Inżynieria środowiska - Bydgoszcz

Inżynieria środowiska - Bydgoszcz

Inżynieria środowiska - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

inżynieria środowiska

Odkryj kierunek inżynieria środowiska w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Inżynieria środowiska studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Inżynieria środowiska w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek inżynieria środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Studia inżynierskie w Bydgoszczy w ramach inżynierii środowiska oczekują od kandydatów spełnienia określonych wymagań rekrutacyjnych. Ranking punktowy obejmuje obowiązkowe przedmioty maturalne, to znaczy język polski, matematykę, język obcy nowożytny, a także egzaminy dodatkowe z matematyki, fizyki, fizyki i astronomii bądź chemii.

Warto pokusić się o zdawanie wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Aby wzmocnić swoją pozycję, możesz wziąć udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym. Laureaci i finaliści są często zwalniani ze zdawania tematycznych egzaminów maturalnych. Szczegółów szukaj na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA?

 

Wiek XXI w sposób szczególny stawia na kształcenie inżynierskie, a co więcej – duży nacisk kładzie na ochronę środowiska. Inżynieria środowiskowa jest więc doskonałym połączeniem i odpowiedzią na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy. Kierunek skupia się na infrastrukturze podziemnej. Jeśli w życiu zawodowym chcesz zajmować się wodociągami, sieciami ciepłowniczymi i gazowymi, a może masz pomysł, w jaki sposób wykorzystać niekonwencjonalne źródła energii w budownictwie energooszczędnym, studia inżynierskie są właśnie dla Ciebie.

Od kandydatów oczekuje się kreatywności i analitycznego myślenia zarazem. Absolwenci inżynierii środowiska zajmują się projektowaniem przestrzennym, oceną stanu środowiska zewnętrznego, opracowują sposoby zagospodarowania odpadów. Przyszli studenci powinni mieć predyspozycje do pracy w grupie, a także wykazywać się umiejętnościami kierowniczymi. Tego typu studia są niezwykle ważne z punktu gospodarczego i technicznego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Inżynieria środowiska to niezwykle istotny kierunek studiów, który skupia się na problemach pojawiających się w infrastrukturze podziemnej, a więc w przypadku sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy gazowych. Interdyscyplinarne kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak między innymi inżynieria środowiskowa możesz realizować na wybranych bydgoskich uczelniach, a ich wykaz znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty dla tej dziedziny nauki i techniki. W programie kształcenia znajdziesz między innymi:

 • inżynierię elektryczną
 • geoinformację w inżynierii środowiskowej
 • mechanikę gruntów i fundamentowanie
 • urządzania technologiczne do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • termodynamikę techniczną

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów. Grono najlepszych specjalistów dba o wysoki poziom kształcenia i stawia na praktyczny charakter zajęć.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria środowiska w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Inżynieria środowiska w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia w Bydgoszczy na kierunku inżynieria środowiska umożliwiają studentom zajmowanie się zarządzaniem środowiska, planowaniem przestrzennym, monitoringiem środowiskowym czy alternatywnymi źródłami energii. Studenci zapoznają się z procesami oczyszczania ścieków, sposobami zagospodarowania odpadów czy systemami wodnymi. Dzięki temu mogą ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rzetelne wykształcenie i zdobyte umiejętności sprawiają, że absolwenci bardzo chętnie są zatrudniani w:

 • instytutach naukowo-badawczych
 • biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną środowiska, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej

Gdzie studiować na kierunku inżynieria środowiska w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria środowiska w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria środowiska w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

inżynieria środowiska studia

studia inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)