Politechnika Rzeszowska z dotacją na kolejne inwestycje

Politechnika Rzeszowska z dotacją na kolejne inwestycje

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska z dotacją na kolejne inwestycje

Politechnika Rzeszowska otrzymała blisko 6 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki. To kolejna tego typu dotacja na przestrzeni ostatniego roku.

Otrzymane środki rzeszowska uczelnia przeznaczy na realizację trzech projektów. Będą to: budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych, wykonanie sieci energetycznej do budynków K i H, zlokalizowanych przy al. Powstańców Warszawy oraz wykonanie instalacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu kompleksowego dostosowania budynku H do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Magazyn odczynników i odpadów chemicznych

Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych przewidziana jest na lata 2021 – 2023. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej budowę profesjonalnego magazynu wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu w pobliżu budynku Wydziału Chemicznego.

Projekt zakłada dwukondygnacyjny budynek wolnostojący z lekką konstrukcją dachową i wewnętrzną windą, posiadający wyposażenie instalacyjne zapewniające prawidłowe i bezpieczne składowanie środków chemicznych, odpadów i butli z gazem.

Podzielony na części magazyn, o całkowitej powierzchni wynoszącej 436 m2, przeznaczony będzie między innymi na pomieszczenia do składowania substancji żrących, przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo, czy pomieszczenie dla opakowań i zużytych baterii.

 

Dostosowanie budynku H do wymagań przeciwpożarowych

Inwestycja dotycząca wykonania instalacji oraz dostosowania budynku H do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zakłada budowę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w tym wykonanie instalacji wraz z instalacją urządzeń i znaków kierunkowych zapewniających bezpieczną ewakuację osób z budynku w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia.

Projekt obejmuje również modernizację przeciwpożarowych instalacji wewnętrznych, polegającą na zainstalowaniu centrali sygnalizacji pożaru, optycznych czujek dymu, czujek termicznych, czujek ciepła, czujników detekcji gazów technicznych, czy sygnalizatorów akustycznych.

 

Wykonanie sieci energetycznej do budynków K i H

Projekt zakłada budowę przyłączy kablowych, budowę rezerwowego przyłącza kablowego, montaż kompensacji mocy biernej w stacjach transformatorowych, remont stacji transformatorowych przez przebudowę instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji przeciwpożarowej, remont rozdzielni oraz komór transformatorowych, modernizację kanałów kablowych, przebudowę istniejących przepustów kablowych w stacjach transformatorowych.

 

Komentarze (0)