Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Warszawa

Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Warszawa

Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Warszawa

Studia I stopnia w Warszawie

finanse i rachunkowość

Odkryj finanse i rachunkowość w Warszawie i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

18.12.2021

Finanse i rachunkowość studia I stopnia (licencjackie) Warszawa 2022 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość +

Filia w Bełchatowie stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachnukowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość w języku angielskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Warszawie?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość będziesz mógł rozpocząć po pozytywnym przejściu przez procedurę rekrutacyjną. W przypadku uczelni państwowych znaczenie będą mieć wyniki, jakie uzyskasz z poszczególnych przedmiotów, które uwzględniane są w procedurze. Można do nich zaliczyć chociażby: matematykę, język obcy nowożytni, czy nawet WOS, geografię lub informatykę.

Inaczej wygląda rekrutacja na uczelniach prywatnych – tam wystarczy, że posiadać będziesz świadectwo maturalne z pozytywnymi wynikami.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Warszawie - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

POKAŻ WSZYSTKIE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Dziś nieustannie operujemy pieniędzmi, ponieważ jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym. Kupujemy, sprzedajemy, bierzemy kredyty, inwestujemy. W praktyce oznacza to zatem, że nieustannie potrzebni są specjaliści, którzy zadbają o to, by nasz obrót pieniądzem przynosił określony skutek, czyli zysk. To on znajduje się przede wszystkim w kręgu naszych finansowych oczekiwań.

Finanse i rachunkowość tworzą potężną dyscypliną, która zajmuje się właśnie analizą, opisywaniem i prognozowaniem wszelkich ruchów finansowych i gospodarczych. A studia na tym kierunku są jedną z najpopularniejszych propozycji kształcenia na aktualnym rynku akademickim. Musisz pamiętać jednak, że kształcenie o tym profilu zadedykowane jest przede wszystkim dla osób, które świetnie radzą sobie z przedmiotami ścisłymi i mają prawdziwie analityczne umysły.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata. 

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jeżeli nie planujesz równolegle rozwijać swojej kariery zawodowej lub innych aktywności, które pochłaniają dużo czasu, to wybierz najbardziej popularny tryb dzienny nauki. Studia zaoczne stanowią z kolei idealną propozycję dla osób o ograniczonym czasie. Zjazdy naukowe odbywają się w weekendy, jednak nie należy zapominać o tym, że studenci trybu zaocznego większość materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie, a studiowanie wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

Sama nazwa kierunku – finanse i rachunkowość – powinna wskazywać, że studia o tym profilu zaadresowane są przede wszystkim do osób, które nie boją się wyzwań, jakie stawia królowa nauk, czyli matematyka. Większość przedmiotów, które znajdują się w siatce programowej, dotyczyć będzie właśnie tego zakresu.

 

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystykę
 • analizę instrumentów finansowych
 • rachunkowość
 • ekonometria 
 • matematykę różniczkową

 

Pamiętaj jednak, że to dopiero część z twojego kształcenia. Specjaliści do spraw finansów i rachunkowości powinni posiadać także rozbudowaną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, czy także prawa – chociażby finansowego. Studia na tym kierunku zakładają przede wszystkim kształcenie specjalistycznych kompetencji, które pozwolą na prowadzenie świadomych analiz finansowych. Wyjątkowo istotną umiejętnością po ukończeniu tego kierunku jest trafne prognozowanie zjawisk finansowych z wykorzystaniem odpowiedniego aparatu metod, technik i narzędzi analitycznych.

Ile trwają studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów takie jak finanse i rachunkowość możemy podzielić na dwa podstawowe cykle kształcenia. Model ten dotyczy obowiązuje na większości uczelni i obejmuje znaczną część kierunków. Studia I stopnia stanowią początek drogi akademickiej każdego absolwenta szkoły średniej. W przypadku finansów i rachunkowości trwają one trzy lata, czyli sześć semestrów. To czas zdobywania podstawowych kwalifikacji. Nauka na tym stopniu zostaje zwieńczona obroną pracy dyplomowej oraz otrzymaniem tytułu licencjata. To on pozwoli ci na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych.

Finanse i rachunkowość w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Studenci tak chętnie wybierają kierunki studiów takie jak finanse i rachunkowość właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Dziś bowiem większość przedsiębiorstw chciałaby korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów do spraw finansów. Każda firma, której zależy na stabilnym rozwoju, musi mieć pełne panowanie nad swoimi finansami. A czasami te kwestie bezpieczniej jest zawierzyć profesjonalistom.

Możesz pracować zatem na wszelkich stanowiskach doradczych. Oprócz tego czekają na ciebie działy kadrowe i finansowe wszelkich korporacji. Swoją karierę możesz rozwijać także w:

 • sektorze bankowym
 • firmach ubezpieczeniowych
 • biurach maklerskie
 • firmach leasingowych
 • instytucjach doradztwa finansowego 

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość w Warszawie

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawi
 • Europejska Uczelnia Informatyczno - Ekonomiczna w Warszawie

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku) niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić, idąc na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie?

Przedmioty maturalne

Zobacz, jakie przedmioty powinieneś zdawać na maturze, jeśli interesuje cię kierunek taki jak finanse i rachunkowość. Im szybciej będziesz wiedział, z czego rozpocząć najbardziej intensywne przygotowania, tym lepiej dla ciebie. Szczegółowe informacje na temat przedmiotów rekrutacyjnych znajdziesz na naszym portalu lub bezpośrednio na stronach rekrutacyjnych uczelni.

Opłaty rekrutacyjne

O czym należy pamiętać w szczególności podczas przygotowań do rekrutacji? Oczywiście o opłatach rekrutacyjnych! Obowiązują one na każdej uczelni i wynoszą na ogół kilkadziesiąt złotych (za kierunek lub ich pulę). Pamiętaj, by taką opłatę uiścić terminowo – tylko wtedy dostaniesz szansę, by znaleźć się na listach osób przyjętych.

Predyspozycje

Matematyka nie jest twoją mocną stroną? Zastanów się zatem podwójnie, czy kierunek taki jak finanse i rachunkowość spełni twoje oczekiwania! Możesz mieć bowiem pewność, że podczas wszystkich semestrów kształcenia to właśnie najczęściej będą towarzyszyć ci zagadnienia związane z królową nauk.

Czy warto iść na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Warszawie?

Kierunki takie jak finanse i rachunkowość od wielu lat cieszą się sporym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Czy warto jednak je wybierać? Jak najbardziej – zwłaszcza wtedy, jeśli interesuje cię praca w szeroko rozumianym systemie bankowym i korporacyjnym. Wtedy może okazać się nawet, że wyższe wykształcenie jest po prostu niezbędne.

Studia I stopnia w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość warte są rozważenia z wielu innych względów. W trakcie wszystkich semestrów nauki otrzymasz interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza różnych nauk – ekonomii, statystyki czy nawet socjologii. Te kwalifikacje będziesz mógł wykorzystywać podczas różnorodnych aktywności zawodowych.

Dziś także absolwenci kierunków takich hak finanse i rachunkowość nie powinni obawiać się o swój zawodowy rozwój. W Polsce sektor bankowy rozwija się niezwykle prężnie i wciąż otwierają się nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Warto wybierać więc takie kierunki kształcenia, które sprawią, że nie będziemy musieli obawiać się o swoją zawodową pozycję.

Studia I stopnia niestacjonarne na finanse i rachunkowość w Warszawie

Zastanawiasz się, jak pogodzić ze sobą różnorodne obowiązki? Chcesz jednocześnie zadbać o swoje wykształcenie, lecz równie ważna jest dla ciebie praca? Jeśli zastanawiasz się, co zrobić, by rozwijać się aktywnie na różnych polach, to weź koniecznie pod uwagę studia niestacjonarne. Uczelnie w Warszawie coraz częściej oferują to rozwiązanie swoim studentom.

W trybie zaocznym zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. To właśnie wtedy studenci uczestniczą w ćwiczeniach oraz wykładach. Należy pamiętać jednak, że zjazdy naukowe odbywają się przez cały dzień i są naprawdę intensywne. Zastanów się, czy udźwigniesz taki wysiłek intelektualny!

Co więcej – znaczną część materiału teoretycznego będziesz musiał opanowywać we własnym zakresie, a później czekają cię egzaminy, które sprawdzą stan twojej wiedzy. Studia zaoczne wiążą się także z opłatami za czesne – niezależnie od tego, czy wybrałeś kształcenie na uczelni publicznej czy też niepublicznej. Przeanalizuj zatem swoją sytuację finansową!

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w Warszawie

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (0)