pokrewnych studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Jaka praca po kierunku biotechnologia w Olsztynie?

Studia biologiczne w Olsztynie w ramach kierunku biotechnologia przygotowują studentów do podjęcia pracy w różnorodnym zakresie gospodarczym w ramach biotechnologii. Absolwenci zatrudniani są w firmach farmaceutycznych, w laboratoriach kontrolnych, w laboratoriach kryminalistycznych, w laboratoriach weterynaryjnych i służby zdrowia, w stacjach ochrony roślin, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, w ogrodach botanicznych. Pracują w laboratoriach, które wykorzystują materiał biologiczny, w laboratoriach naukowo-badawczych, w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach diagnostycznych, w kontroli żywności i zakładach związanych z produkcją żywności. Abiturienci otwierają także własną działalność gospodarczą i konsultingową odnoszącą się do biotechnologii środowiska.

Kierunek biotechnologia w Olsztynie oferuje studentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci chętnie są zatrudniani w instytutach oraz ośrodkach badawczych, które opracowują i wdrażają nowoczesne techniki i technologie, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie, w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, to znaczy w miejscach, które zajmują się oczyszczaniem ścieków i kompostowaniem odpadów, w stacjach hodowli roślin, w firmach doradczych i szkoleniowych, w firmach kosmetycznych, w firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, w firmach farmaceutycznych, w firmach biotechnologicznych, w urzędach, które zajmują się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody, w zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej. Obejmują stanowiska laborantów, genetyków, specjalistów do spraw rejestracji leków przemysłowych w ośrodkach naukowo-badawczych, techników analityków.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Olsztynie?

Kierunek biotechnologia w Olsztynie jest innowacyjną propozycją studiów oraz odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania na rynku pracy. Kandydatów jest bardzo wielu, ale nie jest to kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się bioróżnorodność świata żywego?
 • Czy odznaczasz się zarówno twórczym, jak i analitycznym umysłem?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów, a liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: fizykę i astronomię, biologię, chemię, język obcy nowożytny, matematykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Fizycznej lub w Olimpiadzie Matematycznej.

Warto także zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną sprawdzić zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie oferują najbardziej opłacalne kierunki studiów, dlatego w ich ofercie nie mogło zabraknąć biotechnologii.

Błażej, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Biologią fascynowałem się od lat, dlatego biotechnologia była bardzo ciekawym pretekstem do tego, by tę naukę dalej zgłębiać. Specjalizuję się w biotechnologii molekularnej. Jest bardzo ciekawie, ale kierunek jest trudny. Ambitnym i wytrwałym pasjonatom bardzo polecam.

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)