Administracja studia zaoczne Warszawa

Administracja studia zaoczne Warszawa

Administracja studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

administracja

Odkryj administrację w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Administracja - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Administracja w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Wydział Zamiejscowy w Płońsku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Ile kosztują studia na kierunku Administracja w Warszawie

Studia na kierunku Administracja w Warszawie, odbywane w trybie niestacjonarnym zarówno na uczelniach prywatnych, jak i publicznych, generują koszty, wynikające z obowiązku opłacania edukacji. Student przed zgłoszeniem swojej kandydatury powinien przygotować odpowiednie zaplecze finansowe, które pozwoli mu na uiszczenie opłat ratalnych lub wniesienie jednej opłaty. Różnice w cenach, wyznaczanych przez konkretne uczelnie, są znaczne, dlatego przyszli studenci są proszeni o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tym temacie.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Administracja w Warszawie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Gdzie studiować na kierunku administracja w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Warszawie

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie w znacznej większości przypadków można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Wielu przyszłych studentów planuje spróbować kształcenia zaocznego, gdyż jednym z głównych atutów tego trybu jest możliwość równoległego rozwijania się na szczeblu zawodowym lub osobistym. Przebieg Administracji w trybie niestacjonarnym ogranicza się jedynie do weekendów. Studenci są zobowiązani do stawiania się na zjazdach, odbywających się zgodnie z ustalonym wcześniej terminarzem, od piątku do niedzieli. Wówczas zostają im zaprezentowane treści dydaktyczne podczas całodziennych zajęć i wykładów.

Każdy przyszły student, rozważający którykolwiek z trybów swojego kształcenia, powinien zdawać sobie sprawę, że różnice w przebiegu edukacji, wynikające z odmiennej specyfiki trybu stacjonarnego i zaocznego, nie wpływają na ostatecznie zdobyte kompetencje, dzięki czemu każdy będzie mógł liczyć na równe szanse na dzisiejszym rynku pracy.

Popularność takich kierunków studiów, jak Administracja, wynika z kilku elementarnych czynników. Znaczna większość świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich marzy o podjęciu takiej drogi edukacyjnej, która doprowadzi ich do stabilnej i dobrze płatnej pracy. Ponadto wielu z nich ceni sobie wszechstronność zdobywanej wiedzy z uwagi na to, że ich zainteresowania nie ograniczają się do jednego konkretnego aspekty nauki. Administracja odpowiada na opisane potrzeby, dlatego stanowi bardzo atrakcyjną propozycję dydaktyczną, która może być realizowana w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Program kształcenia obecny na Administracji przewiduje uposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę prawniczą o państwie i świecie, podstawy ekonomii i zagadnień gospodarczych, statystyki, historii, podstaw socjologii, finansów publicznych, praw podatkowych oraz kodeksów regulujących funkcjonowanie różnych instytucji. W większości programów kształcenia znajdziesz następujące przedmioty:

 • prawo administracyjne,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • podstawy psychologii,
 • statystyka.

 

2. Dla kogo te studia

Chociaż zagadnienia prezentowane na Administracji uchodzą za uniwersalne, a spektrum możliwości zawodowych po ukończeniu tego kierunku jest na tyle szerokie, że odpowie na potrzeby wielu osób, to bez wątpienia nie są to studia dla każdego. Ciężko mówić o idealnym zestawie cech i predyspozycji, gdyż kompletnie różni od siebie studenci potrafią radzić sobie z nauką tak samo dobrze, jednak pewne uwarunkowania mogą pomóc w czerpaniu pełni satysfakcji z nauki.

Jeśli myślisz o podjęciu Administracji w trybie niestacjonarnym, zastanów się, czy zdołasz pozostać w skupieniu przez kilka godzin, podczas których zostaną ci zaprezentowane treści programowe. Charakter tego trybu może okazać się problematyczny dla wielu osób. Administracja wymaga od studentów i przyszłych praktyków zawodu skrupulatności, dokładności i dokonywania przemyślanych decyzji, które mogą mieć niebagatelne znaczenie. Jeżeli widzisz swoją przyszłość na studiach administracyjnych, bez wahania aplikuj na uczelnię, której oferta edukacyjna najbardziej do ciebie przemawia.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku administracja w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

4. Program studiów

Administracja jest niezwykle pojemną dziedziną, w której można znaleźć interdyscyplinarne zagadnienia z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, dlatego bez wątpienia zasługuje ona na miano interdyscyplinarnej. Administracja jest swego rodzaju mediatorem pomiędzy różnymi instytucjami i organami, dzięki czemu umożliwia im prawidłowe i efektywne funkcjonowanie.

Studenci w trakcie swojej przygody z tym kierunkiem, zyskują szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego, karnego, podstaw socjologii, a także statystyki, będącej nieocenionym wsparciem w dokonywaniu właściwych analiz pewnych tendencji społecznych. Siatka studiów nie jest pozbawiona części praktycznej, uposażającej studentów w konkretne umiejętności, możliwe do wykorzystania w pracy w różnorakich sektorach i instytucjach.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Warszawie

Studia na kierunku Administracja w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Warszawie na kierunku Administracja mają dwuetapowy przebieg, co oznacza, że studenci mogą realizować program kształcenia w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i uposażają przyszłych abiturientów w podstawową wiedzę na temat systemów prawnych i administracyjnych, czego potwierdzeniem jest tytuł licencjata.

Kontynuację nauki można rozpocząć na magisterskich studiach drugiego stopnia, składających się z czterech semestrów, czyli dwóch lat. Etap ten nie tylko uzupełnia posiadane już kompetencje, ale również rozszerza je dzięki proponowanym specjalnościom, które ukierunkowują studentów na pracę w określonej dziedzinie.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Administracja w Warszawie

Absolwenci administracji, ze względu na jej dość uniwersalny charakter, będą mieli szansę na zdobycie zatrudnienia w wielu placówkach o różnej specyfice funkcjonowania. Jeżeli ukończysz opisywany kierunek studiów, będziesz mógł pomyśleć o rozpoczęciu pracy w administracji samorządowej, gospodarczej, rządowej. Z powodzeniem odnajdziesz się na różnych stanowiskach biurowych w bankowości, ośrodkach pomocy społecznej, izbie skarbowej, służbie cywilnej, administracji specjalnej, czy placówkach kulturalnych.

Dość nietypowym stanowiskiem, możliwym do obsadzenia przez abiturientów warszawskiej Administracji, są te związane z sądownictwem i służbą więzienną. Absolwenci Administracji czuwają nad poprawnością przestrzegania kodeksów, opisujących działanie wspomnianych wcześniej placówek.

Pracownicy szeroko rozumianej administracji bardzo często stają się prawą ręką prawników w ich kancelariach. Pełnią wówczas takie role zawodowe, jak Inspektorzy Pracy, czy Specjaliści do Spraw Administracji. Podejmują się odpowiedzialnych wyzwań, związanych z ochroną danych osobowych, wrażliwych informacji handlowych, nadzorują prawidłowy przebieg procesów finansowych w bankowości oraz zobowiązują się do odpowiedzialnego działania, opartego na kodeksach prawnych oraz własnych zasadach etycznych.

Decydując się na podjęcie Administracji, rozpoczynasz swoją wędrówkę ku zyskaniu uprawnień zawodowych do pracy w różnych instytucjach, z których wybierzesz tę, która jest odpowiedzią na twoje aspiracje.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Na zakwalifikowanie się na studia na kierunku administracja w trybie niestacjonarnym będzie miał szansę każdy, kto w odgórnie ustalonym terminie zgłosił swoją kandydaturę i uiścił opłatę rekrutacyjną. 

Pewne niuanse w obrębie procesu rekrutacji mogą się zmieniać w czasie i różnić w zależności od uczelni. Dlatego tuż przed aplikacją, warto odszukać strony internetowej wybranej placówki edukacyjnej celem pozyskania potrzebnych informacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Warszawie

Studia administracyjne, podejmowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, uchodzą za uniwersalny kierunek kształcenia i między innymi dlatego przyciągają wielu chętnych do ich podjęcia. Ze względu na to, że liczba miejsc jest ograniczona, a największe szanse na odniesienie edukacyjnego sukcesu mają osoby o określonych cechach osobowości, przed aplikacją upewnij się, czy:

 • Jesteś zainteresowany kwestiami prawnymi, odnoszącymi się do instytucji państwowych i korporacji?
 • Znajomi chwalą twoje umiejętności menedżerskie i zorganizowanie?
 • W kręgu twojego zainteresowania leżą nauki humanistyczne i społeczne?

 

Jeśli odpowiedzi pojawiające się w twojej głowie są twierdzące, z pewnością powinieneś pomyśleć o aplikacji na Administrację na jednej z uczelni w Warszawie. Wprawdzie kandydaci na studia w trybie niestacjonarnym zazwyczaj wybierani są na podstawie złożonych dokumentów, takich jak na przykład świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej, czy zaświadczenia lekarskie, jednak jeżeli kandydatów będzie wyjątkowo dużo, uczelnie decydują się na przeprowadzenie konkursu świadectw. Przedmioty mające znaczenie w procesie rekrutacji to najczęściej: matematyka, język obcy nowożytny, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Udział w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim może zwiększyć szanse kandydatów na rozpoczęcie wybranego kierunku studiów. Warto zastanowić się nad udziałem w:

 • Olimpiadzie Historycznej,
 • Olimpiadzie Matematycznej.

 

Zapisy na studia

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby mieć szansę na zasilenie grona studentów Administracji, jest zgłoszenie kandydatury za pośrednictwem formularzy zawartych na stronie internetowej danej uczelni. Następnym i jednocześnie ostatnim – doniesienie kilku niezbędnych dokumentów. Są nimi najczęściej:

 • fotografia do legitymacji,
 • dowód tożsamości,
 • kserokopia świadectwa maturalnego wraz z oryginałem.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Warszawie

Studia na kierunku Administracja nie bez powodu uchodzą za renomowane. Ich ukończenie daje absolwentom szansę na stabilne zatrudnienie, a sama nauka jest niezwykle rozwijająca.

Krzysztof, student trzeciego roku Administracji w Warszawie, mówi:

„Interesuje mnie księgowość, praca biurowa i nadzór nad rozliczaniem faktur. Pewnie wielu wyda się to monotonne, jednak moim zdaniem to najciekawsze z zajęć, jakie można robić w celach zarobkowych. Niedługo skończę moją przygodę z pierwszym stopniem studiów i z pewnością przystąpię do kontynuacji kształcenia.”

Kierunki prawnicze i administracja w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Warszawie

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)