Prototyp robota inspekcyjnego dla Straży Pożarnej opracowany przez studenta PRz

Prototyp robota inspekcyjnego dla Straży Pożarnej opracowany przez studenta PRz

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Prototyp robota inspekcyjnego dla Straży Pożarnej opracowany przez studenta PRz

Sebastian Jakubowski, student kierunku mechatronika na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, stworzył prototyp robota inspekcyjnego dla straży pożarnej. Projekt powstał w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej.

Student podkreśla, że do stworzenia prototypu zainspirował go wywiad ze starszym aspirantem sztabowym Piotrem Caboniem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, w którym zostały poruszone problemy, z jakimi strażacy napotykają się podczas prac na terenach objętych skażeniem gazami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia człowieka.

Robot, którego prototyp stworzył Sebastian Jakubowski, może być wykorzystywany podczas akcji ratunkowych przy wycieku gazu i innych substancji. Prace nad jego stworzeniem trwały półtora roku i obejmowały:

  • zdefiniowanie problematyki oraz założeń projektowych;

  • analizę istniejących rozwiązań robotyki mobilnej;

  • budowę prototypu;

  • napisanie oprogramowania;

  • omówienie kwestii dostosowania do warunków rzeczywistej akcji ratunkowej;

  • rzeczywiste testy.

 

W trakcie tworzenia prototypu Sebastian Jakubowski korzystał ze zdobyczy wielu nauk – mechaniki, elektroniki, tworzenia oprogramowania czy sterowania robota. Ich równoległe wykorzystywanie pomogło we właściwym dopasowaniu wszystkich elementów i przyspieszyć proces prototypowania.

Urządzenie zostało wyposażone w czterokołowe podwozie, układ sterowania, układ zasilania, mikrokomputer, odpowiednią sensorykę, system wizyjny oraz niezbędne zabezpieczenia. Samo oprogramowanie robota jest napisane w języku Python3. Robot przygotowany jest do monitorowania upadków, dotknięć, kolizji oraz pozwala na wysyłanie informacji do operatora. Komunikacja z komputerem odbywa się za pośrednictwem długiego przewodu zabezpieczonego rurą karbowaną. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie odnalezienie robota oraz minimalizuje opóźnienia związane z transmisją danych.

Robot w bezpieczny sposób dociera do obszarów skażonych, dokonuje pomiaru stężania gazów, a także temperatury otoczenia. Urządzenie to skraca także czas szacowania zagrożenia oraz dostarcza dokładnych informacji o badanym miejscu bez narażania strażaków na bezpośrednie działanie oparów.

 

Komentarze (0)