Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Bydgoszcz

Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Bydgoszcz

Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

finanse i rachunkowość

Odkryj finanse i rachunkowość w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

29.12.2021

Finanse i rachunkowość studia I stopnia Bydgoszcz 2022 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszcz?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

W zależności od wybranej uczelni kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Uczelnie prywatne oczekują złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Uczelnie publiczne prowadzą ranking punktów, który prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, uwzględnia również przedmioty dodatkowe, takie jak chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Finanse i rachunkowość to praktyczna propozycja kształcenia, która odpowiada na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Specjaliści w tym zakresie będą wyspecjalizowani w księgowości i analizie finansowej. Bez problemu odnajdą się na rynku finansowym oraz zajmą się rachunkowością w controllingu. Zdobywana wiedza i kompetencje pozwolą budować własne przedsiębiorstwo.

Studia ekonomiczne są idealna dla umysłów ścisłych. Odnajdą się na nich osoby, które swoją przyszłość zawodową chcą powiązać z szeroko pojmowanym biznesem i działalnością gospodarczą. Od kandydatów wymaga się analitycznego, logicznego myślenia, a także komunikatywności. Kierunek wymaga również zainteresowania nowościami technologicznymi, ponieważ niemal każda branża nastawiona jest na techniczny, zwłaszcza w zakresie najnowszych oprogramowań komputerowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości uchodzą za jedne z najpopularniejszych, zwłaszcza że wykształcenie w tym zakresie jest niezwykle cenne dla rozwijającej się gospodarce i księgowości. Uczelnie w Bydgoszczy starają się zapewnić wysoki poziom kształcenia, a interdyscyplinarnie ustalany program kształcenia opracowywany jest przez wyspecjalizowane kadry akademickie. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • ekonometria i prognozowanie,
 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego,
 • matematyka finansowa,
 • analiza finansowa,
 • podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,
 • podatki w działalności gospodarczej,
 • finanse publiczne.

Studenci uczęszczają na przedmioty obligatoryjne, fakultatywne i specjalizacyjne. Teoretyczne kształcenie weryfikują w trakcie obowiązkowej praktyki zawodowej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak finanse i rachunkowość możesz realizować w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Ukończenie tego etapu wiąże się z tytułem licencjata i umożliwia rozpoczęcie kariery zawodowej w ograniczonym zakresie, a także dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Na absolwentów finansów i rachunkowości czeka bardzo wiele ofert pracy. Szczycą się oni wykształceniem i umiejętnościami w zakresie finansów i rachunkowości, ewidencji operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych i dokonywania rozliczeń, efektywnego zarządzania finansami.

Miejsce zatrudnienia niejednokrotnie uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Studia w Bydgoszczy przygotowują absolwentów do pracy w charakterze:

 • doradcy finansowo-inwestycyjnego,
 • specjalisty w dziale analiz ekonomicznych,
 • analityka finansowego,
 • audytora,
 • pracownika biura rachunkowego,
 • pracownika kancelarii podatkowej,
 • analityka w izbie kontroli skarbowej,
 • analityka w urzędzie skarbowym.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, firmach ubezpieczeniowych, urzędach administracji centralnej i lokalnej.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Bydgoska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)