Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

23.03.2022

Finanse i rachunkowość - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość nastawiony jest na pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu finansów oraz wiedzy, dzięki której możliwe jest prowadzenie analiz finansowych. W toku studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, rynków finansowych, banków oraz zakładów ubezpieczeń, a także poznają współzależności między finansami a sferą realną gospodarki. Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz ekonomiczno- finansowych podmiotów gospodarczych, wyliczania efektywności poszczególnych instrumentów finansowych, a także oceniania skutków finansowych i społecznych podejmowanych decyzji i przedsięwzięć.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które szeroko otwierają przed nimi perspektywy zawodowe. Najpopularniejszymi zawodami są: doradca finansowy, czy analityk finansowy, ale z dyplomem w kieszeni można również odnaleźć się w roli księgowego, czy menedżera do spraw finansowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia rozwoju
 • zarządzania bankiem
 • rachunkowość zarządcza
 • prawo finansowe i podatkowe
 • prawo celne
 • optymalizacja podatkowa

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to 14 kierunków kształcenia. Jednym z nich są Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu finansów, zapoznanie się z tematem zarządzania finansami podmiotów gospodarczych, oraz nabycie umiejętności umożliwiających prowadzenie analiz finansowych. Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej to przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze eksperta, bądź menedżera w danej dziedzinie finansów i rachunkowości.

 

Sprawdź

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunki studiów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, taki zagadnienia jak: ekonomia rozwoju, zarządzania bankiem, rachunkowość zarządcza, prawo finansowe i podatkowe, prawo celne, czy optymalizacja podatkowa. Prowadzone przedmioty uczą mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych i rynków finansowych, rozumienia współzależności między finansami a sferą realną gospodarki, znajomości instrumentów finansowych oraz kryteriów wyboru odpowiedniego instrumentu, dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa lub gospodarstwa domowego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Finansów i rachunkowości w SGH mogą wykorzystać w działach doradztwa podatkowego, aparacie skarbowym, organach kontroli państwowej, biurach rachunkowych, firmach audytorskich, firmach konsultingowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Szkoła Główna Handlowa w Warszawie opinie? Robert, student  I-stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Wiedziałem, że jeśli studiować Finanse i rachunkowość to tylko w Szkole Głównej Handlowej. To najlepsza uczelnia ekonomiczna w kraju i zostać jej absolwentem to duże wyróżnienie i prestiż. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Warszawa

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

Finanse i rachunkowość studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • mechanizmów funkcjonowania sektora finansów publicznych, rynków finansowych, banków i zakładów ubezpieczeń,
 • współzależności między finansami a sferą realną gospodarki,
 • analizy finansowej,
 • źródeł finansowania działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych,
 • oceny rzetelności danych finansowych oraz analiz ekonomicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie:

 • w bankach,
 • w domach maklerskich,
 • w firmach konsultingowych,
 • w aparacie skarbowym,
 • w organach kontroli państwowej,
 • w kancelarii doradztwa podatkowego,
 • w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • w regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia,; w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Kandydaci na Finanse i rachunkowość muszą przygotować się na pracowity okres postępowania kwalifikacyjnego. Aby dołączyć do oficjalnego grona studentów SGH muszą przejść poszczególne etapy, które wymagają nie tylko skrupulatności, ale i wiedzy. Podstawowym elementem rekrutacji jest założenie indywidualnego konta w specjalnym systemie internetowym. Każdy kandydat wprowadza do niego swoje dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości, wyniki  z olimpiad, a nawet osiągnięcia sportowe. Ponadto, dokonuje opłaty rekrutacyjnej i załącza swoje zdjęcie. Po pozytywnym przejściu kwalifikacji będzie ono potrzebne do wydania legitymacji studenckiej. O czym należy pamiętać? Aby regularnie sprawdzać komunikaty pojawiające się w systemie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zagadnienie, które dotyczy wyłącznie tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Zobligowani są wtedy do dostarczenia następujących dokumentów ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Każdy kandydat musi dokonać opłaty rekrutacyjnej, ponieważ bez jej wniesienia nie zostanie się przyjętym do postępowania kwalifikacyjnego. Obowiązująca kwota oraz numer konta bankowego podana jest w systemie rekrutacyjnym ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Rekrutacja na Finanse i rachunkowość obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia:

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Istotnym elementem kwalifikacji jest test wiedzy o przedsiębiorczości, którego celem jest sprawdzenie ogólnych predyspozycji intelektualnych kandydata do studiów ekonomicznych. Test obowiązuje jedynie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim. Jaki zakres wiedzy sprawdzany jest na teście? Podstawa programowa zbieżna jest z podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości prowadzonego w polskich liceach ogólnokształcących i technikach.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Warto uczestniczyć w różnorodnych olimpiadach i konkursach wiedzy, ponieważ sukcesy w nich uzyskane mogą znacznie ułatwić rekrutację na studia ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)