PWSZ Gniezno. Nowe kierunki na nowy rok akademicki

PWSZ Gniezno. Nowe kierunki na nowy rok akademicki

Studia Gniezno - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Studia Gniezno - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

PWSZ Gniezno. Nowe kierunki na nowy rok akademicki

W nowym roku akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie wystartują nowe i odświeżone kierunki studiów. Uczelnia przygotowała oferty dla kandydatów zainteresowanych szeroko rozumianym biznesem oraz transportem i logistyką.

 

Prawo w biznesie

Prawo w biznesie to zupełnie nowa propozycja kształcenia w gnieźnieńskiej uczelni. Unikatowy w skali kraju kierunek, realizowany na studiach licencjackich, oferuje pozyskanie wiedzy na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności biznesowej oraz nabycie licznych kompetencji menedżerskich. W toku kształcenia studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, jak również zdobędą specjalistyczną wiedzę z obszaru prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Studia na kierunku Prawo w biznesie to również szansa na poznanie sztuki prowadzenia negocjacji, rozwinięcie umiejętności w zakresie marketingu i e- commerce, jak również odbycie kursu języka angielskiego stosowanego w świecie międzynarodowego biznesu.

Na tym jednak nie koniec. Program kształcenia przewiduje szereg zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym doświadczonych menedżerów, radców prawnych czy przedstawicieli innych prawniczych profesji. Praktyki zawodowe odbywać się będą w działach prawnych i organizacyjnych przedsiębiorstw, kancelariach prawnych, instytucjach samorządowych oraz w firmach będących partnerami kierunku. Ponadto, na przyszłych studentów czekają specjalności: Prawo w medycynie, Prawo w ochronie środowiska, Prawo w przedsiębiorstwie.

 

Transport i logistyka

Transport i logistyka to drugi wyraźny akcent w zaktualizowanej ofercie edukacyjnej PWSZ Gniezno. Kierunek, który do niedawna realizowany był pod nazwą Transport, oferuje studentom pozyskanie wiedzy i umiejętności, które stanowią przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach branży TSL.

W toku kształcenia omawiane są zagadnienia dotyczące między innymi: logistyki, transportu zrównoważonego, rozwoju istniejącej infrastruktury transportu, projektowania środków transportu, gospodarki magazynowej, czy bezpieczeństwa w transporcie. Ponadto, studenci otrzymują wybór specjalności, do których należą: Logistyka e- commerce oraz Transport zrównoważony.

 

Aktualna oferta rekrutacyjna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie prowadzi rekrutację na kierunki reprezentujące różnorodne obszary nauki: techniczny, medyczny oraz nauk o bezpieczeństwie. Każdy kierunek charakteryzuje się odświeżonym programem nauczania, dostosowanym do potrzeb i wymagań współczesnego rynku.

PWSZ Gniezno prowadzi rekrutacje na kierunki:

  • Pielęgniarstwo,
  • Położnictwo (kierunek w przygotowaniu),
  • Fizjoterapia,
  • Informatyka,
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • Transport i logistyka,
  • Prawo w biznesie,
  • Analityka bezpieczeństwa,
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Więcej szczegółów na temat aktualnej oferty dydaktycznej PWSZ Gniezno odnaleźć można na stronie internetowej uczelni: pwsz-gniezno.edu.pl

 

 

Komentarze (0)