Uczelnie w Radomiu

Uczelnie w Radomiu

18.06.2021

Uczelnie Radom

Uczelnie w Radomiu

Z czego słynie Radom? Przede wszystkim z Radom Air Show, pokazów lotniczych, które odbywają się co dwa lata. Ale oprócz tego, cyklicznie odbywa się tutaj także Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski i Radomski Festiwal Jazzowy. Miasto powoli staje się ważnym ośrodkiem kulturalnym, do którego warto zajrzeć. A może nawet zostać na dłużej… ponieważ nastawione jest na współpracę z młodymi talentami, przyszłymi przedsiębiorcami oraz naukowcami.

W wspólnym działaniu na rzecz regionu pomaga zaplecze akademickie: Radom ma własną uczelnię — Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego. Kształci ona w różnych dyscyplinach naukowych: humanistycznych, technicznych, artystycznych, pedagogicznych, ekonomicznych a nawet w tych związanych z naukami o zdrowiu. Uniwersytet składa się z czterech wydziałów technicznych (Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa, Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki, Informatyki i Matematyki), na których studiować można kierunki „klasycznie” techniczne, ale także kosmetologię, turystykę i rekreację czy logistykę.
Nietechniczna część radomskiej uczelni to cztery wydziały (Ekonomiczny, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Filologiczno-Pedagogiczny, Sztuki). Działają na nich kierunki takie jak: pielęgniarstwo, architektura wnętrz, kulturoznawstwo oraz wiele innych, na których można podjąć naukę zarówno na I, jak i II stopniu.

Swoje zainteresowania studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego Mogą rozwijać w ok. 60.  kołach naukowych oraz w organizacjach studenckich. Na terenie uczelni działa m. in. AIESEC, Akademicki Związek Sportowy, Stowarzyszenie Studentów Polskich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
W wolnym czasie można zaangażować się również w pracę Studenckiego Studia Radiowego „Emiter”, Stowarzyszenia Twórców Akademickich „Cykl” lub Chóru Akademickiego.

Radomski uniwersytet umożliwia swoim studentom nabywanie cennych doświadczeń poza granicami naszego kraju — bierze on udział w programie LLP ERASMUS, ma również podpisane umowy partnerskie z wybranymi uczelniami.

Oprócz UTH swoją siedzibę w mieście mają także szkoły wyższe niepubliczne: Wyższa Szkoła Biznesu, Radomska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Handlowa, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska oraz Wyższe Seminarium Duchowne.

A po zajęciach? Czy w Radomiu jest w ogóle jakieś życie studenckie? Oczywiście, że tak! Przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym aktywnie działa Zrzeszenie Studentów Polskich. To z inicjatywy tego stowarzyszenia co roku odbywają się studenckie imprezy.
Dla świeżo przyjętych studentów zorganizowane zostają tzw. „obozy zerówkowe”, gdzie można poznać nie tylko zasady działania uczelni, ale też zintegrować się z ludźmi, z którymi przyjdzie wam spędzić kolejne lata życia.

Najważniejszą imprezą żaków jest Jesień Studencka — dni studenta, które odbywają się co roku w listopadzie. W ich czasie odbywają się koncerty, przede wszystkim Klubie Studenckim „Alibi”. Na weekendowe wyjścia Radomianie polecają szczególnie się dwa kluby uniwersyteckie — Alibi i Aula.

 

 

(Dominika Chachuła)

Komentarze (0)