Psychologia studia niestacjonarne Gdańsk Gdynia Sopot

Psychologia studia niestacjonarne Gdańsk Gdynia Sopot

Psychologia studia niestacjonarne Gdańsk Gdynia Sopot

Studia niestacjonarne w Trójmieście

psychologia

Odkryj psychologię w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia niestacjonarne - Gdańsk Gdynia Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia niestacjonarne Gdańsk Gdynia Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia w Gdańsku?

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek psychologia w formie niestacjonarnej, muszą pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat za możliwość pobierania nauki. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni i może się zmieniać pod wpływem różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
Uczelnie w Gdańsku zazwyczaj mają w swoich ofertach bogaty wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego. Przed przystąpieniem do rekrutacji powinieneś dokładnie zapoznać się z regulaminem opłat dostępnym na stronach internetowych uczelni.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku psychologia (niestacjonarne) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia (niestacjonarne) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Gdańsku?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Psychologia jest dziedziną o niezwykle długiej i bogatej tradycji. Choć jako odrębna nauka wykształciła się dopiero w XIX wieku, już w najdawniejszych czasach ludzi fascynowała potęga umysłu oraz złożoność psychiki człowieka. W psychologii można wyróżnić wiele odrębnych nurtów i koncepcji, u podstaw których leżą zróżnicowane metody badawcze. Chociażby z tego względu, tak istotne jest wykształcenie specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę i gruntowne przygotowanie kierunkowe. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek psychologia w Gdańsku.
Osoby, które zdecydują się aplikować na studia psychologiczne w Gdańsku muszą mieć konkretne predyspozycje. Bardzo ważnym czynnikiem jest przejawianie zainteresowania naukami humanistycznymi, społecznymi, psychologicznymi i biologicznymi. Jako że w pracy psychologa istotne jest odpowiednie podejście do pacjenta, powinieneś być osobą empatyczną, komunikatywną i zaangażowaną w swoje obowiązki. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to studia na kierunku psychologia będą dla ciebie odpowiednim wyborem.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Studia psychologiczne, ze względu na swoją popularność, znajdują się w ofercie większości ośrodków akademickich w Polsce. Kierunek psychologia w trybie niestacjonarnym możesz realizować także na wybranych gdańskich uczelniach. W swoim programie ma go Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do rekrutacji dokładnie przeanalizuj dostępne opcje, tak aby wybrać najlepszą i najbardziej dopasowaną do twoich potrzeb oraz oczekiwań.
Program nauczania na kierunku psychologia oscyluje głównie wokół nauk społecznych, humanistycznych, psychologicznych i biologicznych. Studenci będą mieli okazję poznać mechanizmy rządzące zachowaniem ludzi oraz ich podstawy psychologiczne. Co więcej, zdobędziesz wiedzę dotyczącą metod i technik stosowanych na co dzień w pracy psychologa, a także wykształcisz kompetencje miękkie, będące podstawą udanej relacji z pacjentem. Oprócz zajęć obligatoryjnych, w planie znajdą się także obieralne moduły specjalizacyjne. Ich dokładną i aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.
 

4. Praca po studiach

Studia w Gdańsku, dzięki programowi dopasowanemu do realiów współczesnego świata, kształcą specjalistów posiadających wysoką pozycję na obecnym. Wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami kierunku psychologia, którzy mają wiele możliwości przed sobą wiele możliwości rozwoju zawodowego.
Po ukończeniu studiów będziesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu psychologa. Idealnie sprawdzisz się jako pracownik ośrodków wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych czy świetlic środowiskowych. Równie ciekawą opcją może być praca w oświacie w roli pedagoga. Absolwenci często decydują się związać swoją przyszłość ze specjalistycznymi gabinetami psychologicznymi, czy organizacjami pozarządowymi. Dobrym pomysłem może być założenie własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do uzyskanego wykształcenia.
Uczelnie w Gdańsku, otwierając się na potrzeby studentów, coraz częściej oferują możliwość realizacji studiów w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Dotyczy to także psychologii. Forma niestacjonarna skierowana jest do osób, którym zależy na połączeniu pracy lub innych aktywności ze zdobywaniem wykształcenia. W tym przypadku zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru. Program na kierunku psychologia w Gdańsku został dopasowany do realiów współczesnego świata.
Studenci, którzy zdecydują się aplikować na studia psychologiczne, będą mieli okazję rozwinąć swoją wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, psychologicznych czy nauk o zarządzaniu. W trakcie studiów dowiesz się więcej na temat meandrów ludzkiego umysły oraz mechanizmów naszych codziennych zachowań. Ponadto, poznasz różnorodne dziedziny psychologii i nauczysz się metod oraz technik wykorzystywanych w pracy psychologa. Plan zajęć może się nieznacznie różnić w zależności od uczelni, jednak najczęściej znajdą się w nim takie przedmioty jak:
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia konfliktów międzygrupowych
 • praca z rodziną w ujęciu systemowym
 • public relations
 • praca psychologa w branżach kreatywnych
 • psychologia kliniczna
 • psychopatologia

 

oraz wiele innych. Oprócz zajęć z bloku podstawowego, w programie znajdą się także obieralne moduły specjalizacyjne. Neuropsychologia, psychologia służb mundurowych, psychologia w biznesie i zarządzaniu, negocjacje i mediacje w biznesie czy psychologia menedżera, to tylko niektóre z nich. Aktualną listę specjalności znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni. Wszyscy studenci będą mieli dostęp do interesujących kół naukowych, zajęć fakultatywnych czy bogatej oferty praktyk zawodowych, dizęki którym rozwiną swoją wiedzę i umiejętności.

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Gdańsku?

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Odkąd podpisano deklarację bolońską, studia w Europie, w tym także w Gdańsku można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Rożni je między innymi czas nauki oraz uzyskany stopień naukowy. Jednak nieliczne kierunki nie podlegają powyższemu podziałowi.

To właśnie do nich należy psychologia, która ma formę jednolitych studiów magisterskich. Jeżeli zdecydujesz się aplikować na ten kierunek, będziesz musiał być przygotowany na pięć lat nauki. Ich ukończenie wiąże się ze dobyciem tytułu magistra i możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich lub podyplomowych, dzięki czemu zdobędziesz nowe, atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek psychologia w Gdańsku?

Uczelnie w Gdańsku chętnie przyjmują studentów, chcących rozwijać swoją wiedzę i kompetencje z konkretnej dziedziny. Jednak musisz pamiętać, że aby dostać się na wymarzone studia, powinieneś spełnić kilka warunków. Wszyscy kandydaci są zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego, konieczne będzie doniesienie obowiązkowych dokumentów, których listę znajdziesz na stronach internetowych uczelni.
 
W procesie rekrutacji na kierunek psychologia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:
 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie decydują się na konkurs świadectw lub przyjmują kandydatów wg. kolejoności zgłoszeń. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach internetowych uczelni.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Gdańsku?

Studia psychologiczne od lat zajmują jedno z pierwszych miejsc w rankingach najchętniej wybieranych przez studentów kierunków. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ większa świadomość społeczna i chęć zgłębiania mechanizmów własnej psychiki, sprawia że zawód psychologa zyskuje na znaczeniu. Jeżeli ty także chciałbyś zdobyć przyszłościowe wykształcenie, to weź udział w rekrutacji na kierunek psychologia w Gdańsku. Jednak wcześniej powinieneś zastanowić się nad następującymi kwestiami:
 • Czy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się nauki humanistyczne, społeczne, socjologiczne i psychologiczne?
 • Czy jesteś osobą empatyczną i wiesz, że idealnie odnalazłbyś się w pracy z innymi ludźmi?
 • Czy chciałbyś zgłębić tematykę związaną z meandrami ludzkiego umysłu i wykorzystać te wiedzę w pracy zawodowej?

 

Jeżeli dopowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to kierunek psychologia w Gdańsku będzie dla ciebie odpowiednim wyborem. Pamiętaj, że aby dostać się na wymarzone studia będziesz musiał spełnić kilka istotnych warunków.
Najważniejszą kwestią jest jak najlepsze zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, do których najczęściej należą: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia lub WOS. Dużym atutem będą także punkty uzyskane za udział w olimpiadach i konkursach naukowych
Po pozytywnym przejściu przez proces rekrutacyjny oraz elektroniczną rejestracje kandydatów, będziesz zobowiązany do terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów. Najczęściej należą do nich świadectwo maturalne, podanie o przejęcie na studia oraz zdjęcia legitymacyjne. Jako że wymagania rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni, przed aplikacją na studia powinieneś zapoznać się z informacjami zawartymi na stronach internetowych.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku psychologia w Gdańsku?

Uczelnie w Gdańsku kształcą specjalistów z obszaru różnorodnych dziedzin, którzy bez problemu odnajdują się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu kierunku psychologia w Gdańsku będziesz miał wiele ciekawych możliwości rozwoju zawodowego.
Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do zawodu psychologa, który obecnie zyskuje na znaczeniu. Z powodzeniem zwiążesz swoją przyszłość z ośrodkami wychowawczymi, domami opieki społecznej czy świetlicami środowiskowymi, gdzie zajmiesz się pomaganiem ludziom najbardziej potrzebującym. Równie ciekawą i przyszłościową opcją może być objęcie stanowisko pedagoga szkolnego. Absolwenci często decydują się na związanie swojej przyszłości ze specjalistycznymi gabinetami psychologicznymi lub założenia własnej działalności gospodarczej.
Ponadto, idealnie odnajdziesz się w działach public relations, agencjach reklamowych czy branży HR. Przyszłościowym rozwiązaniem może być zawód coacha lub mentora, z pomocy których korzysta coraz więcej firm oraz klientów indywidualnych. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w biurze karier, firmach doradczych i konsultingowych, biurach pośrednictwa pracy, a także na stanowisku rzecznika prasowego.
Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwią Ci pracę na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju firmach, korporacjach i instytucjach. Interesujący, rozwiązaniem może być także zawód kuratora, doradcy zawodowego, trenera przedsiębiorczości czy head huntera. Ponadto, możesz rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej i związania się ze specjalistycznymi wydawnictwami, redakcjami czasopism lub uczelniami wyższymi. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskanie nowych możliwości zawodowych.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Gdańsku?

Studia psychologiczne z roku na rok są coraz chętniej wybierane przez studentów w całej Polsce, także w Gdańsku. Studenci chętnie dzielą się swoimi opiniami na ich temat.

Tak o kierunku psychologia wypowiada się Oliwia, studentka trzeciego roku:

Psychologia to moja pasja, dlatego też zdecydowałam się na ten kierunek. Dzisiaj, po kilku latach nauki, mogę szczerze stwierdzić, że nie żałuję swojej decyzji. W trakcie studiów nauczyłam się wiele o ludzkiej psychice i miałam okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, a tym samym przekonać się, że zawód psychologa przynosi mnóstwo satysfakcji. Polecam ten kierunek każdemu, komu zależy na ciekawej formie studiów i przyszłościowym wykształceniu.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)