Studia pedagogiczne Rzeszów

Studia pedagogiczne Rzeszów

Studia pedagogiczne Rzeszów

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia pedagogiczne Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia pedagogiczne w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA PEDAGOGICZNE W RZESZOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Nauki o rodzinie stacjonarne I stopnia
Pedagogika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Pedagogika specjalna stacjonarne jednolite
Praca socjalna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie są studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W RZESZOWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Rzeszowie

Proces rekrutacji stanowi konkurs świadectw maturalnych, zatem warto powalczyć o jak najlepsze oceny z przedmiotów, które brane są pod uwagę. A należą do nich, przede wszystkim, przedmioty humanistyczne, z naciskiem na języki; język polski i język obcy. Przyłóżcie się do nich najmocniej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W RZESZOWIE POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W RZESZOWIE

STUDIA PEDAGOGICZNE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

A
D
L
N
P
T
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Rzeszowie?

Studia pedagogiczne w Rzeszowie to nauka bycia otwartym. Otwartym na ludzi, ich problemy, potrzeby, marzenia. Wykwalifikowany pedagog to osoba składająca się z wielu cech, wielu umiejętności i szerokiej wiedzy, nawet na tematy, które na pierwszy rzut oka nie łączą się z ich pracą zawodową.

Aby zostać pedagogiem trzeba mieć „podejście”. To bardzo ważne słowo, bo w nim zawiera się cierpliwość, wrażliwość, szacunek do drugiego człowieka i chęć niesienia mu pomocy. Jeśli ktoś zada pytanie, czy studia pedagogiczne są potrzebne, to głośno i wyraźnie należy odpowiedzieć: „tak!”. Potwierdzeniem tego może być chociażby fakt, w jak wielu miejscach potrzebni są absolwenci tych studiów.

Przedszkola, ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, świetlice środowiskowe, szkoły, poradnie. Dorośli i dzieci zmagają się problemami, z którymi nierzadko nie potrafią poradzić sobie w pojedynkę. Wtedy do działania przystępuje pedagog, a jego wiedza i umiejętności są nieocenione.

I właśnie, przede wszystkim, dlatego kandydaci wybierają studia pedagogiczne. Chcą zgłębić jak najwięcej zagadnień, dowiedzieć się jak najwięcej by móc wspierać rozwój innych ludzi. Jeśli interesujesz się wieloaspektowych rozwojem człowieka i czujesz w sobie potrzebę niesienia pomocy innym, to przeczytaj jak wyglądają studia pedagogiczne w Rzeszowie.

 

Studia pedagogiczne w Rzeszowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunki pedagogiczne w Rzeszowie możesz studiować zarówno na pierwszym i drugim stopniu, jak i w formie studiów jednolitych magisterskich (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna). Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie, natomiast drugi stopień to studia magisterskie, które trwają dwa lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra.

Rzeszowskie uczelnie przedstawiają propozycje kierunków podyplomowych, które realizowane są w trybie niestacjonarnym w trakcie dwóch lub trzech semestrów. W ten sposób możesz studiować, na przykład diagnozę, terapię pedagogiczną i rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które mają już wykształcenie wyższe. Poszczególne kierunki studiów możesz realizować w trybie dziennym lub zaocznym. Kształcenie na studiach stacjonarnych odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast niestacjonarnie możesz studiować w weekendy. To Ty wybierasz tryb, który najbardziej Ci odpowiada.

czytaj dalej studia w Rzeszowie

 

Kierunki studiów pedagogicznych w Rzeszowie

W każdym mieście akademickim znajdziesz podobne studia pedagogiczne. Spowodowane jest to nie tylko popularnością danych kierunków, ale także zapotrzebowaniem na konkretnych specjalistów. W ofercie rzeszowskich uczelni znajdziesz przede wszystkim pedagogikę, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, pedagogikę specjalną, ale również nauki o rodzinie i pracę socjalną.

Placówki akademickie w Rzeszowie przygotowują ofertę studiów podyplomowych, które pozwolą Ci zdobyć dodatkowe kompetencje zawodowe w najbardziej interesujących Cię dziedzinach. Do tego typu kategorii kierunków zaliczyć możemy, na przykład: diagnozę, terapię pedagogiczną i rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, doradztwo zawodowe i coaching kariery, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesną interwencję.

Poszczególne kierunki studiów pedagogicznych rozwijane są także dzięki różnego rodzaju specjalizacjom. Wybierane specjalności pozwalają już na studiach zadecydować o ścieżce kariery, tak, by, w jak najwyższym stopniu, przygotować się do wymarzonego zawodu.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów pedagogicznych:

 • nauki o rodzinie
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna

czytaj dalej kierunki studiów w Rzeszowie

 

Gdzie studiować kierunki pedagogiczne w Rzeszowie?

Poszczególne kierunki pedagogiczne w Rzeszowie możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prócz najważniejszych kierunków, znajdziesz tu szereg specjalizacji, które pozwolą Ci rozwijać się w najciekawszych dla Ciebie zagadnieniach, a także studia podyplomowe, które stanowią dopełnienie wiedzy w danej dziedzinie i wpływają na awans zawodowy bądź przebranżowienie. Propozycje studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki i nauk jej pokrewnych znajdziesz także w Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

Uniwersytet Rzeszowski jest doskonale przystosowany technologicznie i merytorycznie do prowadzenia kształcenia w zakresie studiów pedagogicznych. Wyspecjalizowana kadra akademicka dba o opracowanie programu studiów, który umożliwia zdobycie wszelkiego rodzaju kompetencji zawodowych. Uniwersytet dba także o rozwój studentów poza murami uczelni, dlatego organizuje różnego rodzaju wydarzenia, konferencje naukowe i praktyki zawodowe. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą kształcenia uczelni w Rzeszowie.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki pedagogiczne w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Jak wybrać studia pedagogiczne w Rzeszowie, aby mieć dobrą pracę?

Studia pedagogiczne przeznaczone są dla pasjonatów, osób o szczególnych predyspozycjach interpersonalnych i empatycznej osobowości, która skłania do pracy z drugim człowiekiem. Wybierając kierunek studiów, warto wziąć pod uwagę własne zainteresowania, ponieważ dzięki temu studenci chętnie podejmują edukację w danym zakresie, a absolwenci mogą liczyć na satysfakcję zawodową płynącą z rozwijającej się prężnie kariery zawodowej.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • asystent rodzinny
 • nauczyciel klas początkowych
 • wychowawca przedszkolny
 • doradca
 • wychowawca w placówkach opiekuńczych
 • opiekun w żłobkach
 • coach
 • pedagog specjalny
 • pedagog szkolny
 • animator kultury
 • pracownik socjalny

 

Poszczególne kierunki pedagogiczne związane są stricte z pracą z drugim człowiekiem w każdym wieku i na różnych etapach rozwoju. Miejsc pracy dla absolwentów tego typu studiów jest bardzo wiele. Możesz być zatrudniony/a na przykład w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych, placówkach opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych i zakładach karnych.

Jak widzisz wykwalifikowani pedagodzy i specjaliści ds. rodziny nie są potrzebni tylko w szkołach, ale i w różnych ośrodkach wychowawczych, a nawet w więzieniu. W ramach kształcenia pedagogicznego możesz realizować nie tylko pedagogikę i jej podobne kierunki, ale także pracę socjalną czy nauki o wychowaniu. Decydując się na konkretny kierunek, warto wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na danego specjalistę na rynku pracy.

Współpraca z hipotetycznymi pracodawcami pomaga uczelniom w Rzeszowie określić, jaka wiedza i umiejętności są najbardziej pożądane, a tym samym przekładają się na dobrze płatną pracę w zawodzie. Absolwenci pedagogiki mogą się także przebranżowić oraz zdobywać różne doświadczenia dzięki specjalizacjom i studiom podyplomowym. Możliwości jest naprawdę wiele i w każdej dziedzinie można osiągnąć sukces.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Rzeszowie?

Uczelnie w Rzeszowie reprezentują wysoki poziom kształcenia. Pamiętaj jednak, że każdy z ośrodków akademickich przedstawia oryginalną ofertę, która nie zawsze wypełniona jest takimi samymi kierunkami studiów. Poszczególne placówki odznaczają się odrębnymi kadrami akademickimi i unikatowym spojrzeniem na dydaktykę, co podkreślane jest w programach studiów.

Studia pedagogiczne możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Rzeszowskim, ale niektóre kierunki podyplomowe znajdziesz także w Centrum Usług Dydaktycznych. Pamiętaj, że warto zapoznać się z daną placówką akademicką oraz podlegającymi jej wydziałami. Sprawdź, jak wyposażone są ośrodki akademickie, czy mają dostęp do najnowszych technologii i czy dbają o wyposażenie bibliotek.

Zweryfikuj proponowane programy studiów, ofertę zajęć pozauczelnianych, programy stażowe i stypendialne, a także możliwości wymian krajowych i zagranicznych. Zwróć również uwagę na poziom techniczny i merytoryczny uczelni, tak, by nauki pedagogiczne były realizowane na najwyższym poziomie.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia pedagogiczne w Rzeszowie?

Rzeszów to bardzo popularne miasto mieszczące się w południowo-wschodniej Polsce. Mimo że jest to miejsce stricte historyczne, nie stroni od innowacji. Znajduje się w nim wiele uczelni prywatnych i publicznych, a każda z nich reprezentuje wysoki poziom kształcenia i stawia na rozwój nie tylko w kwestiach stricte badawczych, ale i merytorycznych.

Tak jak inne miasta akademickie, Rzeszów dba o swoich studentów, zapewniając im różnego typu atrakcje, które urozmaicają lata nauki i godziny spędzane w bibliotece. Czekają na Ciebie wydarzenia sportowe, kulturalne, imprezy masowe, ale także targi pracy, które być może pomogą Ci zdecydować, jaki zawód wybrać po ukończeniu studiów.

Władze miasta chętnie współpracują z uczelniami i przyszłymi pracodawcami absolwentów, przygotowując programy stażowe i oferty praktyk, które studentom i absolwentom pozwalają zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe, a tym samym wpływają na ich rozwój na tle egzystencjalnym i interpersonalnym. Studia pedagogiczne są specyficzne i wymagają dużego zaangażowania w pracy z drugim człowiekiem.

Uczelnie zachęcają również do rozwoju badawczego poprzez udział w konferencjach naukowych, grantach badawczych, kołach naukowych. Studenci kierunków odnoszących się do nauk pedagogicznych i społecznych często prowadzą badania i ankiety społeczne, a także różnego rodzaju dyskusje i spotkania z ludźmi ważnymi z perspektywy społecznej, politycznej, edukacyjnej, kulturowej.

Studiowanie to jeden z najważniejszych okresów w życiu rozwijającego się człowieka. To czas zawiązywania najtrwalszych przyjaźni i poznawania ludzi istotnych dla rozwoju naszej kariery zawodowej. Na studiach masz szansę zgłębiać swoje zainteresowania, ale także zdobyć zupełnie nowe. Warto podjąć takie wyzwanie i kształcić się na uczelniach wyższych w Rzeszowie.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach pedagogicznych w Rzeszowie

Studia pedagogiczne niemal każdego roku poszerzają swoją ofertę kształcenia. To efekt zmieniającego się świata i potrzeby nowych, wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach, które dopiero są przez człowieka badane i odkrywane.

W zależności o specjalności kierunków, w których jesteście wykształceni, możecie podjąć pracę w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, sądownictwie, urzędach pracy, agencjach doradztwa zawodowego i personalnego, agencjach pośrednictwa pracy, placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych i opiekuńczo- resocjalizacyjnych, policji, instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym, organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, przedszkolach integracyjnych, agencjach pracy tymczasowej, fundacjach i stowarzyszeniach, ośrodkach kultury, placówkach służby zdrowia. Jak widać, dróg kariery zawodowej jest bardzo wiele, a zmieniający się świat stawia kolejne wyzwania.

Pracy dla wykwalifikowanych pedagogów nie zabraknie, bo nie jesteśmy wszyscy tacy sami, inaczej reagujemy, inaczej radzimy sobie ze stresem, a jest on już niemal obowiązkową cząstką naszego życia. Ktoś musi nam pomagać. A będą to absolwenci studiów pedagogicznych.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Pedagogiczny:

 • Pedagogika medialna;
 • Pedagogika opiekuńczo;
 • Pedagogika pracy;
 • Pedagogika resocjalizacyjna;
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Edukacja i rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej;
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem;
 • Nauki o rodzinie.

dowiedz się więcej 

Uniwersytet Rzeszowski, w zakresie studiów pedagogicznych, realizuje także studia podyplomowe, na kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja przedszkolna, Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, Terapia pedagogiczna, Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nauczanie techniki w szkole, Nauczanie programowania w szkole, Nauczanie informatyki w szkole, Nauczanie plastyki w szkole, Nauczanie biologii w szkole.  

 


CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH W RZESZOWIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie oferuje zakres studiów podyplomowych. Naturalnie, podstawą rozpoczęcia nauki jest posiadanie dyplomu szkoły wyższej. Wśród proponowanych kierunków kształcenia znajdują się: Andragogika, Arteterapia, Doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa, Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, Oligofrenopedagogika, Organizacja i zarządzanie oświatą, Pedagogika lecznicza, Pedagogika pracy opiekuńczo- wychowawczej, Przygotowanie pedagogiczne, Rytmika w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Socjoterapia z resocjalizacją, Surdopedagogika, Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Tyflopedagogika, Wczesne nauczanie języka angielskiego, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)