Biblia matura 2023

Biblia matura 2023

Biblia matura 2023

13.01.2023

Biblia matura 2023

Matura zdecydowanie jest najważniejszym egzaminem na ścieżce edukacyjnej każdego ucznia. Wszyscy maturzyści chcą się więc przygotować do niej jak najlepiej. Podczas powtórek do egzaminu z języka polskiego niezwykle ważne jest powtórzenie lektur, które mogą pojawić się na tym egzaminie.

Choć były one omawiane podczas lekcji języka polskiego, większość uczniów z pewnością zapomniała już część informacji dotyczących każdej z lektur. Dlatego przed maturą przyda się "pigułka wiedzy" w postaci różnego rodzaju opracowań i streszczeń.

Dziełem, z którym musi zapoznać się każdy uczeń jest Biblia, a właściwie jej fragmenty. To właśnie na podstawie tych tekstów mogą być układane polecenia do zadań maturalnych, z którymi później będzie musiał zmierzyć się uczeń. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat, a także pytania jawne, które mogą pojawić się na egzaminie dojrzałości z języka polskiego w formie ustnej.

Lista pytań jawnych do lektury

Lista pytań jawnych, które mogą pojawić się na maturze z języka polskiego w 2023 roku w nawiązaniu do Biblii.

 1. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 2. Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 3. Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 4. Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 5. Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 6. Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 7. Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 8. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 9. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 10. Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

 11. Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Najważniejsze motywy z Biblii

Biblia jest bogata w motywy literackie i uniwersalne historie. Na maturze uczeń musi znać podstawowe motywy literackie z Biblii. Poniżej prezentujemy więc najważniejsze z nich, które uczeń będzie mógł wykorzystać w swojej pracy maturalnej.

 

Najważniejsze motywy z Biblii:

 • Motyw kary (wygnacie z Raju; historia Sodomy i Gomory)
 • Motyw miłości (Pieśń nad Pieśniami; Ewangelia jako źródło miłości)
 • Motyw ojca (Bóg Ojciec; przypowieść o synu marnotrawnym)
 • Motyw miłosierdzia (przypowieść o miłosiernym samarytaninie; Jezus okazuje miłosierdzie cudzołożnicy)
 • Motyw wędrówki (wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej; wjazd Jezusa do Jerozolimy)
 • Motyw cierpienia (historia Hioba; cierpienie Jezusa)
 • Motyw władzy (władza Heroda; władza Jezusa)
 • Motyw zbrodni (historia Kaina i Abla; zbrodnia Judasza)
 • Motyw stworzeń nadprzyrodzonych (zwiastowanie Maryi; Anioł Zmartwychwstania)
 • Motyw przyjaźni (człowiek jako przyjaciel Jezusa; Marta, Maria i Łazarz – są prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa).

Zagadnienia, które mogą się pojawić na maturze z języka polskiego w 2023 roku:

 • Zjawisko profetyzmu, biblijni prorocy.
 • Przesłanie Księgi Hioba – o niezawinionym cierpieniu.
 • Cierpienie w Biblii i postawy ludzkie wobec niego.
 • Wizja człowieka w Księdze Psalmów.
 • Wizja człowieka i świata w Księdze Koheleta.
 • Pieśń nad Pieśniami – różne interpretacje.
 • Przypowieści biblijne i zawarte w nich prawdy (Przypowieść o siewcy, Przypowieść o synu marnotrawnym, Przypowieść o ziarnku gorczycy, Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, Przypowieść o dobrej i złej budowli, Przypowieść o wdowim groszu, Przypowieść o robotnikach w winnicy, Przypowieść o talentach, Przypowieść o celniku i faryzeuszu).
 • Symbolika i znaczenie Apokalipsy św. Jana.
 • Dobro i zło – według mitologii starożytnej Grecji i według Biblii.
 • Jakie uniwersalne postawy i wartości ukazuje Biblia?
 • Rola Biblii w kulturze.

Główni bohaterowie

Wybrani bohaterowie Starego Testamentu:

 • Noe
 • Abraham
 • Józef
 • Mojżesz
 • Dawid,
 • Salomon.

 

Wybrani bohaterowie Nowego Testamentu:

 • Chrystus
 • Maryja, Matka Boska,
 • Apostołowie,
 • święty Piotr,
 • Judasz,
 • Ewangeliści,
 • Święty Paweł,
 • Jan Chrzciciel,
 • Herodiada,
 • Piłat.

Czas i miejsce akcji

Najstarsze fragmenty Starego Testamentu mogły być zapisane już ok. X w. p.n.e., ale większość ksiąg powstała w V–II w. p.n.e. Nowy Testament niemal w całości powstał w 2. połowie I w.

Najważniejsze wątki

 • Najważniejsze wizje człowieka,
 • Koncepcja dobra i zła,
 • Koncepcja cierpienia,
 • Początek – czyli stworzenie świata według Biblii,
 • Grzech pierworodny,
 • Historia Kaina i Abla,
 • Zniszczenie Sodomy i Gomory,
 • Ofiarowania Izaaka,
 • Wyjście z Egiptu i wędrówka do Ziemi Obiecanej,
 • Zburzenie Jerycha,
 • Wznoszenie Wieży Babel.

Biblia na maturach w latach ubiegłych (jakie pytania itp.)

Biblia nie pojawiła się w ciągu ostatnich lat na właściwym egzaminie maturalnym, jednak takie zadnie znalazło się w arkuszu matury próbnej w Formule 2023 z września 2022 roku. Polecenia brzmiało następująco: „Do jakich ksiąg biblijnych nawiązują podane fragmenty wierszy? Każdemu z fragmentów wierszy A–C przyporządkuj po jednym tytule księgi biblijnej wybranej spośród 1–4. Wpisz wybrany numer księgi biblijnej w odpowiednie miejsce w tabeli.

 

Fragmenty wierszy to:

Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, Wszystko to minie jako polna trawa. Jan Kochanowski, O żywocie ludzkim

Panie dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny. Zbigniew Herbert, Modlitwa Pana Cogito – podróżnika

Sądź, Sprawiedliwy! Krusz światów posady. Jan Kasprowicz, Dies irae

 

Tytuł księgi biblijnej:

 1. Księga Rodzaju

 2. Księga Koheleta

 3. Pieśń nad Pieśniami

 4. Apokalipsa św. Jana

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

W sieci nie pojawiają się opinie maturzystów zdających egzamin dojrzałości w latach ubiegłych na temat Biblii. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że fragmenty tego tekstu literackiego nie pojawiają się zbyt często na tym egzaminie.

Biblia uchodzi jednak za trudne dzieło dla uczniów, część z nich ma problemy z interpretacją jej fragmentów. Pojawiają się w niej w dodatku różne motywy, pojęcia, symbole, co jest dodatkowym utrudnieniem dla maturzystów.

Zobacz także

matura z języka polskiego 2023 - poziom podstawowy

matura z języka polskiego 2023 - poziom rozszerzony

matura ustna z języka polskiego 2023

harmonogram matur 2023

matura 2023 - arkusze

wyniki matur 2023

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie