PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

Studia w Łodzi

psychodietetyka z elementami obesitologii

 

Odkryj studia psychodietetyka z elementami obesitologii w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychodietetyka z elementami obesitologii studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychodietetyka z elementami obesitologii to nowoczesna propozycja kształcenia, która wykazuje powiązania między dietą, zdrowiem, a chorobami dietozależnymi. Ważne są tutaj czynniki psychologiczne, które w znaczący sposób wpływają na zachowania żywieniowe, zmianę nawyków żywieniowych oraz wybory konsumenckie czy rodzaj diety sugerowany przez te czynniki.

Studenci poszerzają swoją wiedzę na temat zaburzeń odżywiania, chociażby otyłości, anoreksji, bulimii, ortoreksji czy pregoreksji, a także chorób serca, miażdżycy czy cukrzycy. W programie kształcenia uwzględnione są także czynniki psychologiczne wpływające na dietę, takie jak poczucie własnej wartości czy pojawiające się w życiu człowieka lęki.

Absolwenci zajmują się rozpoznawaniem psychologicznych czynników, które wpływają na sposób odżywiania zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. Opracowują program modyfikacji nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych, prowadzą edukację żywieniową dla różnych grup społecznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Komentarze (0)