Farmacja studia niestacjonarne Łódź

Farmacja studia niestacjonarne Łódź

Farmacja studia niestacjonarne Łódź

Studia niestacjonarne w Łodzi

farmacja

Odkryj farmację w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Farmacja studia niestacjonarne Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Farmacja w Łodzi to studia magisterskiektórych program kształcenia trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Farmacja studia niestacjonarne Łódź

Jakie są ceny studiów na kierunku farmacja w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Studia w Łodzi nie podlegają wyjątkom. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi.

Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Warto zaznaczyć, że opłata za studia medyczne w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Farmacja w Łodzi - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku Farmacja w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek farmacja w Łodzi

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
 

Jak wyglądają studia na kierunku farmacja w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Farmacja to niezwykle wszechstronna dziedzina nauki, która skupia się na zapewnianiu bezpieczeństwa poprzez wytarzanie leków i dzielenie się specjalistyczną wiedzą na temat zdrowia i życia. Specjaliści w dziedzinie farmacji skupiają się zarówno na lekach syntetycznych, biologicznych, jak i tych pochodzenia naturalnego, a także interesują się tym, z czego składają się kosmetyki i żywność.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie farmacji nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. Kandydaci powinni być przygotowani na nieustanne dokształcanie się, powinni być odporni na stres, a także wymaga się od nich racjonalnych decyzji w sytuacjach ekstremalnych. Jeśli potrafisz pracować w zespole i chcesz pielęgnować życie i zdrowie, kierunek farmacja w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak farmacja możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczelnie w Łodzi gwarantują najwyższy poziom kształcenia zarówno w zakresie studiów stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych.

 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Łodzi takie jak farmacja dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w firmach farmaceutycznych, na uczelniach, w wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w aptekach, w których wydają leki zapisane przez lekarzy, doradzają przy zakupie specyfików dostępnych bez recepty, wykonują leki recepturowe, w szpitalnym laboratorium, gdzie przeprowadzają analizy materiału biologicznego, a także określają interakcje między lekami.

 

Abiturienci zatrudniani są jako przedstawiciele medyczni, którzy zajmują się przedstawicielstwem koncernów farmaceutycznych, jako farmaceuci analitycy, którzy pracują w jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska, takich jak Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Leków.

Studia medyczne w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia wieczorowe, które najczęściej odbywają się w ramach spotkań w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, jednak edukacja na nich jest płatna. Studia niestacjonarne w formie zaocznej lub wieczorowej pozwalają połączyć życie prywatne, zawodowe i naukowe.

 

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza na biologii, chemii czy fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, biologia i genetyka, historia farmacji, chemia analityczna, farmakognozja, higiena i epidemiologia, etyka zawodowa, bromatologia, technologia postaci leku, patofizjologia, farmakologia i farmakodynamika, synteza i technologia środków leczniczych, farmacja szpitalna, farmakoterapia i informacja o lekach, opieka farmaceutyczna, farmacja praktyczna w aptece, prawo farmaceutyczne i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • biologia i genetyka,
 • chemia analityczna,
 • farmakognozja,
 • higiena i epidemiologia,
 • bromatologia,
 • technologia postaci leku,
 • patofizjologia,
 • farmakologia i farmakodynamika,
 • synteza i technologia środków leczniczych,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakoterapia i informacja o lekach,
 • opieka farmaceutyczna,
 • farmacja praktyczna w aptece,
 • prawo farmaceutyczne
 • i wiele innych.

 

Farmacja to kierunek, który oferuje interdyscyplinarne wykształcenie obejmujące dziedziny nauki takie jak farmaceutyka, chemia, biologia, medycyna, biochemia. Studenci zgłębiają tajniki wiedzy obejmujące medycynę, fizykę, psychologię, ekonomię, statystykę, informatykę i tym podobne. W zakresie wspomnianych dziedzin studenci skupiają się na botanice farmaceutycznej, syntezie substancji leczniczych, farmakologii, diagnostyce laboratoryjnej, kontroli jakości, rejestracji leków, modelowaniu molekularnym, opiece farmaceutycznej. Studenci uczą się w jaki sposób sporządzać, klasyfikować, przechowywać i wydawać leki, a także zdobywają szerokie kompetencje do pracy w zawodzie farmaceuty i rozwijają zdolności analityczne, interpretacyjne i badawcze. Kierunek nie przewiduje specjalności, ale umożliwia dokształcanie w ramach różnego rodzaju szkoleń i kursów. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Ile trwają studia na kierunku farmacja w Łodzi?

Studia na kierunku Farmacja w Łodzi trwają 5,5 roku (studia jednolite).

Uczelnie w Łodzi studia medyczne w zakresie farmacji oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają jedenaście semestrów. Oznacza to, że studia niestacjonarne realizujesz tak jak studia stacjonarne w trakcie edukacji, która trwa pięć i pół roku i kończy się egzaminem magisterskim oraz zapewnia tytuł magistra farmacji, a tym samym umożliwia wykonywanie zawodu. Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, a także zyskują możliwość rozwijania swoich zainteresowań w formie różnych zajęć ponadprogramowych.

Bardzo często po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwenci decydują się realizować dodatkowe kursy, które zwiększają ich kompetencje zawodowe. Ze względu na obszerność materiału, kierunek farmacja w Łodzi nie może być podzielony na dwa komplementarne cykle kształcenia, to znaczy na studia licencjackie i magisterskie. Studenci mogą realizować także studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie.

Jaka praca po kierunku farmacja w Łodzi?

Studia medyczne w Łodzi w zakresie farmacji gwarantują bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci pracują w laboratoriach firm farmaceutycznych i na uczelniach, gdzie zajmują się rozwiązywaniem problemów naukowych związanych z lekami, w zakładach farmaceutycznych i w wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w których nadzorują proces produkcji leków, w aptece, gdzie wydają leki przepisane przez lekarzy, doradzają przy zakupie specyfików dostępnych bez recepty, zajmują się wykonywaniem leków recepturowych, w szpitalnym laboratorium, gdzie przeprowadzają analizy materiału biologicznego, a także określają interakcje między lekami, w inspekcji farmaceutycznej i w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, w jednostkach kontrolno-pomiarowych i w laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska, takich jak Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Leków, w koncernach farmaceutycznych jako przedstawiciele.

Absolwenci zatrudniani są w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych, w instytutach naukowo-badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz w hurtowniach farmaceutycznych, w przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach, które odpowiadają za wprowadzanie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnione są do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych, w zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych, w inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, w kontroli i badaniu żywności oraz ochrony środowiska. Wszechstronne wykształcenie umożliwia odnalezienie się w bardzo wielu miejscach pracy.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek farmacja w trybie niestacjonarnym decydują wyniki następujących przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym:

 • chemia
 • biologia
 • matematyka

 

Kierunek farmacja w Łodzi jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków medycznych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek farmacja w Łodzi?

Kierunki studiów w Łodzi takie jak farmacja uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych wśród propozycji studiów medycznych, a popularnością cieszą się, nawet jeśli realizowane są w systemie wieczorowym. Nie ulega wątpliwości, że studia medyczne tego typu są przeznaczone dla pasjonatów i osób zainteresowanych naukami z zakresu medycyny, biologii czy chemii. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz zajmować się ratowaniem życia i zdrowia?
 • Czy jesteś przygotowany na nieustanne dokształcanie się?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Łodzi w zakresie farmacji są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe takie jak chemia, biologia czy matematyka. Wymagane przedmioty są uwzględniane w procesie rekrutacyjnym w ramach studiów wieczorowych, gdy kandydatów jest zbyt wielu, a uczelnia musi dokonać selekcji miejsc.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku farmacja i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku farmacja w Łodzi?

Studia medyczne w Łodzi na kierunku farmacja uchodzą za jedne z najbardziej obleganych i prestiżowych.

Wiktoria, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Moje studia to moja pasja. Ekscytuję się, gdy mogę porozmawiać z kolegami o bakteriach, nowych sposobach leczenia czy wszelkich dolegliwościach, które można zwalczyć w jakikolwiek sposób. Dzięki temu czuję, że jesteśmy potrzebni, ponieważ działamy dla ludzi. Polecam.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)