Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Administracja - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Administracja w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku administracja w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Częstochowie administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UHP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język obcy, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język obcy
 • język polski

 

Uczelnie w Częstochowie stoją przed wymagającym wyzwaniem, polegającym na zakwalifikowaniu i wykształceniu wyłącznie najlepszych przyszłych absolwentów, dzięki czemu branża administracyjna będzie obfitowała w najlepiej wykształconych specjalistów w swojej dziedzinie. Dlatego aby dostać się na opisywany kierunek, powinieneś podejść do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz języka angielskiego i postarać się o uzyskanie jak najwyższego wyniku – tylko w ten sposób zdołasz wyprzedzić grono konkurentów, ubiegających się o jedno z miejsc na wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Częstochowie

Szczegółowy wygląd studiów na kierunku Administracja w Częstochowie zależy od kilku zasadniczych czynników, a jednym z nich jest wybór trybu pobierania edukacji. Czyli w praktyce studenci mają ogromny wpływ na kształtowanie swojej przyszłości nie tylko poprzez wybranie spektrum interesujących ich zajęć, ale również czasowej organizacji przebiegu całego cyklu kształcenia.

Głównym założeniem stacjonarnego trybu nauki jest uposażenie studentów w kompleksową wiedzę i umiejętności kierunkowe w ramach zajęć i wykładów, odbywających się codziennie podczas pięciu dni roboczych każdego tygodnia. Możliwość sukcesywnego poszerzania kompetencji okaże się niezwykle cenne dla tych, którzy cenią sobie komfort zdobywania wiedzy, wynikający z jej regularności i systematyczności.

Zupełnie inaczej przedstawia się nauka na studiach niestacjonarnych, zwanych również zaocznymi. W tym przypadku studenci biorą udział w kilkugodzinnych zjazdach, podczas których prezentowany jest im szeroki zakres materiału zgodnego z kierunkiem kształcenia. Zjazdy te odbywają się najczęściej w co drugi weekend każdego miesiąca i gwarantują możliwość bezproblemowego pogodzenia edukacji ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego.

Jan Boć, jeden z najwybitniejszych polskich praktyków Administracji, powiedział kiedyś, że: „Złudne jest przekonanie, iż można wyznaczyć administracji granice jej ingerencji”, co doskonale obrazuje niemal nieograniczone spektrum horyzontu wpływów, jakie wywiera ta dziedzina nauki na ogólnie rozumianą gospodarkę i życie ludzi w społeczeństwie. Administrować znaczy zarządzać, czyli brać udział w planowaniu i realizowaniu celów poszczególnych instytucji z uwzględnieniem szeregu kluczowych czynników, takich jak specyfika danego ustroju, charakter działalności placówki oraz obszar jej umiejscowienia.

Studia administracyjne należą do prestiżowego kanonu studiów interdyscyplinarnych, co w praktyce oznacza, że są jedną z najchętniej podejmowanych dziedzin przez maturzystów, a mimo tego miejsc na rynku pracy dla fachowców w opisywanej dziedzinie wciąż nie brakuje. Chcąc przystąpić do kształcenia na Administracji, warto rozważyć aplikację do częstochowskich ośrodków akademickich, bowiem jest to jedno z miast, w których można zgłębiać wiedzę i umiejętności kierunkowe.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia na kierunku Administracja zapewniają szerokie wykształcenie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych z uwzględnieniem najważniejszych treści kształcenia, wywodzących się z przedmiotów technicznych i ścisłych. Jak sam widzisz, interdyscyplinarność opisywanego kierunku jest widoczna na każdym kroku, a co za tym idzie, jako przyszły student powinieneś odpowiednio się przygotować do zaangażowanego zdobywania wszystkich wiadomości kierunkowych. Lista przedmiotów może się nieco różnić w zależności od wybranej uczelni, jednak niektóre z nich pozostają niezmienne. Na swojej drodze edukacyjnej z dużym prawdopodobieństwem napotkasz:

 • historia administracji,
 • makroekonomia,
 • mikroekonomia,
 • postępowanie administracyjne,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Kandydaci, którzy rozważają podjęcie Administracji w Częstochowie, powinni wykazywać się szeregiem wrodzonych cech i osobistych predyspozycji. Mimo tego, że nauką i ciężką pracą można osiągnąć w życiu bardzo wiele, to zdecydowanie większe szanse na odniesienie sukcesu podczas studiów oraz wypełniania późniejszych obowiązków zawodowych będą mieli ci, którzy posiadają naturalne predyspozycje do zgłębiania określonego kierunku. Zatem jeżeli marzysz o podjęciu Administracji, powinieneś być zorganizowany, obowiązkowy i zdyscyplinowany – wszystkie studia prawnicze wymagają bowiem wypełniania odgórnie narzuconych, konkretnie sprecyzowanych obowiązków.

Niewątpliwym atutem opisywanego kierunku jest jego uniwersalność i idąca za tym możliwość podjęcia pracy w bardzo wielu branżach zarówno na terenie kraju, jak i całego świata. Jeżeli przemawia do ciebie charakter Administracji jako osobnej dziedziny nauki, znajdującej wspólny mianownik dla kilku z pozoru niezależnych dyscyplin, a ponadto odpowiadasz na potrzeby generowane przez specyfikę studiów, bez wahania aplikuj.

 

4. Program studiów

Program studiów na Administracji zawiera w sobie niezwykle cenne umiejętności praktyczne, poparte pragmatyczną wiedzą teoretyczną, obsadzającą każdego ze studentów w specyfice zgłębianego kierunku. Z tego względu po ukończeniu Administracji, każdy absolwent, który wykazał się systematycznością i uczciwością podczas edukacji, jest uposażony w konkretne kompetencje, dzięki którym bez trudu wywiąże się z każdego obowiązku, wygenerowanego przez przyszłą ścieżkę kariery.

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Częstochowie

Studia na kierunku Administracja w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Pełen cykl kształcenia każdego kierunku, prezentowanego przez studia w Częstochowie, zwykle trwa dziesięć semestrów, czyli pięć lat, jednak przebieg edukacji może przedstawiać się różnie, w zależności od tego, czy dany kierunek jest jednolity, czy też nie. Administracja zalicza się do szerszego kanonu kierunków, których przebieg zawiera się w dwóch cyklach kształcenia. Co to oznacza w praktyce?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja mają charakter studiów licencjackich, dlatego też trwają trzy lata, natomiast studia magisterskie drugiego stopnia składają się z czterech semestrów, czyli dwóch kolejnych lat nauki. Warto rozważyć ukończenie obu etapów, gdyż tylko wówczas otworzy się przed nami pełnia możliwości zawodowych.

Administracja w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Częstochowie

Ukończenie tak wszechstronnych, interdyscyplinarnych kierunków kształcenia, jakim niewątpliwie jest Administracja, daje stuprocentową gwarancję znalezienia dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia na arenie międzynarodowej. Administracja zapewnia wysoki poziom edukacji z dziedzin prawnych, organizacyjnych, społecznych oraz humanistycznych. Przyszli absolwenci sukcesywnie zdobywają dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, ustalaniu określonych wcześniej regulacji prawnych, a także środowiska, etyki i prawa zaplecza urzędniczego.

Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie Administracji, to po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł szukać zatrudnienia w administracji publicznej i prywatnej, urzędach skarbowych, bankach, firmach leasingowych i innych instytucjach finansowych, szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, sądownictwie, ośrodkach pomocy społecznej, obsłudze klienta, międzynarodowych korporacjach zajmujących się nadzorowaniem prawidłowego przebiegu procesów wytwórczych oraz transportowych, a także służbie cywilnej.

Jako absolwent Administracji w Częstochowie zdobędziesz wachlarz możliwości zawodowych, które pomogą ci dokonać najwłaściwszego wyboru w kwestii rozpoczęcia przyszłej kariery. Aby nie martwić się o szanse na przyjęcie na ten niezwykle przyszłościowy kierunek studiów, już dzisiaj rozpocznij przygotowania do egzaminów i dołóż wszelkich starań, aby uzyskać jak najwyższy wynik.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczej im. Jana Długosza w Częstochowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie
 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Prawa i Ekonomii) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Częstochowie

Zanim zdecydujesz się na aplikację na jakiekolwiek kierunki studiów w Częstochowie, uprzednio powinieneś pomyśleć o zaznajomieniu się ze szczegółowymi procedurami aplikacyjnymi, których charakter z oczywistych względów uzależniony będzie od tematyki danego kierunku. Jeśli myślisz o rekrutacji na Administrację, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań, dzięki którym zostaniesz właściwie nakierowany na ścieżkę edukacji.

 • Interesujesz się szeroko rozumianym prawem?
 • Pamięciowa nauka wszelakich kodeksów nie będzie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Twoja odpowiedzialność pozwoli na podjęcie pieczy nad ważnymi zagadnieniami społecznymi?

Jeżeli tak, to pozostaje ci już tylko zgromadzenie wystarczającej liczby punktów aplikacyjnych, branych pod uwagę podczas wyłaniania najlepszych kandydatów na opisywany kierunek studiów. Podstawowym źródłem, z którego możesz je czerpać, jest dobrze zdany egzamin dojrzałości, jednak istnieje ponadto bardzo korzystna alternatywa.

Udział w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a dokładniej zdobycie tytułu laureata lub finalisty, zdecydowanie przybliży cię do możliwości rozpoczęcia Administracji poprzez otworzenie wszystkich furtek uczelnianych.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem koniecznym do wykonania na drodze ku ukończeniu Administracji, jest udział w elektronicznej rejestracji kandydatów. Jest to niezwykle łatwa i jednocześnie ważna procedura, bez której rozpoczęcie studiów nie byłoby możliwe. Po rzetelnym wypełnieniu zawartych na stronie internetowej wybranej uczelni formularzy, zatroszcz się o dostarczenie pliku potrzebnych dokumentów. Najczęściej w procesie rekrutacji mają znaczenie: fotografia do legitymacji, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz dowód potwierdzający tożsamość.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Częstochowie

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Częstochowie

Studia na kierunku Administracja w Częstochowie są przedmiotem zainteresowania szerokiego grona przyszłych studentów. Większość z nich z pewnością chciałoby się zapoznać z opiniami starszych kolegów na temat przyszłego kierunku.

Aleksandra, absolwentka Administracji w Częstochowie, mówi:

„Już na studiach administracyjnych dostałam kilka bardzo atrakcyjnych propozycji zawodowych, dlatego karierę rozpoczęłam właśnie wtedy. Dzisiaj mam własną firmę, której prowadzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie wykształcenie zdobyte na studiach. Gdybym mogła cofnąć czas, niczego bym nie zmieniła.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Częstochowa studia i stopnia

Administracja Częstochowa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Częstochowa studia stacjonarne

Administracja Częstochowa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Częstochowie

Studia II stopnia

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Częstochowie

Kierunki prawnicze i administracja w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia