Politechnika Rzeszowska wśród najlepszych według rankingu GRAS 2021

Politechnika Rzeszowska wśród najlepszych według rankingu GRAS 2021

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska wśród najlepszych według rankingu GRAS 2021

Politechnika Rzeszowska, jako jedyna uczelnia w regionie, została sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu dyscyplin naukowych Global Ranking and Academic Subjects- GRAS, opublikowanym przez agencję Shanghai Ranking Consultancy.

 

Czym jest GRAS?

Global Ranking and Academic Subjects opracowywany jest od 2009 roku. To międzynarodowe zestawienie uczelni dla poszczególnych dyscyplin naukowych. 54 dyscypliny zestawione w notowaniu przyporządkowane są do pięciu dziedzin: nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich. Łącznie zestawiono 1800 uczelni z 93 krajów z całego świata. GRAS jest rankingiem tematycznym, tworzonym przez szanghajski Uniwersytet Jiao Tong, który opracowuje również szanghajski ranking ARWU.

 

Politechnika Rzeszowska w gronie najlepszych w Polsce i na świecie

W tegorocznym rankingu znalazło się 25 polskich uczelni. W dyscyplinie Mechanika sklasyfikowano sześć polskich uczelni, w tym Politechnikę Rzeszowską. Oprócz niej swoje miejsca w notowaniu znalazły: Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Warszawska. Wszystkie uczelnie zajęły ex aequo miejsca od 301 do 400 i pierwsze miejsce w Polsce.

Za co doceniono Politechnikę Rzeszowską na arenie międzynarodowej? Ranking GRAS opracowywany jest w oparciu o następujące kryteria: liczba artykułów naukowych, wpływ cytowani mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact, współpraca międzynarodowa w odniesieniu do publikacji, liczba artykułów w najważniejszych czasopismach, a także liczba znaczących nagród naukowych.

 

Tegoroczni zwycięzcy

Najwyższe pozycje tegorocznego zestawienia przypadły uczelniom amerykańskim, między innymi: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology czy University of Colorado at Boulder. Oprócz nich, swoje miejsca w notowaniu znalazły między innymi: brytyjski University of Cambridge, duński University of Copenhagen, holenderski Delft University of Technology, kanadyjski University of Toronto, czy szwedzki Karolinska Institute.

Pełne notowanie dostępne jest na stronie internetowej: www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

 

Komentarze (0)