PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

Studia w Warszawie

psychologia zdrowia i rehabilitacji

Odkryj studia psychologia zdrowia i rehabilitacji w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia zdrowia i rehabilitacji studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia zdrowia i rehabilitacji to unikatowa propozycja kształcenia. Powinna być ona wybierana przede wszystkim przez osoby, które swoją karierę zawodową wiążą z psychologią. Dziś dodatkowo potrzebujemy specjalistów, posiadających kompetencje, które pozwalają na pracę z osobami przewlekle chorymi. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na tę drogę kształcenia, powinieneś posiadać szereg predyspozycji, które ułatwią ci pracę.

Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia stykać się będą z psychologicznymi uwarunkowaniami chorób somatycznych, czy z pomocą psychologiczną osobie chorej z niepełnosprawnością. W pracy przyszłych psychologów najważniejsze są umiejętności. Muszą być one osadzone na stabilnych podstawach wiedzy.

Dlatego też w siatce programowej można odnaleźć między innymi przedmioty takie jak: stres traumatyczny w praktyce psychologii zdrowia i rehabilitacji, podstawy psychologii zdrowia, czy świat osób z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą. Studenci po ukończeniu kształcenia będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, czy ośrodkach wczesnej interwencji.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)