Wydziały i kierunki

Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwania
Grupa kierunku

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ×

ul. Gdańska 32, 

90 - 716 Łódź

tel. + 48 42 662 16 00

http://www.amuz.lodz.pl/

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

W terminie przed 31 maja 2019, kiedy to należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Osoba taka nie zostanie dopuszczona do rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelewu może dokonać każdy.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Przed przystąpieniem do rekrutacji internetowej na wybrane studia należy przygotować kolorowe zdjęcie kandydata na studia do elektronicznej legitymacji. Wymiary zdjęcia: 287-387 piskeli szerokość i 346-446 pikseli wysokość, format jpg, nazwa – nr PESEL kandydata. 
Bez zdjęcia w formie elektronicznej nie ma możliwości zarejestrowania się na wybrane studia.

Wydrukowany formularz rejestracyjny wraz z innymi dokumentami należy dostarczyć do:
studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
do 31 maja 2019 r.
studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
do 31 maja 2019 r. lub do 10 września 2019 r.
studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
do 10 września 2019 r.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • O Akademii Muzycznej

  • Zasady rekrutacji

  • Dom Studencki

  • Współpraca międzynarodowa

  • Kierunki studiów

  • Studia podyplomowe AMUZ

  • Rekrutacja 2021

  • Archiwum

Zasady rekrutacji

Archiwum

Opinie (0)