PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Studia w Katowicach i woj. śląskim

psychologia kliniczna

Odkryj studia psychologia kliniczna w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia kliniczna studia Katowice i woj. śląskie - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna to idealna propozycja kształcenia dla osób, które chcą nabyć wiedzę z zakresu psychopatologii – czyli zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych. Studenci uczą się nawiązywać kontakt i prowadzić rozmowę z pacjentem, obserwować i eksperymentować, co ułatwi zrozumienie ludzkich problemów w kontekście społecznym, politycznym i kulturowym.

W trakcie realizowanych przedmiotów nauczysz się stosować wybrane metody diagnozy psychologicznej, interpretować wyniki oraz przekazywać potrzebną informację zwrotną. W siatce zajęć znajdują się takie przedmioty jak: wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, seksualność człowieka w cyklu życia, zastosowanie metod jakościowych w diagnozie klinicznej, psychofarmakologia, podstawowe problemy psychologii klinicznej.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w centrach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych, domach dziecka oraz w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)