Arteterapia. Nowy kierunek w Akademii Ignatianum w Krakowie

Arteterapia. Nowy kierunek w Akademii Ignatianum w Krakowie

Studia Kraków - Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia Kraków - Akademia Ignatianum w Krakowie

Arteterapia. Nowy kierunek w Akademii Ignatianum w Krakowie

Od roku akademickiego 2021 / 2022 oferta dydaktyczna Akademii Ignatianum w Krakowie powiększy się o nowy kierunek – Arteterapię, realizowaną na bezpłatnych studiach drugiego stopnia w trybie stacjonarnym.

Kierunek dedykowany będzie absolwentom pierwszego stopnia studiów, po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, zainteresowanych sztuką i jej terapeutycznym wymiarem. Celem kształcenia będzie nabycie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli Pedagoga- arteterapeuty.

Nowy kierunek, prowadzony przez Instytut Nauk o Wychowaniu będzie zakładał dwie ścieżki kształcenia: Arteterapię z twórczą resocjalizacją oraz Arteterapię w procesie wspomagania rozwoju, po ukończeniu których absolwenci będą mogli pracować między innymi w placówkach edukacyjnych, placówkach kulturalno- oświatowych, warsztatach terapii zajęciowej, czy ośrodkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych.

Jak będzie wyglądać rekrutacja? Od kandydatów na Arteterapię wymagane będzie złożenie portfolio. Przykłady prac artystycznych powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranej dziedzinie sztuki. W przypadku dużej liczby chętnych będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kandydatów, ich planów zawodowych, jak również doświadczenia pedagogicznego i arteterapeutycznego.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji dostępnych będzie pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja

 

Komentarze (0)