Studia inżynierskie Zielona Góra

Studia inżynierskie Zielona Góra

Studia inżynierskie Zielona Góra

Największy wybór studiów

inżynierskich w Zielonej Górze

Odkryj kierunki inżynierskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia inżynierskie Zielona Góra | woj. lubuskie

Studia inżynierskie w Zielonej Górze to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W ZIELONEJ GÓRZE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Architektura stacjonarne I stopnia, II stopnia
Astronomia stacjonarne I stopnia
Automatyka i robotyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Biotechnologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Biznes elektroniczny stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Budownictwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Elektrotechnika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Energetyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Fizyka medyczna stacjonarne I stopnia
Grafika stacjonarne I stopnia
Inżynieria biomedyczna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria środowiska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Mechanika i budowa maszyn stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze są studia inżynierskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia inżynierskie w Zielonej Górze

Aby przekroczyć próg Uniwersytetu Zielonogórskiego jako pełnoprawny student, należy wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, opartym na konkursie świadectw. Studia inżynierskie to obszar nauk ścisłych, zatem należy przyłożyć się do takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, fizyka z astronomią, czy informatyka. Warto nie zapominać o języku angielskim, gdyż wiele terminów łączy się właśnie z tym językiem.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

energetyka
grafika
Rozwiń

STUDIA INŻYNIERSKIE W ZIELONEJ GÓRZE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia inżynierskie w Zielonej Górze?

Wykwalifikowany inżynier poszukiwany! Takie ogłoszenia jeszcze długo będą pojawiać się w ofertach pracy. Popyt na wykształconych inżynierów nie słabnie, zatem warto zastanowić się nad obraniem nauki w tym kierunku, a potem drogi kariery zawodowej. Inżynierowie obecni są niemal w każdej dziedzinie życia; rolnictwie, farmakologii, medycynie, czy informatyce.

Studia inżynierskie w Zielonej Górze to odpowiedź na ciągłe zapotrzebowanie na tę grupę zawodową. Solidna porcja wiedzy technicznej i konkretnych umiejętności. Studia inżynierskie w Zielonej Górze mają za zadanie przygotować do pracy, między innymi, w budownictwie, logistyce, czy informatyce.

Studia inżynierskie nie należą do łatwych, natomiast do bardzo satysfakcjonujących. Dlaczego? Dlatego, że po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu absolwent otrzymuje konkretny zawód poparty wieloma umiejętnościami; na przykład absolwent kierunku o nazwie Automatyka i robotyka posiada wiedzę z zakresu projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów sterujących obiektami przemysłowymi, przebiegami procesów technologicznych, jakością produkcji i bezpieczeństwem budynków.

Studia inżynierskie w największym mieście województwa lubuskiego realizuje uczelnia publiczna, Uniwersytet Zielonogórski, powstały w 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Znajdziecie tutaj sześć wydziałów, na których kształceni są przyszli inżynierowie w wielu dziedzinach; począwszy od architektury, przez logistykę, na mechanice i budowie maszyn kończąc. Chcesz dołączyć do prawdziwych fachowców? Zapoznaj się z ofertą kształcenia na studiach inżynierskich w Zielonej Górze.

 

Praca po studiach inżynierskich w Zielonej Górze

Inżynier znajdzie pracę. A gdzie? To jest już uzależnione od konkretnego kierunku nauki. Na przykład, absolwent kierunku Logistyka będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest szeroka wiedza z tego zakresu.

Absolwenci Inżynierii kosmicznej mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze przemysłu i badań kosmicznych, ośrodkach badawczo- rozwojowych tworzących nowe techniki i metody badań, innowacyjnym przemyśle wdrażającym lub opracowującym nowe technologie, działach gospodarki opartych na przetwarzaniu różnych sygnałów i informacji.

Kończąc naukę na kierunku Automatyka i robotyka, absolwent może otrzymać pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, głównie z sektora elektrotechnicznego, elektronicznego, chemicznego, maszynowego, spożywczego, czy przetwórstwa materiałów; w małych i średnich firmach świadczących usługi z zakresu projektowania, serwisu, eksploatacji i wdrożeń systemów automatyki i robotyki; przedsiębiorstwach wprowadzających automatyzację i robotyzację do procesów wytwarzania, albo firmach produkujących informatyczne systemy sterowania i zarządzania, w roli inżyniera systemów wizyjnych, projektant systemów wbudowanych, programista robotów przemysłowych, czy też programista programowalnych sterowników logicznych.

To wszystko pokazuje, że studia inżynierskie dają wiele możliwości, a przedstawione opcje znalezienia pracy to tylko procent wszystkich, które mogą zostać zaproponowane wykwalifikowanym inżynierom. 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI STUDIA INŻYNIERSKIE

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na studia inżynierskie:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii środowiska:

 • Architektura;
 • Architektura krajobrazu;
 • Budownictwo;
 • Energetyka komunalna;
 • Inżynieria środowiska;

dowiedz się więcej

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 • Logistyka;

dowiedz się więcej

Wydział Fizyki i Astronomii:

 • Inżynieria kosmiczna;

dowiedz się więcej

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki:

 • Automatyka i robotyka;
 • Biznes elektroniczny;
 • Efektywność energetyczna;
 • Elektronika i telekomunikacja;
 • Elektrotechnika;
 • Informatyka;

dowiedz się więcej

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:

 • Inżynieria danych;

dowiedz się więcej

Wydział Mechaniczny:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Inżynieria bezpieczeństwa;
 • Inżynieria biomedyczna;
 • Mechanika i budowa maszyn;
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji;

dowiedz się więcej

 

Uczelnia prowadzi także kształcenie na studiach podyplomowych, między innymi na kierunkach: Technologie informatyczne, Społeczeństwo w dobie Internetu.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)