Administracja UTH

Administracja - Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu to 30 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.   

Kierunek Administracja na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych urzędników, znających zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, sprawnie posługujących się systemami informatycznymi oraz umiejących współpracować z petentami.

Studia na kierunku Administracja na UTH w Radomiu dzielą się na następujące specjalności: Administracja rządowa i samorządowa, Administracja zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia, Administracja finansów publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: nauka o administracji, historia ustroju i administracji, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo cywilne i umowy w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, procedury zakładania firmy.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji na UTH w Radomiu mogą wykorzystać w różnych urzędach jednostek administracji, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach i kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu opinie? Marysia, studentka II- stopnia Administracji mówi:

„Administracja to różne dziedziny i zagadnienia. Dzięki temu można pozyskać szeroką wiedzę oraz nabyć wiele umiejętności. Jestem przekonana, że będąc już absolwentką nie będę miała problemów na wymagającym rynku pracy. A dlaczego? Bo zostanę solidnie przygotowana przez swoją uczelnię, czyli Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • interpretowania przepisów prawa,
  • ochrony własności intelektualnej,
  • postępowania karnego,
  • etyki urzędniczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu znajdzie zatrudnienie w:

  • urzędach jednostek administracji,
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • instytucjach bezpieczeństwa publicznego,
  • bankach,
  • kancelariach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym najważniejszymi przedmiotami są historia oraz wiedza o społeczeństwie. Do tego zestawu należy jeszcze dodać dobre wyniki z języka polskiego i języka obcego. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne / administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze Radom

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne / administracyjne w Radomiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na kierunek Administracja: przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów, realizującego efekty uczenia się z dziedziny nauk społecznych; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek studiów przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Komentarze (0)