Analiza i kreowanie trendów - Olsztyn

Analiza i kreowanie trendów - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Analiza i kreowanie trendów studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Analiza i kreowanie trendów to jedna z najnowszych propozycji kształcenia w Polsce. Przyszli studenci będą mogli zdobyć niezbędne umiejętności, które będą niezwykle przydatne w przypadku śledzenia rozwoju rynku, procesów społecznych i zjawisk kulturowych. Tak zwany trendwatching to rozumienie przyszłości i tworzenie hipotetycznych scenariuszy, a także tworzenie innowacyjnych usług, które będą odpowiedzią na nadchodzące zmiany.

Idealni kandydaci na studia humanistyczne w tym zakresie muszą być osobami wszechstronnymi, które odnajdą się zarówno w zdobywaniu wiedzy z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych. Ważne, aby w zakresie zainteresowań kandydatów mieściły się kwestie odnoszące się do współczesnych trendów społecznych, kulturowych i politycznych. Istotne będą umiejętności językowe, komunikacyjne i analityczne. Jeśli sądzisz, że odnajdziesz się w świecie trendów, usług, organizacji społecznych i rządowych, kierunek analiza i kreowanie trendów w Olsztynie jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek analiza i kreowanie trendów w Olsztynie możesz realizować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić gruntowne wykształcenie w różnorodnych kierunkach studiów.

Program kształcenia opiera się zarówno na naukach humanistycznych, jak i na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: myślenie i działanie projektowe, logika plastyczna, wprowadzenie do analizy trendów, informtologia, ekonomia, socjologia, komunikacja międzykulturowa, metody ilościowe badań społecznych, kreowanie rynków, badania i analizy marketingowe, laboratorium innowacji społecznych, multimodalność kanonów piękna i resemiotyzacja atrakcyjności, translatorium interdyscyplinarne, zarządzanie projektem inwestycyjnym, przetwarzanie informacji w analizie trendów i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku analiza i kreowanie trendów zapewniają swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w mediach, w instytucjach finansowych, w instytucjach kultury i sztuki, w administracji publicznej, w public relations, w konsultingu, w doradztwie, w marketingu, w stowarzyszeniach i fundacjach, w instytucjach humanitarnych, w instytucjach międzynarodowych.

Abiturienci pracują jako analitycy, planiści, copywriterzy, przedsiębiorcy, pracownicy kreatywni, analitycy trendów, trendwatcherzy, trendsetterzy, coolhunterzy. Do ich najważniejszych zadań należy śledzenie i analizowanie przemiany i tendencji rozwojowych oraz kształtowanie trendów na rynku dóbr i usług. Wielu absolwentów wykorzystuje zdobytą wiedzę przedsiębiorczą i decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Analiza i kreowanie trendów - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek analiza i kreowanie trendów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Analiza i kreowanie trendów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analiza i kreowanie trendów w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak analiza i kreowanie trendów uchodzą za jedne z najbardziej innowacyjnych studiów humanistyczno-artystycznych. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to jest języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać wiedzę o społeczeństwie, geografię, historię, język obcy nowożytny, język polski, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku analiza i kreowanie trendów w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku analiza i kreowanie trendów możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne odbywają się w ramach regularnych spotkań w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką, a także zapewniają wielogodzinne praktyki zawodowe.

Program kształcenia opiera się zarówno na naukach ścisłych, jak i humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • myślenie i działanie projektowe,
 • wprowadzenie do analizy trendów,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • wartości w kulturze europejskiej,
 • laboratorium innowacji społecznych,
 • metody i narzędzia komunikacji marketingowej,
 • zarządzanie projektem inwestycyjnym,
 • przetwarzanie informacji w analizie trendów,
 • filozoficzne koncepcje zmiany,
 • technologie informacyjne w analizie trendów,
 • translatorium interdyscyplinarne,
 • multimodalność kanonów piękna i resemiotyzacja atrakcyjności,
 • zróżnicowanie kulturowe w wymiarze regionalnym i lokalnym
 • i wiele innych.

Uczelnie w Olsztynie nie przewidują specjalności w ramach analizy i kreowania trendów, ale informacje odnoszące się do kwestii specjalizacyjnych warto śledzić na stronach internetowych. Wszelkie zajęcia odbywają się w ramach warsztatów, praktyk, wykładów, lektoratów i ćwiczeń.

Studenci kształceni są w zakresie kwestii filozoficznych, ekonomicznych, socjologicznych i informatologicznych, które zarazem prowadzą do rozwijania niezbędnych umiejętności gromadzenia i opracowywania danych, rozumienia potrzeb, trendów, mechanizmów. Studenci rozwijają zdolności analityczne, komunikacyjne, językowe, a przede wszystkim twórcze, dzięki którym mogą zajmować się projektowaniem dóbr i usług, designem społecznym, eko-trendami, ekonomią środowiska. Studenci skutecznie wpływają na myślenie i potrzeby społeczne odnajdując wcześniej konieczne w danym okresie wartości i potrzeby.

Ile trwają studia na kierunku analiza i kreowanie trendów w Olsztynie?

Kierunek analiza i kreowanie trendów w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia humanistyczne możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i zapewniają tytuł licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz kontynuację kształcenia na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na etapie studiów licencjackich i zapewniają tytuł magistra. Warto podkreślić, że studia magisterskie może podjąć nie tylko absolwent analizy i kreowania trendów, ale także absolwent kierunków pokrewnych, który posiada tytuł licencjata lub magistra.

Jaka praca po kierunku analiza i kreowanie trendów w Olsztynie?

Studia humanistyczne w Olsztynie w zakresie analizy i kreowania trendów przygotowują studentów do zajmowania się śledzeniem i analizowaniem przemian i tendencji rozwojowych oraz kształtowania się trendów na rynku dóbr i usług. Studenci potrafią rozpoznawać potrzeby, ich źródła, rodzaje, wartości, oczekiwania indywidualne i społeczne oraz mechanizmy zaspokajania tych oczekiwań czy też wynikające z nich konsekwencje. Abiturienci zajmują się analizą i rozpoznawaniem zmieniających się preferencji rynkowych, konsumenckich, kulturowych i starają się na nie reagować w innowacyjny sposób. Poznane strategie życia społecznego i ekonomicznego umożliwiają sprawne prowadzenie działalności gospodarczej oraz dają wiele przydatnych kompetencji do założenia i prowadzenia firmy.

Kierunek analiza i kreowanie trendów w Olsztynie umożliwia pracę w mediach, w instytucjach kultury i sztuki, w instytucjach finansowych, w instytucjach humanitarnych, w instytucjach samorządowych, w instytucjach kultury i oświaty, w fundacjach i instytucjach międzynarodowych, w stowarzyszeniach, w marketingu, w konsultingu, w doradztwie, w administracji publicznej, w public relations, w innowacyjnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w think tankach, w sektorze usług bankowych, w organizacjach pozarządowych. Absolwenci sprawdzają się w rolach planistów, analityków, copywriterów, pracowników kreatywnych, przedsiębiorców, analityków trendów, trendwatcherów, trendsetterów, coolhunterów, przedsiębiorców.

Innowacyjna propozycja studiów humanistycznych jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania rynku pracy, a także umożliwia kształcenie kreatywne osobom o twórczych, a jednocześnie przedsiębiorczych umysłach, które pragną swoje koncepcje wykorzystywać w zakresie trendów.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek analiza i kreowanie trendów w Olsztynie?

Studia humanistyczne odnoszące się do analizy i kreowania trendów to idealna propozycja dla pasjonatów nauk humanistycznych, którzy pragną zapewnić sobie mocną pozycję na współczesnym rynku pracy. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych i ekonomicznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą kreatywną, która pragnie w innowacyjny sposób realizować swoje koncepcje?
 • Czy masz predyspozycje językowe?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, to znaczy języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś/powinnaś zdawać wiedzę o społeczeństwie, geografię, historię, język obcy nowożytny, język polski, matematykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Historycznej lub w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku analiza i kreowanie trendów w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku analiza i kreowanie trendów uchodzą za jedne z najbardziej nowoczesnych i prestiżowych kierunków humanistycznych.

Julia, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Mam duszę artysty, dlatego szukałam sposobu na realizację siebie w czymś, co zapewni mi także godne życie. Kierunek jest niezwykłą formą interdyscyplinarnego kształcenia, które łączy zarówno przedmioty humanistyczne, artystyczne, jak i przedsiębiorcze. Polecam!

Kierunki humanistyczne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)