Matura poprawkowa z języka angielskiego 2023

Matura poprawkowa z języka angielskiego 2023

Matura poprawkowa z języka angielskiego 2023

08.09.2023

Matura poprawkowa z języka angielskiego 2023

21 sierpnia 2023 r. rozpoczęły się matury poprawkowe. W poniedziałek absolwenci szkół średnich podeszli do egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego oraz języka polskiego. Natomiast 22 sierpnia 2023 r. odbył się poprawkowy egzamin pisemny z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Do matury przystąpili absolwenci, którzy pisali egzamin w "starej" formule 2015 oraz "nowej" formule 2023. 
 

Egzamin poprawkowy

Matura w terminie podstawowym odbyła się w maju, zdający poznali swoje wyniki w lipcu. Niektórzy musieli zmierzyć się z trudnym werdyktem: egzamin zdany na mniej niż 30%. To właśnie ci absolwenci szkół średnich podeszli do sierpniowej poprawki. Absolwent szkoły średniej pragnący przystąpić do matury poprawkowej, mógł uzyskać negatywny wynik z tylko i wyłącznie jednego egzaminu podstawowego. Wynik poniżej 30% z dwóch lub więcej egzaminów dyskwalifikował go i zmuszał do ponownego podejścia do egzaminu w przyszłym roku. Jak podała Centralna Komisja Edukacyjna, chęć przystąpienia do matury poprawkowej zadeklarowało ponad 31 tysięcy abiturientów. Finalnie do sierpniowej matury podeszło 28 604 osób. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 8 września 2023 roku. 
 

Matura poprawkowa z języka angielskiego 

Matura poprawkowa z języka angielskiego w części pisemnej rozpoczęła się we wtorek 22 sierpnia 20232 r. o godzinie 9:00. Zdający zasiedli do arkuszy w formule 2015 oraz 2023, zarówno w starej formule, jak i w nowej na rozwiązanie zadań mieli 120 minut. W formule 2015 absolwenci szkół średnich mieli do rozwiązania 10 zadań, a maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosiła 50. Natomiast w formule 2015 abiturienci musieli zmierzyć się z 12 zadaniami, za ich poprawne rozwiązanie mogli uzyskać 60 punktów. W obydwóch przypadkach w arkuszu znalazła się część słuchowa, część pracy z tekstem oraz część otwartej wypowiedzi pisemnej.
W arkuszu znalazły się pytania typu: dopasuj nagłówki do tekstu, samodzielne uzupełnianie luk, uzupełnianie luk według podanych odpowiedzi oraz wybieranie poprawnego tłumaczenia wyrażenia. Polecenie w części otwartej wypowiedzi pisemnej było jednakowe dla formuły 2015 i 2023. Zdający musieli napisać e-maila do kolegi z Anglii, w którym powinni zawrzeć:
  • powód, dla którego zdecydował się na podróż kamperem po Polsce ze swoim bratem,
  • opis swoich przygotowań do podróży,
  • relację niespodziewanego spotkania w podróży
  • zachętę do przyszłorocznej podróży.

Wypowiedź pisemna abiturientów powinna mieścić się w limicie 80-130 wyrazów. Wypowiedź pisemna zdającego była oceniana pod względem pełnego przekazania informacji zawartych w poleceniu, spójności i logiki wypowiedzi, zakresu środków językowych i poprawnosi ich użycia.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia