Studia humanistyczne Bydgoszcz

Studia humanistyczne Bydgoszcz

Studia humanistyczne Bydgoszcz

Największy wybór studiów

humanistycznych w Bydgoszczy

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia humanistyczne Bydgoszcz | woj kujawsko pomorskie

Studia humanistyczne w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy są Studia humanistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HUMANISTYCZNE W BYDGOSZCZY

SORTOWANIE:

KIERUNKI HUMANISTYCZNE W BYDGOSZCZY

Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia humanistyczne w Bydgoszczy

W ramach rekrutacji na studia humanistyczne w Bydgoszczy, przeprowadzany jest popularny konkurs świadectw. Aby optymistycznie myśleć o przyjęciu do grona studentów, należy nieźle sobie radzić z językiem polskim, językiem obcym, historią, wiedzą o społeczeństwie czy geografią. Upewnijcie się jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na wybrany przez Was kierunek.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia humanistyczne niestacjonarne w Bydgoszczy

Kandydaci zainteresowani dziedzinami nauk humanistycznych powinni skierować uwagę na Bydgoszcz, ponieważ oferta studiów humanistycznych w tym mieście jest bardzo ciekawa i bardzo szeroka. To, co przemawia za podjęciem nauki w Bydgoszczy to także możliwość wyboru formy kształcenia.

Niestacjonarne studia humanistyczne w Bydgoszczy to długa lista kierunków, spośród których można wybrać taką, która interesuje nas najmocniej. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka dokładnie forma nauki będzie dla nas najlepsza? Dlaczego takie pytanie jest istotne?

Ponieważ studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Studia wieczorowe, jak sama nazwa podpowiada, odbywają się w godzinach popołudniowych, od poniedziałku do piątku. Studia zaoczne natomiast prowadzone są w weekendy, w ramach tzw. zjazdów. Z powodu tegoż podziału należy dokładnie zaznajamiać się z opisami kierunków, ponieważ bardzo często za określeniem studiów niestacjonarnych nie kryje się żadna dodatkowa informacja, co można rozumieć, iż jest to formuła studiów zaocznych.

A czym charakteryzują się studia zaoczne? W przypadku prowadzenia ich przez uczelnie publiczne, są to studia płatne. Ich koszt uzależniony jest od uczelni, wydziału, a także konkretnego kierunku. Co dalej? Nauka, a bardziej program kształcenia posiada dość zwarty charakter, gdyż studenci zaoczni muszą zrealizować ten sam materiał jak koledzy ze studiów dziennych.

Wymaga to nieco większej samodyscypliny, a także samodzielności, by również we własnym zakresie poszerzać wiadomości i przygotowywać się do kolejnych zajęć. Ale taka formuła kształcenia rozwija przydatne dzisiaj umiejętności, na czele z zarządzaniem czasu i organizowaniem pracy własnej.

czytaj dalej studia humanistyczne niestacjonarne (zaoczne) w Bydgoszczy

STUDIA HUMANISTYCZNE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia humanistyczne w Bydgoszczy?

Studia humanistyczne w Bydgoszczy to świetny pomysł dla osób z szerokimi zainteresowaniami. Filologia, socjologia, historia i wiele, wiele więcej kierunków znajdziecie w mieście, które przyciąga nie tylko ofertą edukacyjną, ale także ofertą ciekawego życia.

Studia humanistyczne w Bydgoszczy realizowane są na kilku uczelniach. Dowodzi to temu, iż kierunki te nie tracą na popularności. Zagadnień, które można poznać w trakcie nauki jest całą lista: Etnografia Polski, Analiza i interpretacja literaturoznawcza, Marketing terytorialny, Nieinwazyjne metody badań archeologicznych i wiele, wiele innych. Poszerzanie ofert kształcenia świadczy także o tym, że absolwenci studiów humanistycznych są coraz widoczniejsi na rynku pracy, należą do grupy coraz chętniej zatrudnianych, a ich umiejętności wykorzystywane są w różnych branżach.

Studia humanistyczne mają za zadanie pobudzić, rozwinąć, ukierunkować zainteresowania studenta. Nie powinny polegać wyłącznie na czytaniu kilkuset stron dziennie, bo właśnie takie podejście zniechęca do tej, jakże ważnej, dziedziny. Studia humanistyczne w Bydgoszczy to poszukiwania, zadawanie pytań i odkrywanie.

Bydgoszcz to nie tylko prężnie działający ośrodek akademicki i naukowy, ale także kulturalny. Działają tu, między innymi: opera, filharmonia, teatry, kina, muzea, galerie sztuki, orkiestry i zespoły muzyczne, a lista interesujących wydarzeń odbywających się w mieście jest długa. To sprawia, że studia humanistyczne w Bydgoszczy są jeszcze ciekawsze, gdyż można połączyć naukę na uczelni z własną nauką i odkrywaniem rzeczy ciekawych, które rozwiną naszą wiedzę.

 

Praca po studiach humanistycznych w Bydgoszczy

Humanista to osoba, która nabyła wiedzę z wielu różnych dziedzin, włada językami, zaznajomiona jest z innymi kulturami i obyczajami, a do tego łatwi się komunikuje i nawiązuje kontakty. Znalezienie zatrudnienia po studiach humanistycznych uzależnione jest od kierunki, w jakim się kształciliśmy.

Na przykład, absolwent kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków mogą znaleźć pracę w państwowych służbach ochrony zabytków, administracji państwowej i samorządowej. Dodatkowo, można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także  fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Będąc absolwentem Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa można znaleźć zatrudnienie w bibliotece, wydawnictwie, ośrodkach kultury czy w różnych typach centrach informacji i instytucji związanej z przetwarzaniem danych. A co robić po Filologii? Można pracować jako animator kultury, dziennikarz, krytyk literacki, kustosz, czy tłumacz. Wykształcenie humanistyczne daje możliwość szybszego i bardziej efektywnego rozpoznania oczekiwań i motywacji drugiej strony, dla której tworzy się produkt czy usługę.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY STUDIA HUMANISTYCZNE

Wydział Humanistyczny:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności: Reklama, promocja, rzecznictwo prasowe, Dziennikarstwo sportowe;
 • Filologia angielska;
 • Filologia rosyjska;
 • Germanistyka;
 • Lingwistyka stosowana;
 • Filologia polska. Specjalności: Edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw, Nauczycielska;
 • Historia. Specjalności: Historia ustroju i administracji, Nauczycielska;
 • Kulturoznawstwo. Specjalności: Filmowo- teatralna, Moda w kulturze;
 • Politologia. Specjalności: Reklama i Public Relations, Analityk polityczny;
 • Przewodnictwo i pilotaż turystyczny;
 • Regionalistyka europejska. Specjalności: Regionalistyka w Polsce, Regionalistyka w Unii Europejskiej;
 • Stosunki międzynarodowe. Specjalności: Dyplomacja i służba konsularna, Bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków. Specjalności: Eksploracja skarbów kultury, Zabytkoznawstwo;
 • Wojskoznawstwo. Specjalności: Wojsko, służby mundurowe i organizacje paramilitarne, Wojna a cywilizacja.

dowiedz się więcej 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:

 • Filozofia;
 • Informacja naukowa i Bibliotekoznawstwo. Specjalności: Społeczeństwo informacji i wiedzy, Współczesny obieg książki;
 • Socjologia. Specjalności: Badania społeczne i rynkowe, Innowacyjność w przestrzeni społecznej.

dowiedz się więcej 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

 • Pedagogika. Specjalności: Animacja społeczna i zarządzanie kulturą, Asystent osoby starszej, Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem, Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne, Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, Resocjalizacja;
 • Pedagogika wczesnoszkolna;
 • Praca socjalna.

dowiedz się więcej 

 


KUJAWSKO- POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

 • Pedagogika. Specjalności: Asystent rodziny i inne formy pieczy zastępczej, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Doradca zawodowy dla osób niepełnosprawnych, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Stosunki międzynarodowe;
 • Filologia. Specjalności: Angielska, Rosyjska, Germańska z językiem hiszpańskim;
 • Praca socjalna.

 


WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

 • Diagnoza i wsparcie rodziny;
 • Kryminologia;
 • Usługi społeczne;
 • Nowe media i audiowizualia;
 • Edukacja 2.0;
 • Psychopedagogika;
 • Filologia angielska;
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami nauczania języka angielskiego;
 • Resocjalizacja;
 • Lingwistyka stosowana.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W BYDGOSZCZY STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

 • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami języka angielskiego;
 • Psychologia w biznesie. Specjalności: Coaching i mentoring, Negocjacje i mediacje w biznesie, Psychologia menedżera, Psychologia zachowań konsumenckich.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

 

Komentarze (0)