Bezpieczeństwo i higiena pracy - Częstochowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Częstochowa

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higienia pracy w Częstochowie to studia inżynierskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 lipca 2023 r. | Bezpieczeństwo i higiena pracy Częstochowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Częstochowie bezpieczeństwo i higienę pracy możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej (PCZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo i higiena pracy - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Studia prawnicze na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie stanowią bardzo atrakcyjną propozycję dla świeżo upieczonych maturzystów, którzy chcieliby w przyszłości pracować w różnych placówkach o charakterze administracyjnym, zapewniając tym samym należną ochronę pracownikom. Chętnych do podjęcia tego kierunku nie brakuje, dlatego jeśli marzysz o zasileniu grona studentów, dobrze przygotuj się do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz języka angielskiego. Uzyskując wystarczająco wysoki wynik zapewnisz sobie możliwość kształcenia na wybranym kierunku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie

Uczelnie w Częstochowie stawiają sobie za punkt honoru zapewnienie studentom możliwie najwyższego komfortu zdobywania wiedzy, aby czas przeznaczony na kształcenie był nie tylko owocny w nową wiedzę i umiejętności, ale również przyjemny. Dlatego propozycje podjęcia niektórych oferowanych kierunków przedstawiają w dwóch wariantach: jako studia stacjonarne lub niestacjonarne, zwane również zaocznymi.

Jako przyszły kandydat na Bezpieczeństwo i higienę pracy, musisz dobrze przemyśleć ten wybór. Jeżeli stawiasz wykształcenie na pierwszym miejscu, a wolnego czasu w twoim życiu nie wypełniają poważne zobowiązania, to studia w trybie stacjonarnym okażą się najkorzystniejszą z opcji. Studenci uczęszczają na zajęcia i wykłady, podczas których przyswajają optymalne do zapamiętania i zrozumienia porcje wiedzy.

Jeżeli natomiast myślisz o podjęciu pełnoetatowej pracy zawodowej lub chciałbyś podjąć jednocześnie kilka kierunków studiów, możesz wybrać studia niestacjonarne. Weekendowy charakter kształcenia zapewni ci wiele wolnego czasu w tygodniu roboczym na realizację własnych planów i marzeń. Pamiętaj jedynie o konieczności wnoszenia systematycznych opłat za każdy semestr odbywanej nauki.

Praca jest nieodłącznym elementem życia zdecydowanej większości osób w wieku produkcyjnym. Jest ona nie tylko stałym źródłem niezbędnych do przeżycia dochodów, ale również placówką, w której ludzie spędzają znaczną część życia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy zakład produkcyjny, magazyn, czy nawet biuro posiadał zbiór norm i zasad, których przestrzeganie zapewnia każdemu pracownikowi bezpieczeństwo.

Kształtowanie właściwych warunków pracy nie jest zadaniem łatwym, dlatego wymaga gruntownego przeszkolenia z zakresu wielu osobnych dziedzin nauki. W kanonie studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy można znaleźć podstawy takich dziedzin, jak między innymi ergonomia, medycyna pracy, psychologia, techniczne bezpieczeństwo oraz wiele innych.

Politechnika Częstochowska jest póki co jedyną placówką edukacyjną w Częstochowie, która zaoferowała przyszłym studentom możliwość rozpoczęcia studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy. Mimo że jest to kierunek powstały stosunkowo niedawno, to każdego roku cieszy się niesamowitą popularnością i zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Przed każdym z nich dość trudne wyzwanie, polegające na przewyższeniu konkurencji ilością zdobytych punktów rekrutacyjnych.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia w Częstochowie na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy przedstawiają studentom złożony, interdyscyplinarny materiał dydaktyczny, którego głównym założeniem jest fakt, że pracownicy oraz pracodawcy mają wobec siebie liczne obowiązki, z których podstawowym jest konieczność zapewnienia każdemu pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, aby nie był on narażony na uszczerbek na zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Szczegółowe elementy całokształtu opisywanego kierunku są zawarte w licznych kodeksach, a ich zapamiętanie będzie głównym zadaniem każdego ze studentów. Siatkę studiów na opisywanym kierunku najprawdopodobniej będą tworzyć następujące przedmioty:

 • analiza i ocena zagrożeń chemicznych,
 • fizjologia pracy i higiena przemysłowa,
 • komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego istopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3.  Dla kogo te studia

Absolwenci Bezpieczeństwa i higieny pracy w Częstochowie będą mieli za zadanie kontrolować miejsca pracy, dbać o prawa pracowników, wynikające z przestrzegania odgórnie narzuconych norm przez pracodawców oraz wdrażać konkretne zapiski prawne, wprowadzające ewentualne poprawki do już istniejących. Z tego powodu kandydaci powinni cechować się nie tylko naturalnymi predyspozycjami do szybkiej nauki obszernego materiału pamięciowego, ale również dobrze rozwiniętą empatią, umiejętnością przeprowadzania konstruktywnych rozmów oraz organizacją i kompetencjami kierowniczymi.

Jeżeli uważasz, że posiadasz tego typu cechy, a ponadto chcesz związać przyszłość z zapewnianiem ochrony interesów pracowników, to studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

 

4. Program studiów

Program kształcenia w zależności od wybranej uczelni nastawiony jest na przyswojenie i zrozumienie niezbędnej wiedzy i umiejętności do rozpoczęcia kariery zawodowej, zgodnej ze specyfiką ukończonego kierunku. Bezpieczeństwo i higiena pracy pozwala na realizację wielu konkretnych specjalności, dzięki którym studenci ograniczą zakres przyswajanych kompetencji do niezbędnego minimum tak, aby skupić się na kilku wybranych zagadnieniach.

Po ukończeniu takich kierunków, jak Bezpieczeństwo i higiena pracy, będziesz dysponował szeroko rozwiniętymi kompetencjami technicznymi, ekonomicznymi, społecznymi oraz z dziedziny zarządzania. Dzięki temu staniesz się ekspertem w swojej dziedzinie i z pewnością przyczynisz się do poprawienia warunków pracy nie jednego pracownika.

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie

Statystyki pokazują, że zarobki wszystkich absolwentów Bezpieczeństwa i higieny pracy znacząco przekraczają granicę kreśloną przez średnią krajową. Z tego względu rozpoczęcie opisywanego kierunku może okazać się dobrym pomysłem, jeśli twoją główną siłą napędową są perspektywy zawodowe.

Absolwenci Bezpieczeństwa i higieny pracy w Częstochowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach administracyjnych na szczeblu prywatnym i państwowym, placówkach zajmujących się regulacją i wdrażaniem norm prawnych, obejmujących swoim zasięgiem pracowników, a także w międzynarodowych korporacjach, bowiem każda z nich potrzebuje nadzoru fachowca, dbającego o interesy każdego z pracowników, aby ich praca była jak najbardziej optymalna.

Wielu absolwentów opisywanego kierunku decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, co jest doskonałym pomysłem, jeżeli cechują się oni odpowiednim zorganizowaniem i pomysłem na siebie. Przyszłość możesz kreować wedle własnych przekonań. Wybierz mądrze, aby uniknąć ewentualnego rozczarowania.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie
 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Częstochowska (Wydział Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie charakteryzują się różną specyfiką, która jest ściśle uzależniona od tematyki przedstawianej w trakcie zajęć i wykładów. Chcąc podjąć jakiekolwiek studia, również Bezpieczeństwo i higienę pracy, powinieneś dobrze przemyśleć, czy ta dziedzina w wystarczający sposób odpowie na twoje potrzeby i chęć rozwijania zainteresowań. Jeśli chcesz podjąć opisywany kierunek, zastanów się, czy:

 • Masz dobrą pamięć, która pozwoli ci na bezproblemową naukę treści kodeksów?
 • Znajomi cenią twoją sprawiedliwość i dobrze rozwiniętą empatię?
 • Marzysz o pracy, w której będziesz niósł pomoc innym?

Jeżeli tak, to prawdopodobnie Bezpieczeństwo i higiena pracy jest tym, co powinieneś zgłębiać na co dzień! W tym celu jak najwcześniej rozpocznij przygotowania do zdawania egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów. Są nimi najczęściej: matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski oraz historia. Wybitnie uzdolnieni mogą rozważyć wzięcie udziału w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych – uzyskanie tytułu finalisty lub laureata będzie nie tylko powodem do dumy, ale również kluczem do rozpoczęcia dowolnego kierunku studiów.

 

Proces rekrutacji

Tuż po gruntownym zapoznaniu się z wszystkimi procedurami, obowiązującymi podczas procesu rekrutacji na Bezpieczeństwo i higienę pracy, możesz wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów. W tym celu poszukaj na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej zakładki o wspomnianej wcześniej nazwie, a następnie wypełnij wszystkie wymagane rubryki.

Po upewnieniu się w możliwości rozpoczęcia studiów w październiku, dopilnuj terminowego dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Prawdopodobnie będziesz potrzebował: zdjęcia do legitymacji, kserokopii świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego oraz badań lekarskich, jeśli są one wymagane przez Politechnikę Częstochowską.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - ważne informacje

bezpieczeństwo i higiena pracy studia

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest interdyscyplinarną dziedziną, którą każdego roku interesuje się wielu młodych ludzi. Jesteś jednym z nich i chciałbyś poznać opinie studentów, którzy na co dzień spotykają się z charakterem tego kierunku?

Aleksander, student drugiego roku Bezpieczeństwa i higieny pracy w Częstochowie, mówi:

„Dyskryminacja i złe warunki w pracy mogą spotkać każdego, niezależnie od praktykowanej dziedziny. Chcąc zapobiegać niesprawiedliwości doświadczanej przez pracowników, zdecydowałem się podjąć Bezpieczeństwo i higienę pracy. Dlaczego w Częstochowie? Tutaj się urodziłem i w najbliższym czasie nie planuję przeprowadzki.”

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Częstochowie

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Częstochowie

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia