Studia inżynierskie Radom

Studia inżynierskie Radom

Studia inżynierskie Radom

Największy wybór studiów

inżynierskich w Radomiu

Odkryj kierunki inżynierskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia inżynierskie Radom | woj. mazowieckie

Studia inżynierskie w Radomiu to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RADOMIU SĄ STUDIA INŻYNIERSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W RADOMIU

SORTOWANIE:

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W RADOMIU

Rekrutacja i wymagania na studia inżynierskie w Radomiu

Aby dostać się na kierunki techniczne i ścisłe należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z nauk ścisłych. Matematyka, fizyka, chemia, biologia – to najważniejsze przedmioty, które trzeba zdawać na maturze, aby otrzymać upragniony indeks. Naturalnie, wymienione przedmioty należy zdawać na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA INŻYNIERSKIE W RADOMIU - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia inżynierskie w Radomiu?

Inżynierowie budują świat. Inżynierowie idą z duchem czasu i zmieniają zarówno to, co potrafimy dostrzec, jak i to, czego nie widzimy. Studia inżynierskie mają na celu wykształcenie specjalistów, ekspertów w swoim fachu, którzy będą napędzać technologiczny postęp.

Studia inżynierskie w Radomiu realizowane są na kilku uczelniach, wśród których prym wiedzie Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Na pięciu wydziałach można kształcić się na wielu kierunkach i specjalnościach; od elektroenergetyki przemysłowej, po technologię skóry.

Innowacja, urozmaicenie, rozwój – te trzy słowa nasuwają się po przejrzeniu oferty nauczania; uczelnia dba o podwyższanie jakości kształcenia, poszerzanie programu i otwieranie nowych, ciekawych kierunków. Do inżynierów świat należy? Zdecydowanie. Kierunki inżynierskie od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Dlaczego? Dają konkretny i pewny zawód, a rynek pracy nieustannie poszukuje wykwalifikowanych specjalistów.

Studia inżynierskie w Radomiu to szeroki wachlarz dziedzin, które stanowią dobrą podstawę kariery zawodowej, a lista miejsc pracy, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie jest bardzo długa, począwszy od przedsiębiorstw energetycznych, przez zakłady transportu kolejowego, na ośrodkach doradztwa rolniczego kończąc.

Chyba nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie świata bez inżynierów i ich innowacyjnych projektów. Ich dzieła towarzyszą nam każdego dnia i mają olbrzymi wpływ na nasze życie. Jeżeli chcesz zostać specjalistą i także wpływać na życie innych, to wybierz studia inżynierskie w Radomiu.

 

Praca po studiach inżynierskich w Radomiu

Studia inżynierskie to solidna porcja wiedzy i umiejętności, które cieszą się niesłabnącą popularnością na rynku pracy. Każdy kierunek oferuje konkretny zawód, zatem wykształceni inżynierowie nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia.

Na przykład, absolwenci Elektrotechniki mogą pracować w przedsiębiorstwach energetycznych, zakładach energetyki przemysłowej, placówkach naukowo- badawczych, biurach projektowych, czy instytucjach badawczych i konsultingowych. Absolwenci Mechatroniki znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach wytwarzających układy mechatroniczne, w różnych gałęziach przemysłu (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym), firnach eksploatujących i serwisujących układy i systemy mechatroniczne, przedsiębiorstwach automatyzujących procesy przemysłowe.

Absolwenci Technologii chemicznej będą wykorzystywać swoje umiejętności w zakładach przetwórstwa chemicznego, zakładach przetwórstwa ropy naftowej, zakładach produkcji chemii budowlanej, zakładach przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, instytutach naukowo- badawczych, czy też laboratoriach przemysłowych, inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska. Wykwalifikowani inżynierowie zawsze będą potrzebni, a tych najlepszych praca niemal znajdzie sama.

Postęp technologiczny wyraźnie dowodzi tej tendencji i nic nie wskazuje na to, aby uległa ona zmianie. Niemal wszystko, czego używamy jest dziełem inżynierów, toteż nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie świata bez nich, bez ich pomysłów i innowacyjnych projektów.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU STUDIA INŻYNIERSKIE

Wydział Transportu i Elektrotechniki:

 • Transport i logistyka;
 • Elektrotechnika. Specjalności: Elektroenergetyka przemysłowa, Elektronika i diagnostyka pojazdów, Elektronika i teleinformatyka, Informatyka i systemy sterowania;
 • Mechatronika. Specjalności: Mechatronika przemysłowa, Systemy automatyki i robotyki, Mechatronika pojazdów, Inteligentne systemy pomiarowe.

dowiedz się więcej 

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa:

 • Technologia chemiczna. Specjalności: Chemia medyczna, Materiałoznawstwo, Technologia, Chemia i technologia polimerów, Technologia skóry, Techniki kryminalistyczne, Biotechnologia i technologia kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i chemii przemysłowej;
 • Agrochemia. Specjalności: Chemiczne środki w rolnictwie, Rolnictwo ekologiczne;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy. Specjalności: Bezpieczeństwo chemiczne, Bezpieczeństwo techniczne.

dowiedz się więcej 

Wydział Mechaniczny:

 • Mechanika i budowa maszyn. Specjalności: Eksploatacja samochodów, Komputerowe systemy inżynierskie, Projektowanie i wytwarzanie maszyn, Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym, Technika i rzeczoznawstwo samochodowe;
 • Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji;
 • Budownictwo. Specjalności: Budownictwo energooszczędne, Remonty i eksploatacja budynków;
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii. Specjalności: Maszyny i urządzenia odnawialnych źródeł energii, Odnawialne źródła energii;
 • Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Specjalności: Bezpieczeństwo w transporcie drogowym, Diagnostyka i naprawa samochodów.

dowiedz się więcej 

Wydział Informatyki i Matematyki:

 • Matematyka. Specjalności: Matematyka finansowa i komputerowa, Matematyka nauczycielska;
 • Informatyka. Specjalność: Informatyka stosowana;

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych:

 • Towaroznawstwo (Technologia żywności). Specjalności: Towaroznawstwo i technologia żywności, Zarządzanie jakością wyrobów, Towaroznawstwo kosmetyków i produktów chemii gospodarczej i przemysłowej.

dowiedz się więcej 

 


WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU STUDIA INŻYNIERSKIE

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
 • Budownictwo. Specjalności: Budownictwo ogólne, Budownictwo energooszczędne, Instalacje budowlane;
 • Inżynieria środowiska.

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU IM. BP. JANA CHRAPKA W RADOMIU STUDIA INŻYNIERSKIE

 • Mechanika i budowa maszyn. Specjalności: Technika samochodowa i ubezpieczenia samochodowe, Informatyka stosowana w technice motoryzacyjnej, Logistyka w motoryzacji;
 • Informatyka. Specjalności: Programowanie aplikacji biznesowych, Grafika 3D i multimedia.

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

 • Ochrona środowiska. Specjalności: Inżynieria i przedsiębiorczość w ochronie środowiska, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno- ściekowa i ochrona wód, Ochrona ekosystemów leśnych;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy. Specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi z aspektami bezpieczeństwa, BHP w przemyśle i usługach, Ochrona środowiska pracy, BHP w logistyce, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO- TECHNICZNA W RADOMIU STUDIA INŻYNIERSKIE

 • Budownictwo.

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU STUDIA INŻYNIERSKIE

 • Informatyka.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)