Biologia - Bydgoszcz

Biologia - Bydgoszcz

Biologia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

biologia

Odkryj kierunek biologia w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Biologia studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Biologia w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek biologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Biologia +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia biologiczne i przyrodnicze muszą spełniać określone wymagania rekrutacyjne. Kwalifikacje na kierunek biologia w Bydgoszczy odbywają się na zasadzie listy rankingowej, dlatego nie wystarczą wyniki uzyskane z egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny).

Powinieneś/powinnaś zdawać biologię lub chemię najlepiej na poziomie rozszerzonym, ponieważ dobre wyniki z tych przedmiotów znacznie podwyższają szanse na dostanie się na wymarzony kierunek. Pamiętaj także, że zawsze warto wziąć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści mogą być zwolnieni z wybranych egzaminów maturalnych i automatycznie zyskują maksymalną ilość punktów. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

BIOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA?

 

Ernst Haeckel stwierdził: „Cywilizacja i życie narodów podlegają tym samym prawom, jakie panują w całej naturze i życiu organicznym”. Biologia rządzi światem i ma ogromny wpływ na jego rozwój, a człowiek może jedynie jej w tym rozwoju pomagać i towarzyszyć. Organizacja życia, ochrona środowiska, genetyka czy biologia molekularna to tylko nieliczne kwestie, którymi ta dziedzina nauki się zajmuje.

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak biologia nie pozwalają Ci utknąć w miejscu. Zajęcia terenowe i laboratoryjne nieustannie weryfikują funkcjonowanie ekosystemów i to, co na nie wpływa, badają fizjologię roślin i zwierząt, podglądają organizmy mikrobiologiczne. Jest to kierunek idealny dla analitycznych umysłów ciekawych świata, które pragną zajmować się pracą badawczą.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Biologia rządzi naszym światem, nawet jeśli na co dzień nie zwracamy na to uwagi. Studia biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy pozwalają biologię interpretować na poziomie środowiskowym i molekularnym. Wykaz wrocławskich uczelni, które mają tego typu kierunek w swojej ofercie, znajdziesz w dziale poniżej.

 

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia i histogeneza roślin
 • biologia molekularna
 • fizjologia roślin
 • fizjologia zwierząt
 • ekologia zwierząt lądowych
 • botanika ogólna i szczegółowa
 • hydrobiologia

 

Uczelnie w Bydgoszczy wiedzę biologiczną przekazują we współpracy z nowoczesnymi technologiami, a ćwiczenia teoretyczne często realizują w trakcie praktycznych zajęć terenowych.

Ile trwają studia na kierunku biologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Biologia w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Absolwenci biologii mogą liczyć na atrakcyjne możliwości zatrudnienia, a ich przyszłość zawodowa nie jest związana jedynie z nauczaniem. Przede wszystkim mogą oni pracować w laboratoriach i placówkach naukowych, w laboratoriach analitycznych placówek służby zdrowia i ochrony środowiska, na uczelniach wyższych. Wielu absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą.

Rzetelna wiedza i potrzebne umiejętności analityczne i interpretacyjne ułatwiają zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych
 • firmach farmaceutycznych
 • ośrodkach doradztwa rolniczego
 • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt
 • parkach narodowych i krajobrazowych

 

Praca biologa wiąże się przecież z ochroną środowiska naturalnego. Jeśli czujesz pociąg do pracy biurokratycznej lub masz duszę marketingowca bądź dziennikarza, możesz wybrać pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej lub w redakcjach radiowych i telewizyjnych oraz w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

Gdzie studiować na kierunku biologia w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek biologia w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biologia w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

BIOLOGIA - ważne informacje

biologia studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)