Ekonomia - Łódź

Ekonomia - Łódź

Ekonomia - Łódź

Studia w Łodzi

ekonomia 

Odkryj ekonomię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Ekonomia w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 230 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3800 zł do 4680 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku ekonomia zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, społecznych i ekonomicznych. W trakcie studiów dowiedzą się więcej na temat mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów i rachunkowości. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk ekonomicznych i biznesowych, a także rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci znajdą zatrudnienie w bankowości, instytucjach finansowych i ubezpieczniowych oraz w agencjach konsultingowych i kredytowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z biurami rachunkowymi. Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej.

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Jednostka prowadząca

Ekonomia +

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wydział w Kaliszu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania na kierunek Ekonomia w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku ekonomia, na większości łódzkich uczelni w procesie rekrutacji brane są pod uwagę maturalne osiągnięcia przede wszystkim z matematyki – mimo, że ekonomia nie jest stricte matematyczną nauką, wiele jej odłamów bazuje na owocach pracy matematycznych naukowców. 

Warto również poświęcić trochę więcej czasu na naukę języka obcego, informatyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie – te przedmioty również odgrywają dużą rolę w procesie rekrutacyjnym na większości uczelni w Łodzi.

 

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 

 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • WOS
 • język obcy
 • informatyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Łodzi - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Łodzi?

Mimo iż sama ekonomia jest nauką ścisłą, to obszerne tematycznie studia ekonomiczne łączą w sobie nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne. Z gruntu matematyczna statystyka i analiza są na porządku dziennym, jednak studia ekonomiczne w bardzo dużym stopniu opierają się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii.

Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Wszystko to implikuje fakt, że studia ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich w celu jak najlepszego wywiązywania się z pełnienia odpowiedzialnej roli współczesnego ekonomisty.

Nie umiesz zdecydować się co do jednej dziedziny nauki, którą chciałbyś zagłębiać? Nigdy nie miałeś problemów z nauką matematyki, geografii i WOSu? Pasjonują cię dokonania współczesnych ekonomistów i chciałbyś brać czynny udział w szerzeniu nauk ekonomicznych? Jeśli tak, to studia ekonomiczne w Łodzi mogą okazać się dobrym wyborem

Sposób prowadzenia wykładów i zajęć oraz sama tematyka poruszana w trakcie studiów ekonomicznych może się nieznacznie różnić w zależności od wyboru łódzkiej uczelni, która oferuje możliwość podjęcia studiów na tym kierunku.

Prawdopodonie przygodę z ekonomią rozpoczniesz od gruntownej powtórki wiadomości matematycznych, które miałeś okazję zgłębić w trakcie wcześniejszych etapów edukacji. Nacisk na posługiwanie się doskonałymi umiejętnościami z zakresu królowej nauk nauczą cię logicznego i analitycznego myślenia, a także zapewni szereg narzędzi potrzebnych do rozwiązywania ekonomicznych problemów współczesnego świata.

 

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

2. Program studiów i przedmioty

Mogłoby się zdawać, że kształcenie na studiach ekonomicznych w Łodzi to jedynie nudna nauka matematycznych prawidłowości oraz obsługi programów statystycznych umożliwiających wykonywanie skomplikowanych analiz.

Nic bardziej mylnego, bowiem siatka studiów ekonomicznych na dowolnie wybranej uczelni w Łodzi zawiera nie tylko czystą ekonomię, ale także chociażby analitykę gospodarczą, której zagłębienie wymaga gruntownej wiedzy gospodarczej. Ekonometria – oparta w głównej mierze na matematyce i oferowanych przez nią narzędziach.

Europeistyka, będąca jednym z przedmiotów wiodących zwłaszcza na początkowym etapie studiów na większości łódzkich uczelni, która oparta jest w znacznej mierze na przedmiotach społecznych, a nawet humanistycznych. 

 

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

3. Nabywane umiejętności

Przyszły absolwent powinien dysponować szeroką wiedzą z obszaru gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi – jest to szczególnie ważne w obliczu faktu, że ekonomia w dużej mierze opiera się na korelacjach występujących między ludźmi i pieniędzmi.

Zajęcia warsztatowe z przeprowadzania analiz dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji obsadzonych w kanonach nauk ekonomicznych dadzą ci nie tylko praktyczne umiejętności kluczowe dla przyszłego zawodu, ale również nauczą skutecznej pracy w grupie, co wzmocni twoje kompetencje interpersonalne i pozwoli na nawiązywanie istotnej sieci kontaktów.

Jako że ekonomia nie mogłaby istnieć bez wspomagania naukami statystycznymi, powinieneś przygotować się na poszerzenie wiedzy matematycznej o umiejętność przeprowadzania procesów badań statystycznych, wykonywania prezentacji tabelarycznych i graficznych danych statystycznych oraz poprawnego wykorzystywania wyników badań statystycznych.

Sam widzisz, że studia ekonomiczne w Łodzi nie należą do najłatwiejszych, jednak żaden pracodawca nie chciałby zatrudnić absolwenta z niedostatecznie ugruntowaną wiedzą, niezdolnego do wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Ty, jako przyszły absolwent łódzkich studiów ekonomicznych, z pewnością nie będziesz musiał się o to obawiać!

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Łodzi?

Studia na kierunku Ekonomia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Jak większość kierunków studiów, ekonomia dzieli się na studia I i II stopnia – tak też jest na wszystkich uczelniach w Łodzi, które oferują możliwość podjęcia studiów właśnie na tym kierunku. Studia I stopnia trwają 3 lata, a ich absolwent może pochwalić się uzyskaniem tytułu licencjata uprawniającego do podjęcia dowolnej pracy w branży wymagającej wiedzy ekonomicznej.

Studia II stopnia trwają jedynie 2 lata i powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie głodnych wiedzy absolwentów studiów I stopnia na dalszą naukę. Ukończenie ekonomicznych studiów II stopnia na wszystkich łódzkich uczelniach zostaje zwieńczone uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii.

Jaka praca po studiach na Kierunku Ekonomia w Łodzi?

Jaka praca po studiach na Kierunku Ekonomia w Łodzi?

Studia ekonomiczne, ze względu na ich interdyscyplinarność, dają jedno z najszerszych pól działania, jeśli chodzi o szukanie pracy. Z uwagi na to, że ekonomia jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów, wiele łódzkich uczelni postanowiło wprowadzić ten profil kształcenia do oferowanych kierunków.

 

Nawet najbardziej niezdecydowany i wybredny absolwent z pewnością będzie w stanie znaleźć zawód idealnie odpowiadający jego oczekiwaniom finansowym i aspiracjom w kwestii samorozwoju oraz uczelnię, której program najbardziej przypadnie do gustu.

 

 

W zależności od osobistych preferencji, po ekonomii ukończonej na jakiejkolwiek uczelni w Łodzi można rozwijać karierę w:

 • księgowości
 • rachunkowości zarządczej
 • controllingu
 • biurach rachunkowych
 • firmach doradczych,
 • urzędach skarbowych
 • biurach maklerskich
 • biurach konsultingowych lub rachunkowych
 • firmach sektora prywatnego
 • korporacjach
 • bankach i instytucjach sektora finansowego
 • organizacjach trzeciego sektora
 • firmach zajmujących się doradztwem personalnym
 • działach HR
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach administracji publicznej i samorządowej

 

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

Nic nie stanie również na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej, do wstępnego prowadzenia której będziesz dobrze przygotowany.

 

Gdzie studiować na kierunku Ekonomia w Łodzi?

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Łodzi?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Aby dostać się na studia ekonomiczne w Łodzi trzeba przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji, który różni się nieznacznie w zależności od wyboru trybu studiów oraz stopnia, na który chce aplikować dany kandydat.

Przygotowania do aplikacji na jakiekolwiek studia należy zacząć odpowiednio wcześnie, aby być w stanie osiągnąć wysokie wyniki z egzaminu maturalnego z kluczowych dla danego kierunku przedmiotów. W przypadku studiów ekonomicznych, na większości łódzkich uczelnisą to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. 

Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym z kilku etapów rekrutacji jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

 

O wiele łatwiejszy start mają finaliści lub laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, zwalniających z egzaminu maturalnego, z którego w związku z osiągnięciem wysokiego miejsca, odgórnie otrzymuje się wynik stuprocentowy.

 

Szczęśliwcy, którzy odnaleźli swoje nazwisko na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Łodzi, dostarczą odpowiednie dokumenty na podany przez uczelnię adres, w określonym dniu i przedziale godzinowym. Podstawowe dokumenty, jakie należy złożyć na biurku komisji rekrutacyjnej w przypadku aplikantów na studia I stopnia to: kserokopia świadectwa maturalnego, dowodu osobistego, fotografia o określonych przez uczelnię wymiarach oraz oryginał wymienionych wcześniej dokumentów.

Kandydaci na studia II stopnia wybierani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów I stopnia ze studiów ekonomicznych i pokrewnych.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

ekonomia studia online w Łodzi

studia ekonomiczne w Łodzi

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku ekonomia w Łodzi - zaoczne (niestacjonarne)

W zależności od wybranej uczelni kierunek ekonomia w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. J

eśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i informatyce, a także naukach polityczno-społecznych.

dowiedz się więcej na temat kierunku ekonomia studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku ekonomia w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi.

Czesne za rok studiów z zakresu ekonomii możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku ekonomia - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na Kierunku Ekonomia w Łodzi?

Wybór idealnego dla siebie kierunku studiów przysparza wielu problemów maturzystom. Nic dziwnego – młody wiek przyszłych studentów oraz niewielkie doświadczenie życiowe nie ułatwiają sprawy.

 

Michał, absolwent studiów ekonomicznych w Łodzi mówi:

"W wyborze należy kierować się przede wszystkim własnymi marzeniami. Pomimo tego, że rodzice odradzali mi wybór kształcenia na kierunku ekonomicznym w Łodzi, zrobiłem wedle własnego uznania. Dzisiaj mam dobrze płatną pracę i jeśli miałbym stanąć przed tym wyborem raz jeszcze, byłby on dokładnie taki sam".

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

 

Komentarze (0)