Wydziały i kierunki

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2021 Polecane

WIĘCEJ   

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie ×

ul. Jutrzenki 135

02-231 Warszawa

tel. 22 262 88 88, 22 262 88 89

e-mail: rektorat@uth.edu.pl

Kierunki studiów - Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wymagane dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
- oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
- 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
- dowód osobisty (w celu okazania),
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do Biura Rekrutacji UTH w Kampusie Jutrzenki lub Kamusie Jagiellońska.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Tak, ponieważ Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty mogą być złożone przez upoważnioną osobę. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja zostanie podana po złożeniu dokumentów w systemie rekrutacyjnym on-line.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W systemie rekrutacyjnym on-line podana zostaje informacja o zakwalifikowaniu i przyjęciu na studia. Przyjęcie na studia następuje po złożeniu kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Wniosek o przyjęcie na studia rozpatrywany jest po pełnej rejestracji elektronicznej, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej oraz wypełnieniu i podpisaniu formularzy w Biurze Rekrutacji. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Przelewem na numer konta podany na stronie Uczelni, lub gotówką przy składaniu dokumentów w Biurze Rekrutacji. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

Imię Nazwisko PESEL oraz dopisek "opłata rekrutacyjna" można również wpisać kierunek i tryb studiów

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

W ciągu 7 dni od zapisu poprzez elektroniczny system rekrutacji. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w ciągu 7 dni od rejestracji on-line. Uznawana jest data wykonania wykonania przelewu.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być wykonany z dowolnego konta, jednak jeśli dokonuje go inna osoba niż kandydat na studia należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko kandydata najlepiej wraz z numerem PESEL oraz kierunkiem studiów na który kandydat się zapisuje. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma limitu w wyborze kierunków. Obowiązuje jedna opłata rekrutacyjna.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
4. rekrutacja – osoba ubiegająca się o przeniesienie wypełnia w Biurze Rekrutacji formularze rekrutacyjne, a także składa pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami na wybranym typie studiów.
5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie najlepiej wprowadzić do systemu on-line przy tworzeniu konta. Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Jednak istnieje możliwość zaakceptowania również zdjęcia o większych wymiarach. W przypadku problemów technicznych zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji.

Wasze pytania:

Witam chciałam zapytać czy mogę jeszcze dostać się na studia na sp uczelni+
Pytanie od: Badia

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
  • O Uczelni

  • Studia podyplomowe

  • Uczelnia Techniczno Handlowa kierunki studiów

  • Rekrutacja 2021

  • Archiwum

Uczelnia Techniczno Handlowa kierunki studiów

Opinie (3)

Bartek Ocena odpowiedz

Studiowałem na UTH dwukrotnie? wpierw kończąc studia inżynierskie z Technologii Internetowych, a potem podyplomowe z e-Marketingu i jestem w pełni zadowolony. Świetnie ułożone zajęcia, sporo okazji by poznać praktykę, a nie tylko teorię ? i to od osób, które zjadły zęby w tej branży. Miło też wspominam innych studentów i w sumie całą kadrę akademicką :)

Majka Ocena odpowiedz

Studia na UTH pozwalają rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ukończyłam tu Architekturę Wnętrz i bardzo dobrze wspominam zarówno samych wykładowców jak i zajęcia, w trakcie których poszerzać można swoje umiejętności projektowania i rysowania oraz rozwijać swoją kreatywność.

Iwona Ocena odpowiedz

Bardzo fajna uczelnia. Ukończyłam tu studia licencjackie i śmiało mogę polecić. Świetna kadra i dobrze ułożony program nauczania, dużo specjalizacji do wyboru. Wykładowcy w zdecydowanej większości otwarci na studenta, życzliwi i pomocni w rozwijaniu własnych zainteresowań naukowych.