Ekonomia społeczna - Kraków

Ekonomia społeczna - Kraków

Ekonomia społeczna - Kraków

Studia w Krakowie

ekonomia społeczna

Odkryj kierunek ekonomia społeczna w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.05.2022

Ekonomia społeczna studia Kraków 2022 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Ekonomia społeczna w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku ekonomia społeczna w Krakowie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

 

Opis kierunku

Problemy społeczne i ekonomiczne bardzo często się ze sobą przeplatają. Studenci kierunku mają okazję m.in. zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki oraz umiejętności, związane z dostrzeganiem i opisywaniem współczesnych problemów społecznych. Absolwenci przygotowani są do tego, by realizować różne projekty społeczne, zgodnie z obowiązującymi prawnymi, politycznymi, czy administracyjnymi warunkami.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Wszechstronna wiedza i umiejętności, pozwalają na rozwój kariery w fundacjach, stowarzyszeniach, czy organizacjach pozarządowych. Absolwenci świetnie sprawdzą się w takich miejscach, jako np. analitycy lub doradcy rynkowi.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia społeczna - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ekonomia społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Ekonomia społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia społeczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia społeczna w Krakowie?

Każde studia ekonomiczne cieszą się popularnością wśród przyszłych kandydatów na uczelnie wyższe. Aby dostać się na ekonomię społeczną, postaraj się o uzyskanie możliwie wysokich wyników z matematyki, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Żeby poznać szczegóły, takie jak aktualnie obowiązujący regulamin, zajrzyj na stronę internetową wybranej uczelni. W ten sposób z pewnością rozwiejesz wszystkie trapiące cię kwestie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia społeczna w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA SPOŁECZNA?

 

Powstawanie coraz nowych kierunków społecznych, których oferta dydaktyczna zainteresuje wielu przyszłych kandydatów na studia, jest uzasadnione dynamicznym rozwojem gospodarczym – gdyby nie fachowcy, wyspecjalizowani i wykształceni w dziedzinach, dzięki którym można analizować rynek finansowy oraz postawy konsumenckie, prawdopodobnie rynek znacznie by ucierpiał. W związku z szerokim zapotrzebowaniem na ekonomistów, którzy posiadają dobrze ugruntowane kompetencje społeczne, powstała Ekonomia społeczna. Podejmując ten kierunek dajesz sobie szansę na stabilne i przyszłościowe zatrudnienie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Niektóre uczelnie w Krakowie decydują się na edukowanie studentów niektórych kierunków w trybie niestacjonarnym. Wybierając zaoczną Ekonomię społeczną, zobowiązujesz się do uczęszczania w weekendowych, wielogodzinnych zjazdach, które odbywają się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Podobnym charakterem wyróżniają się inne kierunki studiów w Krakowie, które są podejmowane w trybie niestacjonarnym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia społeczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ekonomia społeczna w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia w Krakowie na kierunku Ekonomia społeczna skupiają się na realizacji materiału dydaktycznego, który zawiera w sobie humanistyczne, społeczne oraz matematyczne dziedziny nauki. Stąd prosty wniosek, że potencjalny kandydat na ten kierunek powinien być wszechstronnie uzdolniony oraz zdolny do osiągnięcia wysokich wyników maturalnych z przedmiotów wiodących, którymi są najczęściej: matematyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie oraz historia. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie szeroko rozumianą ekonomią, rynkiem finansowym oraz gospodarką – ułatwi ci to zdobywanie wiedzy i umiejętności kierunkowych oraz podwyższy komfort wywiązywania się z obowiązków zawodowych.

Interdyscyplinarność Ekonomii społecznej zawiera się w celu kształcenia, jakim jest uposażenie przyszłych absolwentów w kompetencje związane z:

 • ekonomią
 • finansami
 • prawem
 • socjologią
 • psychologią
 • naukami o polityce oraz administracji

 

W trakcie studiów nauczysz się dokonywania analiz w perspektywie ekonomicznej, rozwiniesz umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania rozmaitych problemów ekonomicznych w sposób logiczny. Dowiesz się ponadto, w jaki sposób organizować zespoły i zajmować pozycję lidera, wzbogacisz posiadane już kompetencje interpersonalne, dzięki czemu będziesz w stanie nawiązywać efektywne współprace z podwykonawcami oraz kontrahentami, a także poznasz niektóre techniki informacyjne, wzbogacające wachlarz innych kompetencji.

Ile trwają studia na kierunku ekonomia społeczna w Krakowie?

Studia na kierunku Ekonomia społeczna w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Ekonomia społeczna w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA SPOŁECZNA?

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu, które gwarantuje ukończenie Ekonomii społecznej w Krakowie, będziesz mógł postarać się o zdobycie zatrudnienia w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • podmiotach gospodarki społecznej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej, o ile absolwent posiada określony pomysł na jej rozwój

Gdzie studiować na kierunku ekonomia społeczna w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia społeczna w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie - kierunek ekonomia społeczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa i Ekonomii) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku Ekonomia społeczna w Krakowie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia społeczna Kraków studia i stopnia

Ekonomia społeczna Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia społeczna Kraków studia stacjonarne

Ekonomia społeczna Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia społeczna w Krakowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki ekonomiczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia