Pedagogika studia zaoczne Łódź

Pedagogika studia zaoczne Łódź

Pedagogika studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

na kierunku pedagogika

Odkryj pedagogikę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Pedagogika w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim  oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Łodzi wahają się od 3960 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

WSBiNoZ - Filia w Rybniku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Filia w Sieradzu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Filia w Trzciance stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Filia w Wodzisławiu Śląskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Taniec stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku taniec

Jakie są ceny studiów na kierunku pedagogika w Łodzi?

Studia w Łodzi w trybie niestacjonarnym są płatne, a dotyczy to każdego kierunku. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku pedagogika możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Pedagogika w Łodzi - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Gdzie studiować na kierunku Pedagogika w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Maria Montessori stwierdziła: „Największym znakiem sukcesu nauczyciela jest możliwość powiedzenia: «Dzieci zachowują się teraz tak, jakby mnie nie było»”. Twórczyni jednego z systemów wychowania dążyła do autonomii drugiego człowieka i pragnęła, by jej uczniowie kształtowali się tak, żeby nie potrzebować nauczyciela, a samodzielnie dążyć do podejmowania własnych decyzji. Pedagogika zgłębia tajniki odnoszące się do metod, środków i form organizacji procesów wychowawczych. Skupia się na kształtowaniu człowieka na przestrzeni jego całej egzystencji.

Idealni kandydaci na studia pedagogiczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści skupiające się na człowieku i jego funkcjonowaniu w różnych typach środowisk. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupie, kierunek pedagogika w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Studia niestacjonarne w Łodzi takie jak pedagogika możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, w Społecznej Akademii Nauk, w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. Uczelnie w Łodzi dbają o różnorodność kierunków studiów i starają się zapewnić kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i społecznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: historia opieki i wychowania, edukacja estetyczno-kulturowa, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metody badań pedagogicznych, opieka instytucjonalna i pozainstytucjonalna w Łodzi w XIX i XX wieku, współczesna myśl pedagogiczna, wprowadzenie do filozofii współczesnej, historyczne konteksty współczesnej pedagogiki i wiele innych. Programy studiów są zróżnicowane, ale idea dydaktyczna pozostaje taka sama w przypadku każdej z uczelni w Łodzi.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku pedagogika oferują bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju osobistego. Studenci przygotowywani są do podjęcia pracy w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach małego dziecka, przedszkolach i szkołach w charakterze pedagoga-terapeuty, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w internatach i bursach, placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Abiturienci znajdują także zatrudnienie odwołujące się stricte do realizowanej specjalności, dlatego bez problemu odnajdują się w pracy w zakładach karnych, w zakładach poprawczych, w sądach, ośrodkach interwencyjnych, schroniskach dla nieletnich, w ośrodkach pomocy społecznej, szkolnych ośrodkach kariery, w fundacjach, które prowadzą działalność społeczną i profilaktyczną, w świetlicach środowiskowych, w działach personalnych firm, w agencjach doradztwa personalnego, urzędach pracy.

Studia pedagogiczne w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz poszerzać swojej wiedzy w trakcie studiów dziennych i regularnych spotkań od poniedziałku do piątku, warto zastanowić się nad studiami zaocznymi realizowanymi w trybie weekendowym, czyli od piątku do niedzieli. Szczegółowe propozycje spotkań w trybie niestacjonarnym zależą od specyfiki uczelni, a wszelkie na ten temat informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika społeczna,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • edukacja estetyczno-kulturowa,
 • historia opieki i wychowania,
 • edukacja międzykulturowa,
 • historyczne konteksty współczesnej pedagogik,
 • opieka instytucjonalna i pozainstytucjonalna w Łodzi w XIX i XX wieku,
 • wprowadzenie do filozofii współczesnej,
 • współczesna myśl pedagogiczna
 • i wiele innych.

 

 

Studenci mają szansę rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalizacji takich jak na przykład: pedagogika resocjalizacyjna, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika wieku dziecięcego, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą nie tylko od specyfiki uczelni, ale i zapotrzebowań na rynku pracy, a także zainteresowań studentów.

Studenci mają okazję zdobywać interdyscyplinarne wykształcenie, które zgłębia wiadomości odnoszące się do działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno-wspierających, sportowych, artystycznych. Duże znaczenie mają więc przedmioty z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, biomedyki, antropologii i logiki. Studenci rozwijają umiejętności komunikacyjne i pracy w grupie, które umożliwiają im lepsze rozpoznanie uwarunkowań i przebiegu procesów rozwoju człowieka.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Łodzi?

Studia na kierunku Pedagogika w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie w Łodzi kierunek pedagogika oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia niestacjonarne tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach stopnia drugiego.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także wzbogacają sylwetkę absolwenta o dodatkowe specjalności i umiejętności. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent pedagogiki pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków humanistycznych i społecznych.

Jaka praca po kierunku pedagogika w Łodzi?

Jaka praca po kierunku pedagogika w Łodzi?

Studia pedagogiczne gwarantują bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju, a wielość specjalności i interdyscyplinarnie przygotowany program kształcenia umożliwia łatwe przebranżowienie. Absolwenci pracują przede wszystkim w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach małego dziecka, w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach terapeutycznych, w przedszkolach i szkołach jako pedagog-terapeuta, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w internatach i bursach, placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w zakładach karnych i w zakładach poprawczych, w świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, w sądach (jako kuratorzy zawodowi i społeczni), w ośrodkach interwencyjnych, w schroniskach dla nieletnich, w warsztatach terapii zajęciowej, w ośrodkach pomocy społecznej, w szkolnych ośrodkach kariery, w działach personalnych firm, w agencjach doradztwa personalnego, urzędach pracy, w fundacjach, które prowadzą działalność społeczną i profilaktyczną.

Abiturienci zatrudniani są również w centrach kultury, w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach dla dorosłych, w działach HR, w firmach szkoleniowych, w poradniach rodzinnych, w placówkach oświatowych, w służbie zdrowia, w wymiarze sprawiedliwości, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, w poradniach specjalistycznych, w stowarzyszeniach pozarządowych, w administracji oświatowej, w domach pomocy społecznej, w klubach seniora.

Są zobowiązani do prowadzenia diagnoz pedagogicznych, prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, które potrzebują specyficznego podejścia edukacyjnego, projektowania działań terapeutycznych i prorozwojowych; podejmują także działania resocjalizacyjne, działania w zakresie edukacji medialnej, edukacji elementarnej, animacji kulturowych, zajęć logopedycznych, profilaktyki odnoszącej się do niedostosowania społecznego.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Kierunki studiów w Łodzi takie jak pedagogika wybiera bardzo wielu kandydatów na studia z zakresu nauk o wychowaniu czy nauk społecznych. Mimo że zainteresowanych jest bardzo wielu, nawet w przypadku studiów niestacjonarnych liczba miejsc jest ograniczona. Kwalifikacja kandydatów przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, takich jak świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły oraz badania lekarskie, a także potrzebne podania i oświadczenia.

W przypadku zbyt dużej ilości chętnych w zależności od uczelni obowiązuje kolejność zgłoszeń lub odbędzie się konkurs świadectw. Kandydaci na studia muszą zadbać o wyniki z egzaminów maturalnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Łodzi?

Kierunek pedagogika w Łodzi jest jednym z najczęstszych wyborów przyszłych studentów. Dla kandydatów atrakcyjne są zarówno specjalizacje, jak i program kształcenia przygotowywany przez najlepszych specjalistów w zakresie nauk o wychowaniu i nauk społecznych. Nim zdecydujesz o rekrutowaniu na studia pedagogiczne, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistyczno-społecznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści odnoszące się do rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?

 

Proces rekrutacji

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Łodzi w zakresie pedagogiki są właśnie dla Ciebie. Kandydatów na jedno miejsce jest jednak bardzo wielu, a liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Kwalifikacja zainteresowanych osób przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, takich jak świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły oraz badania lekarskie, a także potrzebne podania i oświadczenia.

W przypadku zbyt dużej ilości chętnych odbędzie się konkurs świadectw. Kandydaci na studia muszą zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe. Obowiązkowo w procesie rekrutacyjnym musisz uwzględnić wybrany przedmiot: biologię, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, matematykę, język polski. Dodatkowo możesz przedstawić wyniki z języka polskiego, historii, historii sztuki, historii muzyki, informatyki, fizyki, chemii, matematyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, geografii. Pamiętaj o tym, że maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi gwarantują najwyższy poziom kształcenia na kierunku pedagogika w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Karolina, studentka pierwszego roku studiów licencjackich, wyjaśnia:

Interesuje mnie resocjalizacja i pomoc człowiekowi w powrocie do społeczeństwa i właściwego funkcjonowania w nim. Pedagogika pozwoli mi zrealizować moje plany zawodowe, a także umożliwia mi zagłębienie się w temat funkcjonowania i kreowania się człowieka na przestrzeni całego życia. To bardzo ważne, ponieważ dotyczy mnie samej. Polecam.

Kierunki pedagogiczne w Łodzi

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)