ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Studia we Wrocławiu

zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Odkryj studia zarządzanie bezpieczeństwem informacji we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji to propozycja kształcenia na miarę naszych czasów. Studenci mają okazję weryfikować legalność przetwarzania danych oraz dokumentacji i jej uzupełnienia. Uczą się definiować podstawowych właściwości informacji, które mają znaczenie w procesach zarządzania.

W trakcie nabywanego wykształcenia studenci nabywają umiejętność analizy zagrożeń informacji, definiowania kluczowych dla przedsiębiorstwa zasobów podlegających ochronie. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: podstawy prawne ochrony informacji niejawnych, systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych, standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE, archiwizacja dokumentów.

Absolwenci zatrudniani są na przykład w instytucjach państwowych, samorządowych, komercyjnych, w podmiotach systemów bezpieczeństwa, a także w organizacjach i instytucjach, które chronią użytkowników przed przestępstwami i nieuczciwymi zachowaniami w Internecie.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)