Poznaj Polskę na wyjątkowych studiach

Poznaj Polskę na wyjątkowych studiach

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznaj Polskę na wyjątkowych studiach

Studia o Polsce to kierunek oferowany przez Collegium Polonicum w Słubicach. To wspólna propozycja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Studia o Polsce to kierunek skierowany do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem polskim. Dzięki niemu studenci z zagranicy będą mogli nie tylko rozwijać umiejętności posługiwania się nim, lecz również pozyskać wiedzę o polskiej historii i literaturze.

 

Co w programie?

Program kształcenia obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: geografia Polski, praktyczna nauka języka polskiego, literatura polska, historia Polski z elementami historii sztuki, polszczyzna w aspekcie społecznym. Studenci poznają wybrane fakty i zjawiska dotyczące periodyzacji literatury polskiej i historii Polski, metody analizy i interpretacji różnych tekstów literackich i historycznych, realia społeczne, geograficzne oraz procesy historyczne zachodzące w Polsce, jak również sposoby komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach uniwersyteckich i pozauniwersyteckich.

Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych krótkich tekstów o niewielkim stopniu trudności, interpretacji wybranych utworów literackich, a także wykorzystywania zdolności badawczych pozwalających na formułowanie, analizę oraz rozwiązywanie typowych problemów z zakresu literaturoznawstwa i historii Polski.

 

Kandydaci

Kandydaci na kierunek Studia o Polsce muszą posługiwać się językiem polskim na poziomie A1. Przyszli studenci, jeszcze przed rozpoczęciem nauki, otrzymują materiały do samodzielnej nauki języka, jak również możliwość uczestnictwa w krótkim kursie przygotowawczym, realizowanym w formie zdalnej.

 

Rekrutacja na studia potrwa do 28 września.

Więcej szczegółów na stronach internetowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

 

Komentarze (0)