Praktyki w Radomiu

Praktyki w Radomiu

Praktyki w Radomiu

Biura Karier z pewnością pomagają w wejściu na rynek pracy i podpowiadają miejsca, gdzie można odbywać praktyki i staże. Ofert można szukać też na własna rękę. Poniżej podpowiemy, gdzie można zgłaszać się na praktyki oraz na jakich stronach internetowych najłatwiej znaleźć aktualne oferty.

 

FIRMY, INSTYTUCJE

Urząd Marszałkowski organizuje w czasie wakacji praktyki studenckie. Jest to autorski program samorządu Mazowsza i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród studentów. Poprzednio na jedno miejsce było trzech chętnych, ale praktyki może odbyć ponad sto osób. Praktyki organizowane są w siedzibie urzędu marszałkowskiego w stolicy oraz w delegaturach – czyli np. w Radomiu. Program skierowany jest dla studentów uczelni tak państwowych jak i prywatnych, jednak chętni muszą być zameldowani w województwie mazowieckim i mieć zaliczony pierwszy rok studiów. Praktyki można odbywać w kilku departamentach, kancelarii oraz delegaturach, jednak wybór miejsca praktyk powinien pokrywać się z aktualnie studiowanym kierunkiem. Największe szanse mają studenci takich kierunków jak prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka. Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim trwają miesiąc. W tym czasie praktykanci będą mieli szanse poznać specyfikę działania urzędu, stosowanie prawa administracyjnego w praktyce, zasady przepływu informacji podczas realizowania spraw urzędowych.

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. prowadzi nabór na praktyki zawodowe. Aby mieć szansę dostania się na praktyki należy złożyć wniosek o odbycie praktyki zawodowej, życiorys oraz program praktyk, który ma zawierać zakres wiedzy teoretycznej do opanowania oraz zakres umiejętności praktycznych jakie student ma opanować podczas trwania praktyki.

Komenda Główna Policji w Radomiu także przyjmuje studentów na praktyki, jak również osoby bezrobotne na staże i osoby na staże rehabilitacyjne/staże dla osób niepełnosprawnych. W ramach nieodpłatnych praktyk organizowane są praktyki studenckie, które pozwalają zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania policji. Zgłaszać na praktyki należy się przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed czasem odbycia praktyk. Chętni powinni złożyć w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, kserokopię dowodu osobistego, imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię, kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego. Kandydaci muszą też zgłosić się do odbywania praktyk w konkretnej komórce organizacyjnej KGP. Praktyki zaczynają się pierwszego lub szesnastego dnia miesiąca.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu organizuje zawodowe praktyki studenckie dla studentów uczelni publicznych, prywatnych i zawodowych. Praktyki są płatne i wynoszą od 150 do 400 złotych w zależności od ilości odbywanych na praktykach godzin. W czasie praktyk studenci mają szansę zapoznać się z pracą nowocześnie wyposażonego szpitala wielospecjalistycznego. Aby móc przystąpić do praktyk trzeba dostarczyć do Działu Organizacji i Nadzoru m. in. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych, potwierdzenia szczepienia WZW B oraz polisę OC/NNW.

 

STRONY INTERNETOWE

Z jakiegoś powodu nie chcesz lub nie możesz skorzystać z oferty Biura Karier, a szukasz pracy lub praktyk? Nic prostszego. Internet pełen jest stron, które pomogą ci znaleźć oferty dopasowane do twojego wykształcenia i doświadczenia. Warto zajrzeć chociażby na:

Praca.gratka.pl

Pracuj.pl

Praca.pl

Pupradom.pl

Gowork.pl

Otouczelnie.pl

Praca.money.pl

Gazetapraca.pl

Praca.gratka.pl

Infopraca.pl

Praca.egospodarka.pl

pl.jobrapido.com

Radomlokalnie.pl

Echodnia.eu

Cozadzien.pl

Radom24.pl

 

Komentarze (0)