ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Studia w Katowicach

administracja publiczna

Odkryj studia administracja publiczna w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja publiczna studia Katowice i woj. śląskie - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja publiczna to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, na której najlepiej odnajdą się osoby zainteresowane zdobyciem wszechstronnych kompetencji z obszaru takich dziedzin, jak między innymi ekonomia, prawo, czy finanse publiczne. Kluczowym zadaniem sitaki kształcenia jest wyposażenie przyszłych absolwentów w umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów pojawiających się w przyszłej pracy zawodowej.

Czego się nauczysz, jeżeli podejmiesz kształcenie na administracji publicznej? Zostaniesz zapoznany z nowoczesnymi technologiami, znajdującymi zastosowanie w szeroko rozumianej działalności administracyjnej, nauczysz się podejmowania samodzielnych decyzji w oparciu o złożone analizy ekonomiczne i finansowe, a ponadto zgłębisz podstawy prawne, leżące u podstaw nauk administracyjnych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu administracji publicznej? Między innymi w przedsiębiorstwach różnego szczebla, instytucjach bankowych, organach administracji rządowej i samorządowej, komórkach administracyjnych podmiotów gospodarczych, biurach projektowych, a także własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)