Architektura studia w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi – rekrutacja 2023/2024

Architektura studia w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi – rekrutacja 2023/2024

Studia Łódź - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

30.01.2023

Architektura studia w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi – rekrutacja 2023/2024

Architektura to kierunek studiów, który umożliwia studentom rozwijanie się w zakresie projektowania, urbanistyki oraz rewitalizacji. Architektura zapewnia również przygotowanie do zdobycia niezbędnych uprawnień do wykonywania zawodu architekta. 

Studia na kierunku architektura w WSSIP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku architekrua w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów architektonicznych studenci mają szansę na zdobycie i rozwijanie wiedzy artystycznej, która połączona jest z wiedzą techniczną. Studenci poznają podstawy projektowania budynków, wnętrz, wystaw, a także przedmiotów użytkowych.

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • budownictwo ogólne i w architekturze,
 • historia architektury i budowy miast,
 • ergonomia,
 • materiały budowlane,
 • matematyka,
 • projektowanie mebli,
 • podstawy projektowania architektonicznego,
 • rysunek odręczny i malarstwo,
 • mechanika budowli,
 • materiałoznawstwo.

Studenci na kierunku studiów Architektura w Łodzi mają szansę na rozwijanie się w zakresie nauk artystycznych, humanistycznych i technicznych, co pozwala studentom na projektowanie budynków, wnętrz, przedmiotów użytkowych, wystaw czy scenografii.

Studia architektoniczne wyróżniają się specjalnie opracowanym programie studiów. Na kierunku Architektura kładziony jest także szczególny nacisk na nabywanie przez studentów umiejętności praktycznych m.in. poprzez ćwiczenia czy praktyki zawodowe, co ma na celu przygotowanie studentów do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Architektura przygotowują specjalistów z zakresu architektury. Program studiów przygotowuje magistrów sztuki nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale także rozwija u studentów kompetencje miękkie oraz zmysł estetyczny. Absolwenci Architektury są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci architektury mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • biura projektowe
 • firmy wykonawcze
 • pracownie związane z projektowaniem wnętrz
 • własna działalność gospodarcza 
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • pracownie konserwatorskie

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Architektura opiera się na kolejności zgłoszeń. Aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ostatnim etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak np. świadectwo maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi to prywatna szkoła wyższa, która w swojej ofercie ma 5 kierunków studiów, które można podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studenci uczelni mogą rozwijać się w zakresie przedmiotów artystycznych, przy czym rozwijają swoją kreatywność, wyobrażenie oraz warsztat. Absolwenci szkoły, są świetnie przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, a nawet do otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Komentarze (0)