Wybierz UAM i wygraj nagrody!

Wybierz UAM i wygraj nagrody!

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

03.03.2022

Wybierz UAM i wygraj nagrody!

Do 11 marca można nadsyłać prace do konkursu „Wybieram UAM”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w postaci tabletów graficznych, iPadów oraz kamer GoPro!

„Wybieram UAM” to konkurs organizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i skierowany do uczniów klas 7- 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o uczelni i jej ofercie edukacyjnej, aktywizowanie uczniów do działań kreatywnych, jak również rozwijanie zainteresowań, kreatywności, wrażliwości i wyobraźni artystycznej.

Tematem konkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a zadaniem uczestników przedstawienie własnego wyobrażenia o uczelni. Regulamin zakłada pełną dowolność twórczą, a zatem organizatorzy czekają na opowiadania, zdjęcia, filmy, rysunki, wiersze, kolaże, grafiki albo inne formy twórczego wyrazu.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni najciekawsze i wyróżni w czterech kategoriach: literackiej, fotograficznej, multimedialnej, malarskiej. W każdej z nich zostanie przyznana nagroda główna w formie rzeczowej: tablet graficzny, iPad, kamera GoPro.

Prace konkursowe można przesyłać na adres: wybieramuam@amu.edu.pl, a termin upływa w piątek, 11 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas konferencji: Uniwersytecka Synergia Edukacyjna- Spotkania, a wyróżnione i nagrodzone prace zostaną zaprezentowane między innymi na stronie internetowej uczelni.

Więcej informacji o konkursie „Wybieram UAM” można odnaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Komentarze (0)