Nowości edukacyjne w Warszawskiej Uczelni Medycznej!

Nowości edukacyjne w Warszawskiej Uczelni Medycznej!

Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Nowości edukacyjne w Warszawskiej Uczelni Medycznej!

Warszawska Uczelnia Medyczna poszerza ofertę dydaktyczną. Nowe kierunki rozpoczną kształcenie od najbliższego roku akademickiego.

Nowości edukacyjne w Warszawskiej Uczelni Medycznej dotyczą studiów licencjackich i studiów podyplomowych. Katalog tych pierwszych powiększy się o studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo, natomiast przestrzeń tych drugich wzbogacona zostanie o Administrację w sytuacjach masowych zagrożeń zdrowia – jedyny taki kierunek w Polsce.

 

Pielęgniarstwo na studiach pomostowych

Czym są studia pomostowe? Studia pomostowe uzupełniające, bo tak brzmi ich pełna nazwa, kierowane są do osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, ale posiadających tylko wykształcenie średnie. Studia stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej.

Co ważne, warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lub posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Program kształcenia obejmuje dwa lub trzy semestry.

 

Administracja w sytuacjach masowych zagrożeń zdrowia

Administracja w sytuacjach masowych zagrożeń zdrowia to propozycja studiów podyplomowych. Kierunek kładący nacisk na pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych między innymi z diagnozowaniem przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk administracyjno- prawnych, społecznych i medycznych oraz analizowania przyczyn i przebiegu zarządzania kryzysowego w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia. Absolwenci przygotowani będą do pracy w sztabach kryzysowych jednostek ochrony zdrowia.

Więcej o nowościach edukacyjnych Warszawskiej Uczelni Medycznej na stronie internetowej uczelni: wumed.edu.pl

 

Komentarze (0)