Dlaczego warto postawić na sztuczną inteligencję?

Dlaczego warto postawić na sztuczną inteligencję?

Dlaczego warto postawić na sztuczną inteligencję?

27.01.2022

Dlaczego warto postawić na sztuczną inteligencję?

Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia na specjalnościach sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na wydziale ETI Politechniki Gdańskiej.

Rozwój technologii następuje z nieznaną do tej pory prędkością, a informatycy nieustannie dokonują kolejnych przełomów i prowadzą coraz śmielsze badania oraz projekty. Osoby zainteresowane zagadnieniami SI mogą rozwijać swoje kompetencje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, m.in. na specjalnościach studiów II stopnia: sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe. Wszystkich zainteresowanych nauką na tych specjalnościach zapraszamy na spotkanie informacyjne online, które odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 18:00.

Zdecydowaliśmy się na utworzenie na wydziale ETI dwóch nowych specjalizacji – sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – odpowiadając na zapotrzebowania rynku pracy i dając szansę, by nasi absolwenci mogli stać się specjalistami w najciekawszych obecnie dziedzinach informatykimówi dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. uczelni, kierujący na Politechnice Gdańskiej projektem AI TECH .

W ramach trwającej trzy semestry nauki studenci mają okazję nie tylko śledzić najnowocześniejsze trendy z zakresu SI, ale biorą także udział w prowadzonych przez uczelnię projektach. Często ich badania i odkrycia znajdują komercyjne zastosowanie w dużych korporacjach i nowoczesnych przedsiębiorstwach, a zdobyte w trakcie nauki doświadczenie pozwala na znalezienie pracy jeszcze w trakcie studiów.

Studenci obu specjalności, wspólnie z naukowcami i specjalistami PG realizują projekty dotyczące między innymi: komunikacji człowiek-maszyna, analizy mowy i intonacji głosu, detekcji i klasyfikacji emocji zawartej w mowie. Wiele prac studenckich poświęconych jest zastosowaniom medycznym: wykrywaniu nowotworów w płynnej biopsji, nieprawidłowości wykrytych podczas procedury sztucznego zapłodnienia, segmentacji i klasyfikacji obrazów medycznych, w tym endoskopowych i tomograficznych, analizie obrazów twarzy w podczerwieni na potrzeby prewencji COVID-19.

Studenci naszych specjalności, korzystając z laboratorium przygotowują demonstracje pokazujące możliwości zastosowania sztucznej inteligencji m.in. we wspomaganiu opieki nad osobami chorymi i starszymi, w inteligentnych domach, automatyce domowej czy w diagnostyce medycznej – mówi prof. Jacek Rumiński, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej na wydziale ETI PG.

Sztuczna inteligencja prowadzona jest na kierunku inżynieria biomedyczna, zaś uczenie maszynowe na kierunku informatyka. Obie specjalności realizowane są w ramach projektu Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI TECH), którego celem jest wykształcenie najwyższej klasy specjalistów w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji – obszarów kluczowych dla nowoczesnej gospodarki, wspierania rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki.

Absolwenci tych specjalności uzyskają zaawansowane kompetencje, które umożliwią im podejmowanie aktywności w obszarze kluczowych wyzwań technologii cyfrowych, w tym inicjowanie i prowadzenie innowacyjnych projektów wdrożeniowych. Prace nad rozwojem sztucznej inteligencji odbywają się między innymi w laboratorium AI Living Lab.

Rekrutacja na II stopień studiów magisterskich na specjalności sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe trwa do 7 lutego. Więcej informacji znajduje się na stronach projektu AI-Tech oraz rekrutacji.

 

Komentarze (0)