Pedagogika specjalna - Szczecin

Pedagogika specjalna - Szczecin

Pedagogika specjalna - Szczecin

Studia w Szczecinie 

pedagogika specjalna

Odkryj kierunek pedagogika specjalna w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika specjalna studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Szczecinie to studia magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna w Szczecinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika specjalna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język obcy
 • język polski

 

Jako że pedagogika specjalna zalicza się do kanonu nauk społecznych i humanistycznych, to wymagania rekrutacyjne dla przyszłych kandydatów zawierają się właśnie w tych dziedzinach.

Matematyka, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie oraz filozofia to przedmioty, do zdawania których warto się przygotować. Przed aplikacją na dowolne studia w Szczecinie zapoznaj się z regulaminem kształcenia i rekrutacji, który znajdziesz na stronie internetowej każdej z uczelni wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika specjalna w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA

PEDAGOGIKA SPECJALNA SZCZECIN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w Szczecinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

 

Pedagogika specjalna, jak sama nazwa wskazuje, jest dziedziną, w której spektrum zainteresowania znajduje się człowiek doświadczający różnorakich trudności, odnoszących się do przystosowania społecznego, przestrzegania odgórnych zasad, czy innych trudności społecznych. Głównym celem absolwentów tego kierunku jest udzielanie fachowej pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Popularność pedagogiki specjalnej sprawia, że możesz podjąć ją na wielu polskich uczelniach, między innymi na Uniwersytecie Szczecińskim.

Wszystkie kierunki studiów w Szczecinie posiadają własną, wyjątkową specyfikę, która okaże się atrakcyjna jedynie dla określonego grona potencjalnych kandydatów. Pedagogika specjalna jest kierunkiem powstałym w celu uposażenia w kwalifikacje zawodowe przyszłych pedagogów, zdolnych do podjęcia wymagającej pracy z osobami borykającymi się z problemami, wynikającymi na przykład z nieprzystosowania do panujących norm i zasad, a także z tymi, którzy doświadczyli poważnych problemów na dowolnym etapie wychowania. Jeśli myślisz o rozpoczęciu tego kierunku, zastanów się, czy:

 • Lubisz historię i wiedzę o społeczeństwie, a zagadnienia psychologiczne i socjologiczne są ci szczególnie bliskie,
 • chciałbyś związać swoją przyszłość z przyszłościowym kierunkiem, który jest aktualny i wyróżnia się uniwersalnością,
 • masz duże pokłady cierpliwości, empatii i zrozumienia.

Jeżeli bez wahania odpowiedziałeś twierdząco, to podjęcie pedagogiki specjalnej w Szczecinie najprawdopodobniej okaże się najlepszą z możliwych opcji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Szczecinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat. Drugi stopień to natomiast studia trwające 2 lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne wyróżniają się bardzo dużą popularnością, która przyczynia się do ogromnej liczby chętnych, aspirujących do rozpoczęcia studiów na danym kierunku. Pedagogika specjalna bez wątpienia stanowi bardzo atrakcyjną propozycję. Wszyscy chętni do zgłoszenia swojej kandydatury powinni przygotować się na naukę następujących przedmiotów:

 • wprowadzenie do metodologii badań
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • diagnostyka psychopedagogiczna
 • podstawy neurofizjologii
 • dydaktyka specjalna
 • podstawy kształcenia praktycznego

gdyż z dużym prawdopodobieństwem spotkasz je na swojej drodze edukacyjnej, niezależnie od tego, jaką uczelnię wybierzesz ostatecznie.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika specjalna w Szczecinie?

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Szczecinie trwają  2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Kończąc dowolne uczelnie w Szczecinie otrzymujesz gwarancję posiadania kompetencji kierunkowych, które są niezbędne do rozpoczęcia stabilnej i efektywnej pracy zawodowej. Gdzie będziesz mógł szukać zatrudnienia, jeżeli ukończysz studia na kierunku pedagogika specjalna? Możliwości zawodowe będą na tyle szerokie, że bez trudu dopasujesz je do własnych zainteresowań. Marząc o rozpoczęciu kariery nauczycielskiej, pomyślisz o zatrudnieniu w placówkach oświatowych i uczelniach wyższych. Chcąc podjąć wyzwanie o nieco innym charakterze, będziesz mógł zatrudnić się w:

 • zakładach poprawczych
 • więziennictwie
 • zakładach karnych
 • domach dziecka

 

Ponadto niektóre jednostki administracyjne, poradnie psychologiczne i ośrodki związane z terapią pedagogiczno-psychologiczną będą stały przed tobą otworem.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika specjalna w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika specjalna w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

pedagogika specjalna studia

studia pedagogiczne w Szczecinie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w Szczecinie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

  

Komentarze (0)