Mechanika i budowa maszyn UTH

Mechanika i budowa maszyn – Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu to 30 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu realizowany jest na Wydziale Mechanicznym. Celem kształcenia jest zrozumienie zagadnień z obszaru budowy, wytwarzania  i  eksploatacji  pojazdów  i  maszyn. Studenci otrzymują szeroką wiedzę z zakresu zasad mechaniki oraz  projektowania  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  narzędzi  obliczeniowych. Mechanika i budowa maszyn na UTH w Radomiu to przygotowanie do realizacji procesów wytwarzania, prac  wspomagających  projektowanie, czy też eksploatacji maszyn.

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym dzielą się na następujące specjalności: Eksploatacja samochodów, Komputerowe systemy inżynierskie, Projektowanie i wytwarzanie maszyn, Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym, Systemy CAD/CAE, Technika i rzeczoznawstwo samochodowe, Transport samochodowy i logistyka, Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Systemy energetyki cieplnej, Systemy energetyczne, klimatyzacja i wentylacja. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, grafika inżynierska, modelowanie i analiza konstrukcji, diagnostyka samochodowa, analiza i rekonstrukcja wypadków drogowych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn na UTH mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach zajmujących się automatyzacją procesów technologicznych, biurach projektowych, instytutach badawczych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach produkujących i sprzedających części zamienne do samochodów.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu opinie? Witek, student  II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Od dziecka interesowała mnie motoryzacja. Gdy skończyłem siedem lat zacząłem interesować się samochodami oraz tym, jak są zrobione, z jakich materiałów i jak to możliwe, że w ogóle się poruszają. Z wiekiem moja ciekawość się pogłębiała. Właśnie dlatego postanowiłem studiować Mechanikę i budowę maszyn na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechanikę i budowę maszyn na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych,
 • mechaniki płynów i termodynamiki technicznej,
 • metod numerycznych stosowanych w symulacjach i analizie układów mechanicznych,
 • posługiwania się aparaturą pomiarową,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach zajmujących się automatyzacją procesów technologicznych,
 • biurach projektowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • firmach sprzedaży, obsługi, diagnostyki i naprawy samochodów,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach transportowych,
 • instytutach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym najważniejszymi przedmiotami są matematyka oraz fizyka, lub chemia, lub informatyka. Do tego zestawu należy jeszcze dodać dobre wyniki z języka obcego. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Radomiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym UTH

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na kierunek Mechanika i budowa maszyn: przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata dowolnego kierunku studiów; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani sąpod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Komentarze (0)