Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Kraków

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Kraków

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Kraków

Studia zaoczne w Krakowie

zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj zarządzanie i inżynierię produkcji w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne (zaoczne) Kraków 2021

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji studia zaoczne Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów niestacjonarnych muszą pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni.

Jako że na przestrzeni czasu może ona ulec znaczącej zmianie, ważne abyś dokładnie sprawdzał wszystkie aktualności zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (zaoczne) w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (zaoczne) w Krakowie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

1. Dla kogo ten kierunek?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowatorski kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z obszaru marketingu i zarządzania z naukami technicznymi. Powstał on jako odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy, na którym doceniani są zarówno specjaliści posiadający rozwiniętą wiedzę inżynierską, jak i przedstawiciele kadry kierowniczej.

Idealnymi kandydatami na studia zarządzanie i marketing będą osoby o szerokich zainteresowaniach z obszaru zarządzania, ekonomii i finansów oraz innych, pokrewnych nauk. Dodatkowym atutem będzie posiadanie zdolności technicznych i rozwiniętej wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Jeżeli spełniasz te warunki to kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji będzie dla ciebie najlepszym możliwym wyborem.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia zarządzanie i marketing w Krakowie cieszą się dużą popularnością i niezmiennie od lat zajmują wysokie miejsca w rankingach najchętniej wybieranych przez studentów, kierunków. Obecnie zarządzanie i inżynierię produkcji w trybie niestacjonarnym można znaleźć w ofercie:Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczelnie te mogą poszczycić się bogatą tradycją, a ich ukończenie daje gwarancje wszechstronnego wykształcenia oraz stabilnej pozycji na rynku pracy.

 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Krakowie charakteryzują się programem kształcenia w pełni dopasowanym do potrzeb zmieniającego się świata oraz współczesnego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego rynku pracy. Podobnie jest z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Absolwenci tego kierunku bez problemu znajdą atrakcyjną pracę w wielu rozwijających się branżach. Przede wszystkim, zostaniesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych, produkcyjnych i transportowych. Ponadto, idealnie odnajdziesz się w działach marketingu i reklamy oraz sektorach public relations.

Równie ciekawą opcją może być praca w zawodzie inżyniera wsparcia produkcji, inżyniera procesów produkcyjnych czy specjalisty do spraw jakości. Absolwenci znajdą zatrudnienie także w firmach konsultingowych, jednostkach administracji publicznej czy ośrodkach naukowo-badawczych. Co więcej, w czasie studiów zdobędziesz wiedzę i kompetencje, dzięki którym będziesz mógł założyć własną działalność gospodarczą.

 

5. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania, studenci mają szansę rozwinąć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu kilku wiodących nauk. Oferta kształcenia oscyluje zarówno wokół kwestii związanych z marketingiem i zarządzaniem, naukami humanistycznymi, ale także zagadnieniami technicznymi.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka stosowana
 • komunikacja społeczna w biznesie
 • zarządzanie strategiczne
 • zintegrowany system zarządzania
 • zarządzanie projektem i innowacjami
 • techniki zabezpieczania surowców i produktów
 • modelowanie procesów przechowalniczych
 • i inne.

Wszystkie przedmioty będą realizowane w formie interesujących zajęć, wykładów i warsztatów praktycznych. Ponadto, wszyscy studenci zdobywają cenne umiejętności pracy zespołowej, działania pod wpływem stresu i presją czasu oraz zdolności komunikacyjne, które są obecnie wysoko cenione przez pracodawców na całym świecie. Oprócz wiedzy kierunkowej rozwiniesz także swoje kompetencje językowe dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. W czasie studiów założono także realizacje zajęć fakultatywnych, wymian studenckich, ciekawych kół naukowych i staży, aby studenci mogli pogłębiać swoją wiedzę i zyskać nowe zainteresowania naukowe. Uzyskaną wiedzę teoretyczną oraz kompetencje praktyczne wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu. Dokładne informacje związane z programem nauczania i całą ofertą kształcenia znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia zarządzanie i marketing w Krakowie można podzielić na studia pierwszego i drugiego stopnia. Pierwsza opcja jest idealna dla osób, które ukończyły liceum, pozytywnie zdały egzamin maturalny oraz chciałyby kontynuować naukę na studiach wyższych. W tym przypadku nauka trwa siedem semestrów i kończy się nadaniem tytułu inżyniera, w zależności od ukończonej uczelni. Natomiast studia magisterskie skierowane są do absolwentów studiów wyższych. Osoby, które zdecydują się na tę formę studiów, na naukę będą musiały przeznaczyć trzy lub nawet cztery semestry. Absolwenci, którzy otrzymają tytuł magistra będą mogli kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala połączyć zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z tematyką oscylującą wokół kwestii technicznych. Ze względu na swój interdyscyplinarny program nauczania, jego absolwenci mogą poszczycić się wysoką i stabilną pozycją na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Po ukończeniu tych studiów otworzy się przed tobą wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Przede wszystkim, zgodnie z tematyką studiów, zostaniesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich w firmach z różnych gałęzi przemysłu. Ponadto, zdobyte zdolności techniczne sprawią, że bez problemu znajdziesz pracę w zawodzie inżyniera, między innymi: procesów produkcyjnych, wsparcia produkcji, procesów logistycznych, zapewnienia jakości oraz procesów biznesowych. W tym zawodzie będziesz odpowiedzialny za nadzorowanie procesów produkcyjnych i funkcjonowania całego biznesu.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami doradczymi i konsultingowymi, organizacjami samorządowymi czy instytucjami publicznymi. Absolwenci sprawdzają się także w pracach biurowych i administracyjnych, w działach kadr i płac, HR oraz public relations. Interesującą alternatywą może być wykonywanie pracy menedżera produkcji, menedżera jakości czy logistyki oraz głównego technologa. Inne przykładowe miejsca pracy to: działy marketingu i reklamy, działy produkcji, logistyki i zbytu.

W trakcie studiów uzyskasz kompetencje i wiedzę niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci często decydują się także na rozpoczęcie kariery w środowisku międzynarodowym lub kontynuowanie nauki na studiach magisterskich, a w dalszej kolejności nawet doktoranckich, dzięki czemu zyskują nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie?

W procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Uczelnie w Krakowie, co roku przyjmują wielu studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe oraz zdobyć wszechstronne wykształcenie i szanse na stabilny zawód. Jednak musisz pamiętać, że aby dostać się na wymarzone studia musisz spełnić kilka, istotnych warunków. Pierwszym i zarazem najważniejszym z nich jest jak najlepsze zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych. Dokładne informacje dotyczące całego procesu rekrutacji znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?

Jako że współcześnie można zaobserwować duże zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru zarządzania, marketingu i finansów, ale także tych posiadających umiejętności techniczne, studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji cieszą się bardo dużą popularnością wśród studentów, którzy chcą zdobyć wszechstronne wykształcenie oraz zapewnić sobie stabilną przyszłość zawodową. Jeżeli ty także chciałbyś wziąć udział w rekrutacji na ten perspektywiczny kierunek, powinieneś zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestami, mianowicie:

 • Cy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się kwestie związane z ekonomią, finansami, zarządzaniem i marketingiem?
 • Czy masz osobowość lidera i wiesz, ze doskonale odnalazłbyś się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich?
 • Czy wykazujesz zdolności z zakresu nauk technicznych i chciałbyś wykorzystać je w swojej przyszłej pracy zawodowej?

 

Jeżeli dowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji będą dla Ciebie odpowiednim wyborem. Jednak, aby przystąpić do procesu rekrutacji istotne jest spełnienie kilku warunków. Pierwszym i zarazem najważniejszym z nich jest pozytywne zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych: z matematyki, fizyki, chemii oraz informatyki. Dużym atutem, który wyróżni Cię na tle innych kandydatów będą punkty uzyskane za różnego rodzaju aktywność naukową, między innymi uczestnictwo w olimpiadach i konkursach tematycznych.

Ponadto, wszyscy kandydaci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania harmonogramu ustalonego przez komisję rekrutacyjną. Po pozytywnym przejściu przez Elektroniczną Rejestracje Kandydatów będziesz musiał osobiście dostarczyć niezbędne dokumenty. Najczęściej jest to: oryginał i kopia świadectwa maturalnego, komplet zdjęć legitymacyjnych oraz podanie o przyjęcie na studia. Dokładne informacje związane z rekrutacją i powiązanymi z tym kwestiami, znajdziesz na oficjalnych stronach internatowych uczelni. Warto, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji, szczegółowo się z nimi zapoznał.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji?

Kierunek zarządzania i inżynieria produkcji w Krakowie kształci specjalistów, którzy doskonale odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Nic więc dziwnego, że studia te cieszą się dużą popularnością wśród studentów, którzy chętnie dzielą się swoimi opiniami i spostrzeżeniami.

Tak o studiach wypowiada się Mariusz, student drugiego roku:

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji łączy w sobie zagadnienia techniczne z wiedzą menedżerską, dzięki czemu mogę realizować się na kilku polach. Mam osobowość lidera i mocny charakter, dlatego też zarządzanie było dla mnie oczywistym wyborem, a dodatek w postaci nauk inżynierskich wpływa na jeszcze większą atrakcyjność tego kierunku oraz ciekawsze perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)