Finanse i rachunkowość studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2022/2023

Finanse i rachunkowość studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

03.03.2022

Finanse i rachunkowość studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2022/2023

Studenci finansów i rachunkowości uczą się m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji dla celów podatkowych – w trakcie zajęć poznają oni zasady funkcjonowania podatków w polskim i międzynarodowym systemie podatkowym, a także wykorzystują nowoczesne narzędzia technologiczne w rozwiązywaniu problemów finansowych.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku finanse i rachunkowość zdobywają wiedzę dotyczącą np.: funkcjonowania instytucji rynku finansowego; specyfiki pracy instrumentów finansowych; obsługi programów finansowo-księgowych; uzyskiwania dotacji unijnych. Absolwenci tych studiów przygotowani są także przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rachunek kosztów
 • analiza finansowa
 • finanse publiczne
 • bankowość
 • prawo finansowe
 • organizacja usług z zakresu rachunkowości
   

Sprawdź także:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Finanse i rachunkowość umożliwiają studentom zdobyć aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości, którą w praktyczny sposób mogą wykorzystać np. do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Absolwenci tego kierunku właściwie gospodarują zasobami finansowymi podmiotów gospodarczych i umiejętnie dokonują rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi.
 

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy na stanowiskach np. kierowniczych, analitycznych, logistycznych czy urzędniczych. Niektórzy absolwenci finansów i rachunkowości mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci finansów i rachunkowości mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • banki, domy maklerskie
 • firmy konsultingowe
 • aparat skarbowy
 • organy kontroli państwowej
 • kancelarie doradztwa podatkowego
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • regionalne izby obrachunkowe
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia ekonomiczne powinni umiejętnie liczyć oraz wyróżniać się zmysłem analitycznym. Rekrutacja na kierunek finanse i rachunkowość w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wymaga od kandydatów spełnienia wszystkich wymogów wynikających z zasad rekrutacji oraz złożenia kompletu dokumantów.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

W ofercie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Modrzewskiego kandydaci na studia w Krakowie mogą znaleźć niemal 30 kierunków, będących częścią zintegrowanej oferty uczelni. Akademia jest największą niepubliczną szkołą wyższą w Małopolsce, a jej zadaniem jest wykształcenie kadry specjalistów, gotowych do budowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy.

Komentarze (0)