Psychologia studia niestacjonarne Łódź

Psychologia studia niestacjonarne Łódź

Psychologia studia niestacjonarne Łódź

Studia niestacjonarne w Łodzi

na kierunku psychologia 

Odkryj psychologię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia - studia niestacjonarne Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Psychologia w Łodzi to studia licencjackie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim  oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku psychologia w Łodzi wahają się od 4800 zł do 5500 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia niestacjonarne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia w Łodzi?

Należy pamiętać, że studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Podobnie jest w przypadku kierunku psychologia w Łodzi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Psychologia w Łodzi - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku Psychologia w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Studia psychologiczne i społeczne w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Tryb dzienny studiów skupia się na edukacji, która spotkania przewiduje od poniedziałku do piątku.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Alice Miller, znana psycholog, stwierdziła: „Żadna droga w moim życiu nie była tak długa, jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej”. Psychologia to niezwykle istotna nauka, która zgłębia psychikę człowieka, weryfikuje jego zachowania i to, w jaki sposób funkcjonuje w różnych środowiskach. Skupia się także na różnych dolegliwościach psychicznych, które w obecnych czasach coraz częściej odnotowuje się wśród najpopularniejszych chorób.

Idealni kandydaci na studia psychologiczne i społeczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych. Ważne jest także, aby w zakresie Twoich zainteresowań znajdowały się treści związane z psychologią, historią czy prawem. Jeśli jesteś osobą empatyczną, komunikatywną i skorą do pracy w grupie, kierunek psychologia w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Praca po studiach

Studia psychologiczne i społeczne w Łodzi w zakresie psychologii dają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w hospicjach, w centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej, w domach opieki, w instytucjach profilaktyki społecznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

W zależności od realizowanej specjalności abiturienci zatrudniani są w placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze, w działach Public Relations i Human Resources, w placówkach oświatowo-wychowawczych, w firmach konsultingowych, w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, w agencjach reklamowych, w zespołach, które zajmują się promowaniem kampanii wizerunkowych, w organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), w instytucjach UE. Wielu absolwentów decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

4. Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • neuropsychologia procesów poznawczych,
 • agresja, przemoc – profilaktyka i terapia,
 • psychologia podejmowania decyzji,
 • psychologia organizacji i zarządzania,
 • etiologiczne i diagnostyczne wyznaczniki zdrowia i choroby,
 • trening osobowości kreatywnej,
 • niepełnosprawność – wczesna interwencja i pomoc psychologiczna
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji takich jak na przykład: psychologia doradztwa zawodowego i organizacji, psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, psychologia zdrowia i kliniczna. Specjalności wybierane są po trzecim roku. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od wyboru i potrzeb studentów, a także współczesnego rynku pracy.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje najważniejsze problemy psychologiczno-społeczne odnoszące się do procesów poznawczych, osobowości, różnic indywidualnych, procesów emocjonalno-motywacyjnych, rozwoju i funkcjonowania społecznego człowieka, wychowania i rodziny, doradztwa zawodowego, marketingu i reklamy, resocjalizacji, organizacji i zarządzania. Studenci rozwijają umiejętności komunikacyjne i pracy w grupach, co przekłada się na pracę z osobami, które wymagają różnego rodzaju pomocy psychologicznej.

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Studia na kierunku Psychologia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Uczelnie w Łodzi studia psychologiczne oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Oznacza to, że studia niestacjonarne realizujesz tak jak studia stacjonarne w trakcie pięcioletniej edukacji, która kończy się egzaminem magisterskim i zapewnia tytuł magistra, a tym samym umożliwia wykonywanie zawodu. Studenci w trakcie całego etapu kształcenia realizują wybrane specjalizacje, które pozwalają stać się ekspertem w danej dziedzinie.

Bardzo często po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwenci decydują się realizować dodatkowe kursy, które zwiększają ich kompetencje zawodowe w zakresie konkretnych profili kierunkowych. Ze względu na obszerność materiału, kierunek psychologia w Łodzi nie może być podzielony na dwa komplementarne cykle kształcenia, to znaczy na studia licencjackie i magisterskie. Studenci mogą jednak realizować studia trzeciego stopnia, to znaczy studia doktoranckie.

Jaka praca po kierunku psychologia w Łodzi?

Jaka praca po kierunku psychologia w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku psychologia gwarantują bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych, w ośrodkach pomocy społecznej, w domach opieki, w instytucjach profilaktyki społecznej, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w hospicjach, w centrach pomocy rodzinie, w placówkach oświatowo-wychowawczych, w placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze, w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, w organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), w instytucjach Unii Europejskiej, w firmach konsultingowych, w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, w działach PR, w działach HR, w agencjach reklamowych, w zespołach, które zajmują się promowaniem kampanii wizerunkowych. Abiturienci zakładają również własne działalności gospodarcze i udzielają wsparcia psychologicznego i pomocy psychologicznej.

Abiturienci pracują w służbach społecznych takich jak instytucje rynku pracy, agendy pomocy społecznej, biura karier studenckich, organizacje pozarządowych, w placówkach oświatowych i opiekuńczych, w szkołach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach dziecka, w placówkach służby zdrowia, które obejmują poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne, w policji, w wojsku, w ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w pracowniach testów psychotechnicznych, w sanatoriach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w fundacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach badawczych i naukowych.

Studenci są przygotowani do pracy na stanowiskach psychologów, psychoterapeutów, doradców zawodowych, doradców personalnych, specjalistów od HR, nauczycieli, coachów, mentorów. Umiejętnie prowadzą także negocjacje i mediacje. Studia psychologiczne i społeczne umożliwiają podjęcie pracy w bardzo wielu dziedzinach, a wszechstronność kierunku pozwala na wielokrotne przebranżowienia.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek psychologia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Kierunek psychologia w Łodzi jest jednym z najczęściej wybieranych, jeśli chodzi o nauki o wychowaniu czy nauki społeczne. Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Łodzi?

Kierunek psychologia w Łodzi jest jednym z najczęściej wybieranych wśród propozycji studiów psychologicznych i społecznych. Zainteresowanie psychiką człowieka oraz funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie jest coraz częstsze przez wzgląd na liczne problemy psychologiczne, które pojawiają się w XXI wieku. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań znajdują się kwestie psychologiczne?

 

Porces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Łodzi w zakresie psychologii są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe. Obowiązkowo w procesie rekrutacyjnym musisz uwzględnić biologię lub matematykę lub język polski zdawane na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo możesz przedstawić wyniki z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, geografii, informatyki, fizyki lub chemii. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Psychologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Kierunek psychologia w Łodzi jest jednym z najpopularniejszych wyborów przyszłych studentów.

Dagmara, studentka czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, stwierdziła:

Psychika człowieka była dla mnie niezgłębioną fascynacją od najmłodszych lat. Specjalizuję się w psychologii zdrowia i klinicznej, ale przede mną jeszcze długa droga nim stanę się ekspertem w tej dziedzinie. Kierunek jest doskonały dla pasjonatów nauk humanistycznych i społecznych. Polecam.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)