Studia filologiczne Kraków

Studia filologiczne Kraków

Studia filologiczne Kraków

Największy wybór studiów

filologicznych w Krakowie

Odkryj kierunki filologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.03.2023

Studia filologiczne Kraków | woj. małopolskie

Studia filologiczne w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia filologiczne Kraków
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia filologiczne w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia filologiczne w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia filologiczne w Krakowie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Filologia angielska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite
Filologia angielska z językiem niemieckim stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia francuska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia germańska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia germańska z językiem angielskim stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia hiszpańska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia klasyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia orientalna - arabistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia orientalna - indologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia orientalna - iranistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia orientalna - japonistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia orientalna - sinologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia orientalna - turkologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia polska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia polska nauczycielska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia portugalska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia romańska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia rosyjska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia rumuńska stacjonarne I stopnia
Filologia słowiańska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia szwedzka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia ukraińska stacjonarne I stopnia
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim stacjonarne I stopnia
Filologia ukraińska. język - komunikacja - przekład stacjonarne II stopnia
Filologia w zakresie języka angielskiego stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia węgierska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia włoska stacjonarne I stopnia, II stopnia
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych stacjonarne II stopnia
Korean studies stacjonarne II stopnia
Kultura rosji i narodów sąsiednich stacjonarne I stopnia
Lingwistyka stacjonarne II stopnia
Media content & creative writing stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego stacjonarne II stopnia
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe stacjonarne I stopnia
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Studia afrykańskie stacjonarne I stopnia
Studia nad chinami stacjonarne I stopnia
Studia nad japonią stacjonarne I stopnia
Studia nad koreą stacjonarne I stopnia
Studia polskie dla cudzoziemców stacjonarne I stopnia
Studia polsko - ukraińskie stacjonarne I stopnia, II stopnia
Studia strategiczne nad azją stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są studia filologiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kierunki filologiczne:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki filologiczne w Krakowie

SORTOWANIE:
E
F
J
K
L
M
N
P
R
T
Z
Rozwiń

Studia filologiczne w Krakowie - podyplomowe

B
N
O
S
T
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja i wymagania na studia filologiczne w Krakowie

Jeśli marzycie o karierze filologa to lepiej od samego początku edukacji (już od podstawówki!) myślcie różnymi językami i o wyniki z ich egzaminów troszczcie się najbardziej. Studia filologiczne dzielą się na te, które uczą języka i na te, które szlifują umiejętności. Wiadomo, że na sinologii raczej uczą, niż szlifują, ale już w przypadku neofilologii germańskiej czy angielskiej jest zupełnie inaczej.

Aby dostać się na takie studia należy przystąpić do konkursu świadectw realizowanego w trakcie rekrutacji. I wykazać się bardzo dobrymi wynikami z matury z języków obcych, jak i humanistycznych.

Na każdy kierunek obowiązuje inna taryfikacja przedmiotów, dlatego przed wybraniem przedmiotów kierunkowych na maturze, sprawdźcie lepiej, jakie przedmioty są najwyżej punktowane w rekrutacji na dany kierunek studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne kierunki niestacjonarne w Krakowie polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia filologiczne w Krakowie

Studia filologiczne w Krakowie to niezwykle różnorodna przestrzeń kształcenia, oferująca nie tylko praktyczną naukę języka, ale również zdobywanie wiedzy w zakresie między innymi historii literatury, skutecznej komunikacji, zasad autoprezentacji i wystąpień publicznych, mediów społecznościowych, kultury.

Najpopularniejsze kierunki filologiczne w Krakowie: Filologia francuska, Filologia angielska, Filologia orientalna- japonistyka, Filologia włoska, Język polski w komunikacji społecznej.

Współczesne studia filologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach filologicznych

Absolwenci studiów filologicznych znajdują zatrudnienie między innymi w szkołach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, portalach internetowych, ośrodkach kultury, instytucjach państwowych, instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową, szkołach językowych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Krakowie na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą filologiczną wahają się od 3000 zł do 6500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Typ studiów

Studia filologiczne w Krakowie, dawnej stolicy Polski, to czysta przyjemność! Można wkuwać słówka spacerując ścieżkami Szymborskiej, spotykając Jerzego Stuhra, czy podsłuchując piosenek z Piwnicy pod Baranami.

Studia filologiczne w Krakowie możecie realizować na nowoczesnych kierunkach neofilologicznych - ukierunkowanych na praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych, a nie tylko literackie możliwości języka. Uniwersytet Jagielloński to uczelnia o długich tradycjach naukowych, uczelnia, która bazując na porządnych podstawach, mknie ku nowoczesności i kształci przyszłych absolwentów zgodnie z duchem czasu.

Studia filologiczne w Krakowie umożliwiają podjęcie nauki języków rzadkich i trudnych, co szczególnie jest cenione w świecie biznesu, jak i w edukacji. Filolodzy nie są skazani na nauczanie dzieci w podstawówce! To pierwszy mit filologów, który możemy śmiało pożegnać.

Filolodzy to tłumacze przysięgli, umożliwiający innym zrozumienie skomplikowanych dokumentów, to często politycy, jak i osoby zarządzające projektami. Dlaczego? Bowiem umiejętności językowe, umiejętności komunikacyjne przekładają sią na szereg kwalifikacji do pracy z ludźmi, w tym w grupach projektowych. 

Filolodzy świetnie radzą sobie nie tylko ze słowem pisanym, ale również z komunikacją werbalną. Dzięki licznym kompetencjom są cenionymi pracownikami w różnych branżach. Pracownicy biegle posługujący się językami świetnie radzą sobie na różnych stanowiskach pracy. Sprawdźcie, jakich języków możecie uczyć się w Krakowie!

 

Studia filologiczne w Krakowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunki filologiczne są coraz chętniej wybierane przez osoby, które mają predyspozycje językowe, a jednocześnie chcą zdobywać wiedzę z zakresu nauk związanych z kulturą, sztuką i pojęciami społecznymi.

Studia filologiczne możesz realizować zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych zaś w weekendy.

Poszczególne kierunki możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia to trzyletnie studia licencjackie, natomiast studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają dwa lata. Studia magisterskie niejednokrotnie stanowią uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich.

Uczelnie w Krakowie przygotowują także ofertę studiów podyplomowych, które możesz realizować w trybie niestacjonarnym w trakcie dwóch semestrów. W ten sposób możesz realizować, chociażby business english (język angielski w biznesie) lub nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego.

czytaj dalej studia w Krakowie

 

 

Kierunki studiów filologicznych w Krakowie

Studia filologiczne w Krakowie to pojęcie bardzo szerokie. Do tej kategorii zaliczyć możemy różnego rodzaju filologie, między innymi angielską, francuską, portugalską, słowiańską czy szwedzką, ale także poszczególne kierunki, wymagające używania języków obcych, których plany kształcenia są konstruowane właśnie na ich podstawie. Wiele propozycji realizowanych jest w języku obcym jak, chociażby business linguistics czy transatlantic studies.

Uczelnie w Krakowie oferują bardzo ciekawe studia afrykańskie, studia nad Chinami bądź nad Koreą. Biorą pod lupę wiele krajów i zajmują się ich kulturą, sztuką, językiem. Wśród najpopularniejszych kierunków znajdziesz język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych, skandynawistykę: studia filologiczno-biznesowe, kulturę Rosji i narodów sąsiednich.

Język obcy bardzo istotny jest zarówno w dydaktyce, literaturze, jak i w biznesie. Poszczególne kierunki tworzone są w sposób interdyscyplinarny, co pozwala wyspecjalizować się w różnorodnych dziedzinach, a jednocześnie rozwijać umiejętności językowe.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów filologicznych:

czytaj dalej kierunki studiów w Krakowie

 

 

Gdzie studiować kierunki filologiczne w Krakowie?

Kształcenie językowe znajdziesz w najważniejszych krakowskich ośrodkach akademickich. Przede wszystkim bogatą ofertę prezentuje znany na całym świecie Uniwersytet Jagielloński.

Znajdziesz na nim wiele kategorii filologicznych, ale także studia nad Chinami, studia nad Azją Centralną, nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego oraz wiele kierunków językowo-kulturowo-społecznych, które pozwolą Ci zdobyć wiedzę w różnych dziedzinach i nabyć odpowiednie do pracy kompetencje.

Wiele kierunków filologicznych oferuje także Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Znajdziesz na nim nie tylko filologię angielską i polską, ale także filologię rosyjską i portugalską.

Kształcenie na uczelniach w Krakowie prowadzone jest przez najlepszych w swojej branży praktyków, którzy najczęściej są aktywni zawodowo. To ludzie biznesu, tłumacze, redaktorzy, kulturoznawcy. Jeśli liczysz na interdyscyplinarne kształcenie w dziedzinach najbardziej Cię interesujących, z pewnością znajdziesz je w Krakowie.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki filologiczne w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

 

Jak wybrać studia filologiczne w Krakowie, aby mieć dobrą pracę?

Wybór studiów jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego maturzysty. Nie jest to łatwa decyzja, ponieważ bardzo często wpływa na nasze dalsze losy w życiu zawodowym.

Właśnie dlatego warto poważnie zastanowić się nad tym, czym chcesz się zajmować i rozsądnie zaplanować swoją edukację, by móc realizować się w danym kierunku.

Studia filologiczne stają się coraz popularniejsze, a wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem na rynku pracy na specjalistów posługujących się różnymi językami obcymi. Współczesna gospodarka, kultura i technologia rozwijają się nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym.

Dlatego znajomość realiów kulturowych, społecznych, a przede wszystkim znajomość języków obcych są tak ważne.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • dziennikarz
 • nauczyciel języka obcego/polskiego
 • glottodydaktyk
 • bibliotekarz
 • redaktor/korektor
 • krytyk filmowy/teatralny
 • copywriter
 • tłumacz
 • logopeda
 • biznesmen
 • przedstawiciel firmy zagranicznej
 • stewardessa
 • przewodnik

 

Absolwneci studiów filologicznych zatrudniani są w przedsiębiorstwach, które pracują z językiem obcym, w instytucjach kultury, urzędach, w turystyce i sektorze usług, które wymagają dobrej znajomości języka i kultury danego regionu. Pracują w marketingu, wydawnictwach, redakcjach, ale także w szkolnictwie, public relations, działach HR, administracji, sądownictwie.

Odnajdują się w roli specjalistów ds. obsługi klientów zagranicznych, mediacji międzykulturowej, asystentów delegacji zagranicznych, pilotów wycieczek, lektorów języków obcych w szkołach publicznych i szkołach językowych specjalistycznych, tłumaczy przysięgłych, tłumaczy konferencyjnego języka żywego.

Warto śledzić zmiany zachodzące na rynku pracy, by stwierdzić, który język jest najpotrzebniejszy bądź jakich ekspertów aktualnie poszukują pracodawcy. W przypadku studiów humanistyczno-społecznych należy kierować się zainteresowaniami i intuicją. Najlepsi w swoich dziedzinach potrafią odnosić największe sukcesy.

Możesz być pewien/pewna, że poligloci są poszukiwani przez wiele firm działających w kraju i za granicą. Studenci zdobywają także przygotowanie biznesowe, które umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Krakowie?

Kraków słynie z prestiżowych uczelni, które cieszą się zaufaniem maturzystów i studentów. Wśród najpopularniejszych placówek znajdziesz między innymi najstarszą uczelnię w Polsce, to znaczy Uniwersytet Jagielloński.

Studia filologiczne możesz realizować także na Uniwersytecie Pedagogicznym, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w Akademii Ignatianum oraz w Wyższej Szkole Europeistyki w Krakowie.

Nim zdecydujesz się na edukację na danej uczelni, zapoznaj się z opiniami absolwentów na temat kształcenia w Krakowie na konkretnych kierunkach. Może być to wskazówka do tego, co i gdzie studiować. Pamiętaj także, że placówki akademickie tworzą oryginalne oferty kształcenia i nie na każdej z nich znajdziesz kierunek, który chcesz realizować.

Warto także zapoznać się z możliwościami rozwoju, które proponuje uczelnia. Weź pod uwagę staże, praktyki, zajęcia pozauczelniane, wymiany, programy stypendialne. Ważne, by kadra akademicka dążyła do Twojego rozwoju, a im większe pole do popisu, tym więcej doświadczeń.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

Czy warto iść na studia filologiczne w Krakowie?

Wiele osób uważa, że studia to jeden z najważniejszych okresów w życiu młodego człowieka, który dąży do rozwoju intelektualnego i osobistego lub, ogólnie rzecz ujmując, próbuje odnaleźć siebie w dorosłej rzeczywistości. To na studiach poznajemy najlepszych przyjaciół oraz zdobywamy kontakty, które mogą okazać się nieocenione w życiu prywatnym i zawodowym. Zdobywamy także kompetencje do pracy w wymarzonej branży.

Kraków jest miastem zarówno turystów, jak i studentów. Z tego powodu władze miasta oferują bardzo wiele możliwości rozrywki, ale i rozwoju. Wiele się tutaj dzieje. Możesz wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, różnego rodzaju imprezach masowych. Studenci nie mogą narzekać na nudę, a poszczególne atrakcje z pewnością umilają lata nauki.

Władze miasta, uczelni i największych firm i instytucji bardzo często ze sobą współpracują. Dzięki temu na studentów czeka bardzo wiele programów stażowych, ofert praktyk, a także propozycji stypendialnych i socjalnych. Jeśli tylko chcesz się kształcić, uczelnie bardzo chętnie Ci w tym pomogą, przyszli pracodawcy zaś gwarantują start w karierze, którą abiturienci będą dopiero projektować.

Studenci mają duże pole do popisu, jeśli chodzi o różnego rodzaju inicjatywy badawcze. Władze uczelni zachęcają do brania udziału w grantach badawczych, kołach naukowych, konferencjach naukowych. Organizują także spotkania z najpopularniejszymi tłumaczami, ludźmi kultury i polityki.

Lata studenckie to nie tylko godziny spędzane w bibliotece, ale także różnego rodzaju przedsięwzięcia oraz ciekawe zajęcia realizowane przez wyspecjalizowane grono praktyków w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych i translatorskich. Mimo iż Kraków jest miastem zakorzenionym w historii, nie ucieka od innowacji, a tym samym zapewnia Ci rozwój na miarę XXI wieku.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach filologicznych

Po studiach filologicznych czeka Was życiowa przygoda. Jeśli zdecydujecie się kształcić przyszłe pokolenia, jak i dorosłych, to czeka Was dostatnie życie - bowiem korepetycje w Polsce wciąż są bardzo dobrze opłacane. Jeśli jednak nie czujecie w sobie powołania nauczycielskiego to nic straconego.

Czeka Was świetlana przyszłość w biznesie, w szczególności, jeśli ukończycie kierunek o “dziwacznej” specjalizacji, może bardziej pasuje tu przymiotnik - rzadkiej. Wciąż mało osób kończy turkologię czy iranistykę. To kierunki filologiczne, których ukończenie zazwyczaj kończy się ofertami pracy.

Oczywiście pracę tę weryfikuje nie tylko papier, zaświadczający o ukończeniu danego kierunku studiów, ale także Wasze umiejętności praktyczne. Dlatego nie strońcie od ćwiczeń praktycznych języka i wyjazdów do kraju, którego język poznajecie. Praktyka, jak za pewne wiecie, czyni mistrza.

A jeśli mistrzowsko będziecie władać rzadko spotykanym językiem, to sukces macie gwarantowany. Warto więc wysilić się nieco podczas studiów, by utorować sobie drogę do pięknego życia. 

Studia filologiczne w Krakowie dają Wam wiele możliwości kontaktu z native speakerami nie tylko w sytuacjach naukowych. Kraków to metropolia przyciągająca licznych turystów i biznesmenów z całego świata. To miasto otwarte na kontakty międzynarodowe, dlatego stosunkowo łatwo jest tu ćwiczyć umiejętności językowe. Uczelnie krakowskie współpracują z cenionymi zagranicznymi placówkami naukowymi, z którymi prowadzą wymiany studenckie. Warto z nich skorzystać, by Wasze CV tuż po zakończeniu studiów było wypełnione licznymi, cennymi doświadczeniami zawodowymi.

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA FILOLOGICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI STUDIA FILOLOGICZNE

Studia filologiczne realizować możecie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunkach:

Wydział Filologiczny

 


UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE STUDIA FILOLOGICZNE

Studia filologiczne możecie podjąć na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Filologicznym, są to studia dwustopniowe, na których również możecie zdobyć tytuł magistra.

Wydział filologiczny

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W KRAKOWIE STUDIA FILOLOGICZNE 

 • Filologia angielska. Specjalności: Translatoryka, Nauczycielska.

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)